Hovedmenu

Åbenhedstinget

Mødested for alle, der vil mere med offentlig åbenhed.

Resumé
Åbenhedstinget er et netværk af journalister og embedsmænd, der diskuterer og deler erfaringer omkring åbenhed i den offentlige forvaltning, domstole og Folketinget. Vidensdeling og dialog foregår på netværkets primære platform: www.aabenhedstinget.dk

Formål
Åbenhedstinget ønsker at få gode og praktisk velfungerende løsninger på åbenhed i den offentlige forvaltning, domstole og Folketinget. Løsningerne skal både fungere i det daglige hos det offentlige og kunne bruges til reel indsigt i vigtige områder for offentligheden.

Indhold
Åbenhedstinget offentliggør en række konkrete aktindsigtssager på www.aabenhedstinget.dk, ligesom de generelt kommenterer aktindsigt og offentlighed.

Netværket samarbejder med medier om journalistiske historier, og de bringer også selv en række artikler og temaer på basis af sager om aktindsigt. Åbenhedstinget udvikler på den måde metoderne til undersøgende journalistik på nettet.

Åbenhedstinget viderefører arbejdet for elektronisk aktindsigt, som tidligere er foregået i Dicar – Center for Analytisk Journalistik – i perioden 2000-2006 og i UPDATEs netværk for elektronisk aktindsigt, som har fungeret 2007-2009.

Netværket har udvidet fokus, så de nu arbejder for generel åbenhed, dvs. ikke kun den elektroniske. Det giver ikke længere mening at skelne mellem elektronisk og papirbaseret åbenhed.

Indhold www.aabenhedstinget.dk:

 • Aktindsigt - Artikler og synspunkter om forskellige praktiske aspekter ved aktindsigt.
 • EU – Temaet følger regler og mulighed for åbenhed i EU.
 • Farlige virksomheder – Sagen bragte på to år aktindsigt i oversigten over de 153 risikovirksomheder i Danmark. Artikler og dokumentation.
 • Firmainfo – Sagen sluttede i 2010 med at Åbenhedstinget ikke kunne få adgang til basale virksomhedsoplysninger uden at betale høje beløb. Har ført til en henvendelse til Retsudvalget om at ændre loven.
 • Gift i vandet – Temaet følger pesticider og andre gifte i vandet. Det bygger bl.a. på aktindsigt i domme og i pesticidregistret.
 • Landbrugsstøtte – Siden 2004 har der været indsigt i data om landbrugsstøtte. Dette tema er journalistiske historier på basis af disse data.
 • Offentlighedslov – Følger de forskellige udspil til ny offentlighedslov, ligesom Åbenhedstinget kommer med egne udspil og kommenterer tingene.
 • Oversvømmelser – Temaet følger de mange oversvømmelser i Danmark og risikoen for større begivenheder. Bygger bl.a. på aktindsigt i højdemodellen.
 • Politiske forlig - Denne omfattende liste over politiske forlig og aftaler er udarbejdet af tidligere MF for SF Aage Frandsen. Oversigterne er udarbejdet januar 2010 og senest justeret i april 2012.
 • Skovsalg – Fulgte grundlaget for salget af statens skove i 2010.
 • Svinebakterier – Temaet følger medicinforbrug, husdyrhold og udbredelsen af de farlige svinebakterier MRSA. Det bygger bl.a. på aktindsigt i VETstat-databasen og CHR. Nu arbejdes der på aktindsigt i MRSA-inficerede svinefarme.
 • Synspunkt – En samling af de synspunkter, som Åbenhedstinget har bragt.

Desuden holder Åbenhedstinget konferencer cirka en gang årligt.

Deltagere
Åbenhedstinget er et netværk, der er udsprunget af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole men i dag er uafhængigt. En styregruppe mødes jævnligt for at sikre, at der er fremdrift i hele sagen.

Åbenhedstinget samarbejder med en række organisationer og journalister over hele Europa. De vigtigste samarbejdspartnere er Wobbing.eu og Farmsubsidy.org

Deltagere fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 • Nils Mulvad, journalist (formand og ansvarshavende redaktør)
 • Mogens Møller Olesen, journalist og fagmedarbejder
 • Steen K. Rasmussen, journalist, udviklingschef
 • Kate Kartveit, Lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 • Kristian Strøbech, lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 • Niels Jensen, studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Eksterne deltagere:

 • Brigitte Alfter, journalist og korrespondent
 • Poul Carstensen, Kontorchef i Region Midtjylland
 • Katrine Birkedal, journalist på Ugebrevet A4
 • Frode Frederiksen, chefjurist i Horsens Kommune
 • Oluf Jørgensen, forskningschef, jurist
 • Bruno Ingemann, Konsulent og journalist
 • Claes Holtzmann Senger, Journalist på JyskeVestkysten
 • Ole Gregor, Projektleder

Projektperiode
2009 og frem – ingen slutdato.

Website
læs mere på www.aabenhedstinget.dk

Kontakt:

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram