Projekter

Centret udbyder 3 former for aktiviteter, som i første omgang er rettet mod højskolens egne medarbejdere.
Planen for foråret 2020 ser således ud:

  • Pædagogikkurser – for adjunkter, vejledere og andre undervisere: Vi til byder tre kurser om LÆRING, DIDAKTIK og DANNELSE. Centrale teorier og begreber introduceres, herefter reflekterer vi over, hvad indsigten betyder for undervisningens praksis. Kalenderen ligger på Teams i Underviserrummet. Invitationer bliver sendt direkte i kalenderen til adjunkter, vejledere og andre undervisere. 
     
  • Didaktikworkshops – for adjunkter, vejledere og andre undervisere : Vi tager fat om undervisningsudfordringerne FEEDBACK og SAMARBEJDE på to workshops. Her undersøger vi de didaktiske muligheder i ItsLearning og andre digitale løsninger. Invitationer kommer snarest i kalender og på Teams i underviserrummet.
     
  • Klyngemøder - kun for adjunkter og vejledere: Her undersøger vi, hvad adjunktopgaverne går ud på, fx hvad er relevante FoU-aktiviteter, efter- og videreuddannelsesaktiviteter, udviklingsorienterede undervisningsopgaver? Hvordan får adjunkter og vejledere mest muligt ud af samarbejdet? Hvad skal lektoranmodningen indeholde og formidles? Invitationer sendes direkte i kalender til adjunkter og vejledere
 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram