Skriv gode byrådstekster

Læsevenligt byrådsmateriale sparer tid for både politikere og embedsværk. Giv embedsmændene viden og redskaber til at skrive klare og læsevenlig tekster.

Tunge tekster giver uklart beslutningsgrundlag 
I mange kommuner læser politikerne 500–1000 siders materiale op til et byrådsmøde. Det tager lang tid – blandt andet fordi embedsmænd ofte skriver indforstået og kompliceret.

Embedsmænd skriver til fagfæller og chefer, og derfor bliver teksterne svære at læse for almindelige mennesker som politikere og borgere. De tunge tekster gør også beslutningsgrundlaget uklart for politikerne. Men faglighed og præcision behøver ikke være ensbetydende med dårlig formidling.

Vi kan lære jer at skrive læsevenligt og klart
Vi kan hjælpe jer med at gøre jeres kommune til en stærkere formidler. Gennem et kort og målrettet kursus får jeres embedsmænd og ledere kompetencer til at skrive mere læsevenligt.

På kurset arbejder vi med VAKST sprog. Det handler om at skrive varieret, aktivt, kort, korrekt, sammenhængende og troværdigt. I får redskaber til at skrive ”vakse” tekster, så I efterfølgende er klædt på til at ændre jeres skrivevaner.

På kurset lærer I at:

  • vurdere, hvad der er godt og dårligt sprog
  • luge kancellisproget ud til fordel for et aktivt, konkret og varieret sprog
  • målrette jeres tekster til politikere og borgere – frem for til fagfæller og chefer

Målgruppe
Kurset er målrettet kommunale embedsmænd, der skriver til borgere og politikere. Og deres chefer, som er ansvarlige for at føre forandringerne ud i organisationen.

Arbejdsform
Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og diskussion. Kurset tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov. Det gælder både tidspunkt og længde, men også i hvilket omfang undervisningen skal fokuseres på byrådsmaterialet eller på et mere bredt udsnit af jeres skriftlige formidling.

Hvis I ønsker det, kan vi som en indledende øvelse gennemføre en analyse af jeres byrådsmateriale, som fx kan bestå af interviews, eyetrack-undersøgelse, spørgeskema og en sproglig analyse. Det kan give jer dokumenteret viden om den sproglige kvalitet og et indblik i byrådsmedlemmernes oplevelse af materialet.

Vi kan desuden bistå med rådgivning, hvis I fx ønsker at udvikle skabelonen til byrådsteksterne.

Aarhus Rådhus aula
Foto af aulaen på Aarhus Rådhus, taget af Thomas Thorgaard Iversen & Zinna Brigh Mac-Eochaidh

Pris
Prisen, der omfatter forberedende telefonmøde, planlægning, afvikling af kursus, materialer og transport, er 25.000 kr. + moms.

Som udgangspunkt holdes kurset som et én-dags kursus hos jer, og det maksimale antal deltagere er 16. Hvis I ønsker at holde kurset som et ud-af-huset-arrangement, kan vi lave en særlig aftale, som også omfatter lokale og forplejning.

Det siger andre kommuner om kurset
"Udbytterigt. Pædagogisk. God forståelse for vores behov.
Mange kommunale medarbejdere vil have glæde af et kursus, så de ikke skriver 'kommunal-dansk'.
Det er konklusionen fra Svendborg Kommune, efter at vi har haft omkring 50 medarbejdere på kurset 'Skriv Bedre'."
Kim Barren, kommunikationschef, Svendborg Kommune

"Lakmusprøven for mig var mødet mellem underviserne og kursusdeltagerne fra Aarhus Kommune: kunne underviserne overbevise de 225 kommunale medarbejdere om, at det var muligt at skrive mere læsevenligt, uden at tabe indholdet på gulvet?
Journalisthøjskolen bestod prøven. Jeg tror, det skyldes, at underviserne selv kendte den kommunale virkelighed indefra – som politiker og tidligere ansat. Dét gav dem troværdighed."
Niels Erik Jordansen, chefkonsulent, Aarhus Kommune

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram