Udviklingsprojekt: Hvad sker der, når unge overtager nyhedsdækningen?

4 fredage i træk overlod TV2 Lorry nyhedsredaktionen til gymnasieelever. DMJX har undersøgt, hvordan det gik. Og hvad vi kan lære af det.

Skærmdump fra TV2 Lorry
af Dan Hansen d. 27.06.2018 i Viden

“Hvorfor taler I altid om os - i stedet for at tale med os?”En henkastet bemærkning fra en elev i en gymnasieklasse, som TV2 Lorry havde inviteret til en Public Service-konference, skulle få afgørende betydning.Den satte nemlig gang i tankerne hos nyhedschef Ninna Kokholm og direktør Morten Kjær Petersen, som efterfølgende udviklede en idé, der skulle give de unge plads og rum til at definere, hvordan de ville sammensætte en nyhedsdag.

Ideen førte til, at TV2 Lorry i eftersommeren 2017 inviterede 4 gymnasier til at overtage stationens sendeflade på 4 efter hinanden følgende fredage. 

Projektet kaldte de “Takeover”, og ambitionen var at give de unge fuldstændig frie tøjler på indholdssiden uden indblanding fra Lorry-journalisterne. Gymnasierne var Ørestad Gymnasium, Københavns Mediegymnasium, Københavns åbne Gymnasium og Gladsaxe Gymnasium.

Med på sidelinjen var 2 lektorer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Karen Løth Sass og Mette Mørk.


På baggrund af observeringer og interview har de analyseret, hvad der skete – og hvad der kom ud af det.Deres findings og konklusioner er netop udkommet i rapporten Takeover på TV2 Lorry. Når unge medieforbrugere får magten

Her er i punktform nogle af deres vigtigste konklusioner:

• Diskursen på det at være velorienteret er forskellig for de unge og TV2
Lorry. Lidt groft trukket op, kan man sige, at på redaktionen og for
journalisterne vil det defineres som en daglig berøring med klassisk
publicistiske medier. For de unge er det, det netindhold, der trender på
dagen.

• De unges tilgang til historier tager i højere grad afsæt i kriterier, der ligner
TV2 Østjyllands “nye” ROLDO-kriterier - end de klassiske nyhedskriterier:
AVIS-K.

• Afsenderplatformen er af mindre betydning, de læser og deler det indhold,
der er interessant/trender for dem lige nu.

• Det viste sig rent praktisk og logistisk sværere at give de unge helt frie
tøjler. Tung TV-logistik, teknik og vanetænkning var f.eks. et par af
udfordringerne.

• De unge har ingen forbehold overfor positive historier, om noget der
lykkes, nærmest tværtimod.

• At eksperimentet - uanset hvad der lykkedes, og hvad der ikke gjorde -
var en sjov, grænseoverskridende og lærerig oplevelse for alle deltagere.

• At eksperimentet har haft indvirkning og konsekvens for den måde som
TV2 Lorry arbejder med nyheder på. Blandt andet med en ny tolkning på
nyhedskriterierne.

Kategori:  Viden

Forfatter

Dan Hansen
Presseansvarlig på DMJX. Journalist med sidefag i dansk. Skriver om kommunikation, medier, journalistik og sprog. Har tidligere arbejdet med videnskabsformidling, livsstilsjournalistik og som bladredaktør.
Profil

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram