Projekter

Medlemmer af centeret er med til at definere indhold og FoU projekter. Nedenstående FoU projekter er defineret ud fra eksisterende projekter:

Visualisering, visuel kommunikation & visuel storytelling
I dette forsknings- og udviklingsprojekt fokuseres på alle typer af visualisering, sensemaking, visuel kommunikation og visuel storytelling - og indenfor forskellige fagligheder, grafisk design, interaktionsdesign, fotografi, kommunikation, journalistik etc., og hvordan disse perciperes af modtageren.

Online emballagedesign – anbefalinger til FMCG
Udvikling af en række anbefalinger til grafiske designere indenfor Fast-moving Consumer Goods (FMCG). Med udgangspunkt i; ”hvordan skabes ”shelf impact” på nettet?” – baseret på faganalyse/research samt ekspertudtalelser.

Fra Ord Til Form – grundbog til alle, der arbejder med visuel kommunikation (DK)
Valg af visuelle virkemidler, der bedst overbeviser modtageren om et givent budskab. En systematisk metode baseret på ækvivalensen mellem verbal og visuel retorik.

Kritisk undersøgelse af typografiske lærebøger/midlers anbefalinger af regler for fastsættelse af typografiske parametre med henblik på at opnå typografisk læselighed 

Med afsæt i World Economic Forums placering af begrebet Critical Thinking på en 2. plads i 2020 analyseres udvalgte, etablerede lærebøgers henvisning til videnskabelige resultater og begreber som ‘professional beliefs’ ctr dokumenterede anbefalinger. Målet er at bidrage til at afdække det oplevede store ‘gap’ mellem profession og forskning og skabe/udvikle en kritisk holdning hos de studerende til forskningsresultater i almindelighed. Undersøgelsen vil blive suppleret med interviews med udøvende grafiske designere.

Kreativ praksis & kreative kompetencer
I dette forsknings- og udviklingsprojekt fokuseres på den kreative praksis, det kan være et studie i en kreativ tilgang eller mindset, forskellige typer af processer, specifikke kompetencer som konceptudvikling, (med undtagelse af visualisering) eller elementer af disse.

Fremtiden & trends
I en tid hvor foranderlighed er den største konstant er det at arbejde med fremtiden og trends relevant i alle brancher. Vi omtaler typisk ’fremtiden’ i ental og beskriver vejen derhen som een linæer vej: ”vejen til fremtiden”, men i princippet findes mange forskellige fremtider, forskellige veje og især forskellige måder at tænke sin egen rolle i forhold til fremtiden. Man kan for eksempel arbejde med trends som ’tools’, dvs. anvende trends til at forstå og skabe fremtidige produkter og services eller trends som ’mindset’ (Caspersen & Sørensen, 2019), som er del af et mere entrepreurielt og mulighedsskabende mindset. I designfeltet arbejder man specifikt men forskelligt med fremtiden/fremtider i designtyper som: ’strategisk design’, ’transformativ design’ og
’speculative design’. I speculative design søger man for eksempel ikke at forudse, men at forestille sig ’mulige fremtider’, der ’kunne blive mulige’. I samarbejde med DMJX’s internationale netværk af uddannelsesinstitutioner vil formålet med projektet undersøge, hvordan vi forstår vores studerende i fremtiden.

Design, kultur & transformation (transformative design)
Vi er midt i et paradigmeskifte, derfor er mange af vores værdier i stor forandring. Værdier bliver med tiden til ubevidste og vanemæssige måder at tænke og handle på (Senge, Scharmer), de er ofte indlejret i vores kultur og artefakter (Schein) og er derfor både svære at få øje på og ændre. Design er kendt for ikke blot at skabe nye løsninger, men også at ændre på og skabe ny adfærd og nye kulturer, herunder mere kreative kulturer, samskabelse etc. Indenfor designfeltet er det designtyper som strategisk design, transformative design, co-creation, ’strategic co-creation’ (Humantifique).

Design + journalistik
Journalistikken og journalistuddannelsen er under udvikling. Designtilgangen byder på mange af de ting der er efterspørgsel efter i journalistikken: en mere inddragende rolle overfor brugerne,
mere nytænkning, en mere åben proces, en systemisk og serviceorienteret tilgang, mere visuelt formidlende etc. Flere steder ser man designtilgangen også kaldet designtænkning kombineret med journalistik (Utrecht University, Netherlands, Parsons New School of Design, N.Y., TOW Center, Columbia Graduate School of Journalism). I dette forsknings- og udviklingsprogram undersøger vi, hvordan designtilgangen og designaktiviteter kan inspirere journalistpraksis og -uddannelse.

Entreprenørskab
Fremtidens arbejdsmarked vil bestå af et stigende antal ’free agents’, projektarbejdere, iværksættere, ligesom det ’entrepreneurielle’ er en eftertragtet kompetence i flere organisationer og arbejdspladser. Der er forskellige tilgange til entrepreneurskab og intrapreneurskab (fra iværksætteri som konkret værdiskabelse på et marked til iværksætteri som en entrepreneuriel tilgang til verden.

Design & demokrati
Co-design og creation tager udgangspunkt i den kollektive kreativitet og det at skabe sammen. Danmark har traditioner for demokratisk design og har rødder i ’Early Scandinavian Participatory Design’, der handlede om demokrati på arbejdspladserne tilbage i 70érne. Med vores flade magthierakier, foreningsliv og frivillighed, har vi i Danmark nogle særlige forudsætninger for samskabelse, som gør os til foregangsland på området.

 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram