Hovedmenu

Offentlighed i Norden - indholdsfortegnelse

     Forord

1    Retsgrundlag og formål
  1.1  Afgrænsning
  1.2  Struktur og form
  1.3  Internationale regler
        1.3.1 FN-konventioner
        1.3.2 Den Europæiske Menneskeretskonvention
        1.3.3 Tromsøkonventionen
        1.3.4 EU-regler
   1.4  Nordiske regler
        1.4.1 Den historiske baggrund
        1.4.2 Sverige
        1.4.3 Finland
        1.4.4 Danmark
        1.4.5 Norge
        1.4.6 Island
        1.4.7 Åland, Grønland og Færøerne
    1.5  Sammenligning
        1.5.1 Retsgrundlag
        1.5.2 Formål
                1.6  Kommentar
        1.6.1 Samspil mellem international og national ret
        1.6.2 Offentlighed og modhensyn    

2   Organer og opgaver
2.1  Problemstillinger
2.2  Internationale regler     
2.3  Nordiske regler
        2.3.1 Kernen i den offentlige sektor
        2.3.2 Organer i gråzonen
        2.3.3 Offentlige opgaver
2.4  Miljøoplysninger
        2.4.1 Aarhuskonventionen
        2.4.2 EU-retten
        2.4.3 Nordiske regler
2.5  Sammenligning
        2.5.1 Kernen i den offentlige sektor
        2.5.2 Organer i gråzonen
        2.5.3 Outsourcede opgaver
        2.5.4 Udviklingsbistand
        2.5.5 Miljøoplysninger
2.6  Kommentar
        2.6.1 Organisatoriske og funktionelle kriterier
        2.6.2 Vigtige samfundsfunktioner
 
3    Dokumenter og registre
3.1  Problemstillinger
3.2  Officielle dokumenter
        3.2.1 Internationale regler
        3.2.2 Sverige
        3.2.3 Finland
        3.2.4 Danmark
        3.2.5 Norge
        3.2.6 Island
        3.2.7 Sammenligning
3.3  Officiel, privat eller partipolitisk
        3.3.1 Internationale regler
        3.3.2 Sverige
        3.3.3 Finland
        3.3.4 Danmark
        3.3.5 Norge
        3.3.6 Island
        3.3.7 Sammenligning
3.4  Registrering og søgemuligheder
        3.4.1 Internationale regler
        3.4.2 Sverige
        3.4.3 Finland
        3.4.4 Danmark
        3.4.5 Norge
        3.4.6 Island
        3.4.7 Sammenligning
3.5  Kommentar
        3.5.1 Gamle begreber i nye tider
        3.5.2 Autenticitet
        3.5.3 Politik, partipolitik og spin

4   Acces i flere former
                4.1  Problemstillinger
                   4.2  Hvem har ret til acces
                          4.2.1 Internationale regler
         4.2.2 Nordiske regler
         4.2.3 Sammenligning
                4.3  Acces til dokumenter
         4.3.1 Internationale regler
         4.3.2 Sverige
         4.3.3 Finland
         4.3.4 Danmark
         4.3.5 Norge
         4.3.6 Island
         4.3.7 Sammenligning
                4.4  Datasammenstilling
         4.4.1 Internationale regler
         4.4.2 Nordiske regler
         4.4.3 Sammenligning
                4.5  Pligt til offentliggørelse
         4.5.1 Internationale regler
         4.5.2 Nordiske regler
          4.5.3 Sammenligning
                 4.6  Persondata
         4.6.1 EU-direktivet
         4.6.2 Acces eller beskyttelse
         4.6.3 Systematisk offentliggørelse
         4.6.4 Nordiske regler
         4.6.5 Sammenstilling
                 4.7  Kommentar
          4.7.1 Forslag til ny persondataregulering
          4.7.2 Digitaliseringens muligheder               

5  Offentlig eller hemmelig  
5.1  Problemstillinger
5.2  Rammer og reguleringsform
        5.2.1 Internationale regler
        5.2.2 Sverige
        5.2.3 Finland
        5.2.4 Danmark
        5.2.5 Norge
        5.2.6 Island
        5.2.7 Sammenligning
5.3  Enkeltpersoners private forhold
        5.3.1 Internationale regler
        5.3.2 Sverige
        5.3.3 Finland
        5.3.4 Danmark
        5.3.5 Norge
        5.3.6 Island
        5.3.7 Sammenligning
5.4  Ansættelses- og personaleforhold
        5.4.1 Sverige
        5.4.2 Finland
        5.4.3 Danmark
        5.4.4 Norge
        5.4.5 Island
        5.4.6 Sammenligning
5.5  Skatteoplysninger
       5.5.1 Sverige
        5.5.2 Finland
        5.5.3 Danmark
        5.5.4 Norge
        5.5.5 Island
        5.5.6 Sammenligning
5.6  Udbud, tilbud og kontrakter
        5.6.1 EU
        5.6.2 Sverige
        5.6.3 Finland
        5.6.4 Danmark
        5.6.5 Norge
        5.6.6 Island
        5.6.7 Sammenligning
5.7  Miljøoplysninger
       5.7.1 Aarhuskonvention og EU-direktiv
        5.7.2 Sverige
        5.7.3 Finland
        5.7.4 Danmark
        5.7.5 Norge
        5.7.6 Island
        5.7.7 Sammenligning
5.8  Kommentar
        5.8.1 Retssikkerhed og reguleringsform
       5.8.2 Virksomheder som aktører i samfundet
       5.8.3 Personlig integritet    

6 Arbejds- og beslutningsprocesser
6.1  Problemstillinger
6.2  Internationale regler
       6.2.1 Tromsøkonventionen
        6.2.2 EU-forordningen
        6.2.3 Miljøoplysninger
6.3  Sverige
       6.3.1 Begrænsninger
       6.3.2 Afgrænsning mellem intern og ekstern
       6.3.3 Offentlighed
        6.3.4 Grundlag for politiske beslutninger
6.4  Finland
       6.4.1 Begrænsninger
       6.4.2 Afgrænsning mellem intern og ekstern
       6.4.3 Offentlighed
       6.4.4 Grundlag for politiske beslutninger
6.5. Danmark
       6.5.1 Begrænsninger
       6.5.2 Afgrænsning mellem intern og ekstern
       6.5.3 Offentlighed
       6.5.4 Grundlag for politiske beslutninger
       6.5.5 Meroffentlighed
6.6  Norge
       6.6.1 Begrænsninger
       6.6.2 Afgrænsning mellem intern og ekstern
       6.6.3 Offentlighed
       6.6.4 Grundlag for politiske beslutninger
       6.6.5 Meirinnsyn
6.7  Island
       6.7.1 Begrænsninger
       6.7.2 Afgrænsning mellem intern og ekstern
        6.7.3 Offentlighed
        6.7.4 Grundlag for politiske beslutninger
       6.7.5 Meroffentlighed
6.8  Sammenligning
        6.8.1 Intern og ekstern forberedelse
        6.8.2 Offentlighed
        6.8.3 Grundlag for politiske beslutninger
        6.8.4 Meroffentlighed
        6.8.5 Sammenfatning og internationale regler
6.9  Kommentar
        6.9.1 Lukkede rum
        6.9.2 Hensyn for og imod begrænsninger
        6.9.3 Organisatoriske og funktionelle kriterier
        6.9.4 Demokratisk deltagelse

7   Procedure og kontrol
7.1  Problemstillinger
7.2  Kompetence
        7.2.1 Internationale regler
        7.2.2 Nordiske regler
        7.2.3 Sammenligning
7.3  Krav til hurtighed
        7.3.1 Internationale regler
        7.3.2 Nordiske regler
        7.3.3 Sammenligning
7.4  Betaling
        7.4.1 Internationale regler
        7.4.2 Nordiske regler
        7.4.3 Sammenligning
7.5  Kontrolsystemer
        7.5.1 Internationale regler
        7.5.2 Nordiske regler
        7.5.3 Sammenligning
7.6  Kommentar
       7.6.1 Idealer og realiteter
       7.6.2 Effektivitet
       7.6.3 Evaluering og forskning

8    Udvikling og råd
              8.1  International udvikling
      8.1.1 Konventioner
      8.1.2 EU-retten
      8.1.3 A space to think
                8.2  Nordisk udvikling
      8.2.1 Traditioners magt
      8.2.2 Regler i front
      8.2.3 Andre variationer
                8.3  Motivering
      8.3.1 Formål
      8.3.2 Organer og opgaver
      8.3.3 Dokumenter og registre
      8.3.4 Acces i flere former
      8.3.5 Hemmelig eller offentlig
      8.3.6 Arbejds- og beslutningsprocesser
      8.3.7 Procedure og kontrol
       8.3.8 Politiske valg
                8.4  Råd
                
Litteratur

 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram