Skip to main content

Seks nye forskere styrker DMJX

28.08.2020

Forskningen inden for medieinnovation, journalistik og kommunikation bliver markant styrket på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, som ansætter 4 docenter og tilknytter 2 Ph.D.-studerende per 1. august.

DMJX Katrinebjerg - seks nye forskere

DMJX har en målsætning om at bidrage med langt mere værdiskabende og anvendelsesorienteret forskning og udvikling til medie- og kommunikationsbranchen og vidensbaseret undervisning.

I 2019 ansatte højskolen ny forskningschef, her i 2020 er fem forskningscentre blevet etableret og nu styrker DMJX sit forskerteam med seks nye forskere, som har speciale i journalistik, medieinnovation og strategisk kommunikation.

Vi vil have forskere, som både kan producere forskning på højeste internationale niveau og som formår at omsætte det til vidensbaseret undervisning for vores studerende, som jo skal ud og bruge det i praksis i vores aftagerbrancher. Samtidig er det afgørende, at forskerne kender og forstår brancherne, som står på fundamenter, der hele tiden ændrer sig. Udviklingen i medieøkonomi, brugeradfærd og kommunikationskompetencer – for bare at nævne tre eksempler – skrider så hastigt, at det er nødvendigt kontinuerligt at skabe viden, innovation og nye praksisser siger Helle Kryger Aggerholm, forskningschef på DMJX

Center for Kommunikation og Ledelse

Får tilgang af to docenter: Line Schmeltz Dam kommer fra en stilling som lektor i organisations- og markedskommunikation ved Aalborg Universitet. Hun forsker blandt andet i ledelseskommunikation, virksomhedsbranding og CSR, som handler om virksomheders samfundsansvar.Vibeke Thøis Madsen kommer ligeledes fra Aalborg Universitet, hvor hun er adjunkt i digital og organisatorisk kommunikation. Hun forsker primært i medarbejderes kommunikation og rolle i strategisk kommunikation.

Center for Medier og Innovation

Her er Aske Kammer ansat som ny docent. Han forsker i medieudvikling med fokus på blandt andet økonomi, innovation, journalistik, brugerdata og demokrati – og kommer fra en stilling som lektor og studieleder ved IT-Universitet. Lynge Asbjørn Møller tilknyttes centret i en Ph.D.-stilling i samarbejde med AU Datalab ved Aarhus Universitet. Han skal forske i nyhedsmedies brug af forsiderobotter og de spændinger, der opstår i mødet mellem publicistiske idealer og automatiserede, personaliserede nyheder.

Center for Journalistik og Demokrati

Ny docent er Steffen Moestrup, som senest har været ansat som adjunkt på Journalistuddannelsen og inden da var kulturredaktør på Jyllands-Posten. Han skal forske i journalistisk praksis, herunder personlig branding og journalistens rolle i samfundet og demokratiet. Centret får også tilgang af Line Weldingh, som i et Ph.D.-stipendiat i samarbejde med RUC, skal tage temperaturen på dansk klimajournalistik.

Alle forskere og lektorer på DMJX er tilknyttet et eller flere af de fem forsknings- og udviklingscentre, som desuden tæller Center for Design og Visuel formidling samt Center for Pædagogisk Udvikling og Digitalisering, der ikke ansætter nye forskere i denne omgang.

Forståelse, innovation og demokratistyrkelse

Forskningschef Helle Kryger Aggerholm glæder sig over, at højskolen har kunnet tiltrække så stærke forskere og formidlere til sit i forvejen stærke forskerteam.

DMJX har i sin overordnede strategi et stort fokus på at skabe bedre forståelse i verden og at bidrage til at styrke demokratiet. Det er ikke mindst noget, der skal afspejle sig i vores forskning. At det er lykkedes os at ansætte forskere, som er så dygtige på hvert sit område og samtidig har et fælles fokus på samfund og demokrati, kan jeg selvfølgelig kun være tilfreds med.