Hovedmenu

Vandreudstilling med 3 temaer

Enigma og DMJX har udviklet 3 temaer, der indgår som hver sin satellit i udstillingen. Temaerne er data, nyheder og produktion .

I samarbejde med kommunikationsmuseet ENIGMA laver DMJX 3 udstillings-satellitter, som vandrer rundt i landet i løbet af jubilæumsåret.

Temaerne for de 3 udstillinger er (historien og udviklingen inden for):
Data, Nyheder og Produktion & Design.

Udstillingen åbner den 3. september hos Aller Media, gør ophold på ENIGMA, rejser rundt i landet med samtalesalonerne og slutter på Dokk1 under Aarhus Festuge 2019.

Mere om de 3 temaer i udstillingerne

Data
Medie- og kommunikationsbranchen har altid søgt viden om sine brugere. Først når afsenderne forstår deres brugere, bliver en reklamekampagne succesfuld. Først når medierne kender dig og dine præferencer, fastholder du dit avisabonnement eller bliver hængende på din foretrukne tv-kanal.

Fra Statsradiofoniens lytterundersøgelse i 1929 over de første læserundersøgelser i Det Berlingske Hus i 1954 til vor tids verden af digitale medier: At kende brugerne – at forstå, hvad de vil have, og hvordan de tænker – er vigtigt for en succesfuld medievirksomhed. Nogle taler ligefrem om data som vor tids vigtigste råstof.

Engang var det mere simpelt: Du valgte din avis efter dit politiske ståsted, og der var kun en ting i fjernsynet ad gangen. Reklamer mødte du i biografen – og der kunne du ikke skifte kanal. I dag er medierne alle steder, og valgene uendelige. Alle vil fange din opmærksomhed. Du er en målgruppe.

Men på trods af undersøgelser, målinger og avanceret statistik er det stadig mennesker, der skaber det indhold, der gør, at vi bliver følelsesmæssigt berørt, deler opslag på vores sociale medier eller lader os indfange af en reklames budskab.

På DMJX har vi arbejdet med segmentering og målgruppeforståelse gennem alle årene og på tværs af alle uddannelser. I dag er det en integreret del af hele designprocessen. Ingen udvikling sker uden en dyb forståelse for brugernes behov.

Nyheder
Nyhederne former vores opfattelse af virkeligheden. Det sker nogle gange, når forsiden ryddes, og sensationen vender vores verden på hovedet. Andre gange blot når vi bliver bekræftet i vores forestillinger; når vi identificerer os med fortællingen. Nyheder bidrager til vores forståelse af en kompleks verden og bliver hver dag til en del af vores fortælling.

Journalistikken bærer et tungt ansvar. Nogle gange taler vi om den som en ”fjerde statsmagt” – en slags vagthund, der skal afsløre løgn og holde magthavere ansvarlige.

I det nyhedsbombardement, vi befinder os i, mikses journalistik og meninger ofte på en måde, der kan gøre det svært at skelne. Da fotografiet blev en del af nyhedsdækningen, blev det først forstået som det perfekte sandhedsvidne: Fotoet var fakta og helt uden ordets værdiladninger og redigering af virkeligheden. Senere forstod vi, at også billeder talte et sprog. At billeder beskæres, og at lys og perspektiv farver vores forståelse.

Lige meget om det er i billeder eller ord: Nogen vil os noget med historierne, og det er ikke altid til at skelne mellem det tilstræbt objektive og det bevidst manipulerende.

På DMJX uddanner vi studerende, der vil tage journalistikkens ansvar alvorligt og fortælle engagerende og sande historier om verden. Historier, som er baseret på fakta og en tilstræbt objektiv research. For de studerende handler det ikke kun om et håndværk, men også om at forstå etik, værdier og det ansvar, der ligger på en som formidler og fortæller.

Produktion & Design
Udviklingen af produktionsteknologien og udviklingen i medie- og kommunikationsbranchen hænger uløseligt sammen. Ny teknologi har skabt nye muligheder og udfordringer, nye forretningseventyr, fællesskaber, konkurrenter og interaktion med brugerne.

Innovation har altid været en central kompetence i branchen. En af pionererne i mediebranchen var Carl Allers Etablissement. Med sin egen nyudviklede trykketeknik – fotolitografiet – grundlagde Carl Aller i 1873 et af Skandinaviens største ugebladshuse. Som det skulle ske mange gange siden, ændrede en ny teknologi på medielandskabet.

Få brancher har gennemgået så massive forandringer som medie- og kommunikationsbranchen. Fra ændringer i trykketeknik til et stigende antal kanaler og platforme at udkomme på tværs af. Ikke sjældent hører vi om en mediebranche i krise, om faldende oplagstal og læsere, der ikke vil betale for deres nyheder. De nye kommunikationsteknologier har for alvor skabt muligheder for, at også helt almindelige mennesker kan ”udkomme” med deres holdninger, fotos, fortællinger og drømme.

For trykkere, journalister og billedmagere kræver den udvikling både omstillingsparathed og risikovillighed, og ofte kommer forandringen indefra; branchen skaber sine egne nybrud.

På DMJX arbejder vi med en bred palet af medier – fra det trykte til det digitale og fra envejs til dialog. Medierne går på tværs af vores uddannelser, og værktøjskassen udvides hele tiden, så foto, video, grafik, tekst osv. ikke kun tilhører én faglighed, men alle.

 

Samtalesaloner
I løbet af jubilæumsåret afholdes en række af samtalesaloner, som er tilrettelagt af eller i samarbejde med partnere fra branchen.

Samtalesalonerne vil sætter viden, udvikling og erfaringer i nye perspektiver.

Find oversigten over vores samatlesaloner og øvrige arrangementer i menuen t.v.

 

 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram