Projekter

Oversigt over aktuelle projekter, der ligger i regi af Center for Medier og Innovation

DOSME – Demokrati og Offentlighed på Sociale Medier.
I forlængelse af det nyligt afviklede nyhedsprojekt, ønsker centeret at undersøge, hvordan det egentlig står til med offentligheden på sociale medier. Survey ledsaget af interviews. I første omgang finansieret af DMJX selv som seeding project, for derefter at søge Trygfonden, Carlsberg-fondet, Velux-fonden e.l.
Centeret ønsker at etablere samarbejder med anerkendte forskere i ind- og udland. På nuværende tidspunkt har centerets medlemmer kontakt til følgende partne:

• AU Datalab, ledet af professor Anja Bechmann. Konkret om big data analyse og mulighed for komparative studier af flere platforme.
• Netlab, Aarhus Universitet.
• Digital Methods Initiative, Amsterdams Universitet.
• Facebook Danmark

Social video – video på sociale medier
Projektet ønsker at undersøge behovet for mere konsistente begreber og robuste analysemetoder af video på sociale medier og følgende problemstillinger vil være omdrejningspunkter for projektet:
• Hvordan kan vi udvikle et (konsistent) begrebsapparat og en model for analyse af videoformater på digitale og sociale medier, der er under konstant forandring?
• Hvordan kan vi på denne baggrund etablere en typologi, genreforståelse og formatbeskrivelse, som ikke alene knytter sig til de specifikke rammer og den umiddelbare fremtrædelsesform på de forskellige netværkstjenester?

WEB/MOBILE-video og taxonomier
Visuelle fortællinger/videohistorier formidles på alle medieplatforme og formidler levende billeder/lyd/tekst/foto/infografik/datavisualisering/animationer/360-grader video osv. i forskellige kombinationer og med ulige fortællestrategier og æstetik. Formålet med projektet er at indsamle og systematisere visuelle fortællinger og konstruere en fortælle-taxonomi.

Projektet vil udvikle og identificere hensigtsmæssige kategorier og systematiske kendetegn og karakteristika ved de visuelle fortællinger inden en taxonomi udvikles, og vil inddrage undervisere fra TVM og VK som mødes til en række workshops. Det kan også være aktuelt at foretage kvalitative interviews med eksperter i mediebranchen og/eller undersøge feltet gennem en survey til producenter af visuelle historier.

Projektet skal som et af slutprodukterne udgive en online journal som teoretiserer og eksemplificerer taxonimien og præsenterer ur-historier og ”best practice”, som kan benyttes i undervisningen på alle uddannelserne ved DMJX. I tillæg skal der produceres en eller flere videnskabelige artikler baseret på projektet.

 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram