Hovedmenu

Den journalistiske forklaring

Ph.d.-afhandling der undersøger hvordan journalisters forklarende praksis har udviklet sig de seneste 4 årtier.

Resumé
Et sociologisk og diskursanalytisk studium af forklarende journalistik i danske aviser gennem 40 år

Indhold
Hvordan har journalisters forklarende praksis udviklet sig de seneste fire årtier, hvorfor det, og hvad kan det betyde? Det er de grundlæggende spørgsmål, som afhandlingen beskæftiger sig med.

I afhandlingen inddrages nye værktøjer til at analysere nyhedsartiklers forklarende dimensioner.

Afhandlingen bidrager med ny viden om:

  • hvordan journalistikken forholder sig til forklaringer
  • hvad forklaringer er
  • hvordan forklarende journalistik har forandret sig over tid
  • hvilke forhold der kan forklare graden og karakteren af forklarende journalistik.

Begreber og perspektiver kan desuden anvendes i undersøgelsen af andre sammenhænge.

Afhandlingens hovedargument
Det er afhandlingens hovedargument, at den aktuelle nyhedsjournalistik i betalingsaviserne, anskuet ud fra sin forklarende karakter, bedre i dag end for 20 år eller 40 år siden og dermed bedre end det renommé forfaldsmyten har skabt.

Afhandlingen peger på 3 potentialer i udviklingen af journalisters forklarende praksis på danske betalingsaviser:

1) Journalister kan skabe en specifik viden gennem deres forklaringer, hvis viden skabes af professionelle aktører i deres refleksivt eksperimenterende praksis. Hvilket afhandlingens viser karakteriserer dele af den journalistiske praksis.

2) Den forklarende journalistik indeholder et demokratisk potentiale ved at øge forståelsen af samfundsmæssige forhold og processer og dermed mindske opfattelsen af kompleksitet i samfundet.

3) Den journalistiske profession kan i højere grad  positionere sig som vidensproducenter i en tid, hvor nyhedsmediernes ikke længere har en privilegeret adgang til offentligheden og hvor journalister som vidensreferenter eller gatekeepere mister betydning

Projektperiode
2008-2011

Deltagere:

  • Flemming Tait Svith, lektor, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
  • Aarhus Universitet

Kontakt
For yderligere information om Ph.d.-afhandlingen.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram