Skip to main content
Gravercenter.dk - Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Landsdækkende Gravercenter

Center for undersøgende journalistik

Støtter lokale medier, journalister og andre, som har brug for hjælp til undersøgende projekter

Gravercenter.dk udvikler og støtter den undersøgende journalistik i hele Danmark, uanset om journalistikken udspringer af etablerede lokale/regionale medier, nye hyper-lokale medier eller enkelte borgere og journalister. Centeret er åbent for alle, som arbejder med lokal og regional journalistik. Centerets fokus er ikke mediet, men journalistikken og historierne.

Medierne har historisk haft en central opgave i at afdække og afsløre magtmisbrug, korruption, grove fejl, omsorgssvigt og overgreb i lokale offentlige institutioner og private virksomheder og organisationer. Det er blevet sværere og sværere for lokale/regionale medier, at løfte den samfundsmæssige og demokratiske rolle i lokalsamfund.

Svækkelsen af mediernes kritiske indsats skyldes en kombination af på den ene side borgernes nye medievaner, medialisering og kommunikativ oprustning i samfundet og på den anden side økonomisk og journalistisk svækkelse af lokale/regionale medier. Derfor er der brug for et nyt center til at styrke lokale/regionale mediers undersøgende journalistik i hele landet.

Gravercenter.dks opgaver

  • Assistere lokale og regionale medier i graverprojekter med viden, mandskab og kontaktnet.
  • Tage sager op som lokale borgergruppe ikke kan få løftet, fordi der mangler mediedækning i lokalområdet.
  • Gennemføre selvstændige graverprojekter.
  • Metodeudvikling af lokal graverjournalistik.
  • Etablering og drift af videndatabase med beskrivelser af etablerede metoder og udvikling af nye metoder.
  • Etablering og drift af hjemmesiden gravercenter.dk.
  • Afvikling af årlig international konference om undersøgende journalistik.
Kontaktperson