Tre tricks til bedre reportager

Overrask, observér, og klip, lyder rådet fra Jakob Fälling, der underviser på forårets reportagekursus

af Jakob Fälling d. 18.01.2017 i Viden

Reportagen er grundstenen i mange typer journalistik. Ikke bare i den rendyrkede reportage, men i andre nyheder, fortællinger og mange portrætter optræder ofte stærke scener, der giver læseren oplevelsen af at være der selv. De bedste er øjenvidneberetninger, hvor skribenten fungerer som registrant af begivenheden og formidler de sanseindtryk, der er på stedet.

Her er tre tricks, som du kan bruge til at give mere saft og nerve til reportagen i artiklen, portrættet, jeg-fortællingen, non-fiktion-bogen og selvfølgelig dag-til-dag-nyheden.

1. Placer en overraskelse i hvert afsnit

I Danmark har vi i høj grad interesseret os for amerikansk fortællende journalistik, når vi har udviklet reportagen. Men vi har overset en del kilder, eksempelvis den polske reportageskribent Mariusz Szczygieł, der har udgivet en række reportager og reportagebøger.

Szczygieł underviser i journalistik og prædiker blandt andet, at den gode skribent overrasker læseren, gerne med overrumplende sprog eller spring i hvert eneste afsnit. Han er fortaler for en ordknap stil og tekster, der arbejder sig frem mod en kulmination i tekstens slutning, hvor dens afgørende pointe præsenteres.

2. Observér mere systematisk

Vi kan også lade os inspirere af antropologien og etnografien, hvor man arbejder med observation som metode. Her findes teknikker for, hvordan man kommer tæt på kilderne og notatteknikker, der er mere systematiske end de journalistiske. Her finder vi også teorier om, hvordan vi – og vores læsere – forstår nyt stof.

En del af hemmeligheden er, at vi mennesker leder efter genkendelse, når vi skal lære noget nyt. Lander jeg som reporter i et fremmed miljø – eksempelvis i afdelingen for hårde fanger i et fængsel –  søger jeg de sammenhænge, jeg forstår ud fra mine erfaringer. Ud fra denne genkendelse kan jeg tilegne mig nye indsigter om miljøet og med tiden forstå mere. Det samme gælder mine læsere. Hvis jeg kan tale til deres basisviden, kan jeg lettere tage dem med på rejse ud i det ukendte og dermed skabe forståelse for den fremmede verden, reportagen handler om.

Ved at reflektere over den forforståelse, du har med ud i felten, kan du observere mere systematisk og opnå større forståelse for dine kilders verden, og ved at kende din læsers viden kan du lede efter det fremmede og skabe kontrast til det kendte. 

3. Klip hårdt


 

Den britiske filmkritiker og forfatter David Thomson fandt en gylden inspirationskilde i russiske filmskabere og deres montageteknik fra 1920'erne. På grund af deres mangel på råfilm måtte russerne benytte sig af arkivoptagelser, når de skabte deres film, og det betød, at nye og gamle optagelser – vidt forskellige billedsekvenser – mødtes, klip mod klip, og skabte en tredje mening. Banalt eksempel: En faldende hammer klippet op mod et æg, klippet op mod en faldende hammer, klippet op mod et smadret æg.

 

Teknikken, der siden er blevet forfinet og mainstream, gjorde David Thomson opmærksom på, at hjernen automatisk arbejder med de indtryk, den får – og skaber forbindelser mellem tilsyneladende uforbundne elementer. Den teknik kan du udnytte i reportagejournalistikken og skabe synteser af billeder ved at klippe hårdt mellem scener. Eksempelvis kan du beskrive den mandlige indsatte i sin celle og senere familiens spisebord, hvor fars plads står tom, hvis du vil tematisere savn for en familie til en indsat. Montageteknikken er bare én blandt et hav af fortælleteknikker, men den egner sig godt til den korte, komprimerede reportage. Prøv det.

På Jakob Fällings reportagekursus, der starter 22. maj, lærer du mange flere enkle, fascinerende virkemidler til at skabe saft og kraft i dine reportager.

Kategori:  Viden

Forfatter

Jakob Fälling
Freelancejournalist og forfatter, cand.scient.soc. Mere end 10 års erfaring med undervisning på DMJX i kreativ skrivning, portræt, feature og fortællende journalistik. Udgiver fiktion og nonfiktion på Gyldendal.
Profil

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram