Skip to main content

Få eksperternes 5 tips til at arbejde strategisk med samfundsansvar

Kommunikationseksperterne Line Schmeltz og Michael Bækgaard guider til, hvordan du og din organisation kommer godt fra start i jeres arbejde med strategisk samfundsansvar.

Aktuelt – strategisk samfundsansvar

CSR, grøn omstilling, bæredygtighed, samfundsansvar … kært barn har mange navne. Derfor starter vi med en begrebsafklaring: I denne her tekst skriver vi samfundsansvar.

Når vi skriver samfundsansvar, så mener vi: En organisations ansvar for dens indflydelse på samfundet.

Den indflydelse og det ansvar kan komme i mange former og farver. Det behøver ikke at have noget med grøn omstilling og bæredygtighed i en klimakontekst at gøre.

Samfundsansvar kan også komme til udtryk i forbindelse med

Ligestilling

Indeklima

Menneskerettigheder

Ensomhed

… og meget andet. Faktisk er det ret vigtigt, at du og din organisation ikke instinktivt har som målsætning at redde planeten og sørge for, at vi ikke overskrider 2-graders temperaturgrænsen.

For så bliver du hurtigt apatisk, får svært ved at komme i gang og kommer sandsynligvis til at opgive på forhånd.

Til at starte med, skal du ikke tænke stort. Tænk i stedet småt. Hvad kan du og din organisation realistisk bidrage med?

For det vigtigste er, at du kommer i gang. At du gør noget.

Læs med herunder, hvor kommunikationseksperterne Line Schmeltz og Michael Bækgaard giver dig 5 gode – forskningsbaserede – råd til, hvordan du og din organisation kommer godt fra start i jeres arbejde med strategisk samfundsansvar.

1. Sæt et aftryk

I en klimakontekst vil du gerne sætte et så lille aftryk, som muligt. Men i en strategisk kommunikationskontekst skal du overveje, hvordan du og din organisation bedst muligt sætter et aftryk på det samfund, der omgiver jer. Stil nogle af de svære spørgsmål:

Hvad er det for en verden, I gerne vil efterlade jer som organisation?

Hvad er det I kan og vil, og hvad skal I bidrage med?

Hvor skaber I størst værdi med jeres samfundsarbejde?

Du skal kigge på din organisations purpose her, før du går i gang med noget andet. Og tag et kig på, hvad andre organisationer gør (godt) og lad dig inspirere.

Fx er LEGO lykkedes godt med at være ambassadører for børns trivsel og udvikling gennem leg, nysgerrighed og skabertrang.

Og Patagonia er lykkedes med at være troværdige i deres arbejde for simpelthen at redde planeten. Det er store virksomheder med store budgetter og dygtige kommunikationsbureauer, der gør det her.

Men mindre kan også gøre det. Hvor kan du gøre en forskel?

2. Gør det, I er bedst til

Kig på, hvad du og din organisation i forvejen gør godt. Jeres kernekompetencer. Så bliver det hele altså meget nemmere, og du vil formentlig få en åbenbaring ift. hvad der giver mening for din organisation at arbejde med.

Hvilke produkter producerer I?

Hvor gør I allerede en forskel i dag – og hvordan kan I gøre mere af det? Og kommunikere mere om det?

Og hvordan tænker I jeres forretning som den primære driver i jeres arbejde med samfundsansvar?

Grundessensen i det her råd handler om, at du skal arbejde med noget, din organisation i forvejen er tryg ved og anderkendt for.

Hvis du er lokalkøbmand i en provinsby, kan du arbejde med at arrangere og støtte op om arrangementer, der binder lokalsamfundet sammen.

Eller tænk som DECOPLANT, der sender din trætte, udsmidningsparate monstera på spaophold og sælger den videre, så vi undgår overproduktion af nye planter og krukker.

3. Skab sammenhæng

Der er meget, du kan gøre i alle mulige retninger. Men hav modet til at slagte et par af dine gode idéer, og brug i stedet din organisations vision som motor til at skabe sammenhængskraft i alle de ansvarlige initiativer, du gerne vil sætte i verden.

Taler initiativerne ind i din organisations kerneforretning?

Gør initiativerne en reel forskel?

Nej? Så drop idéerne og fokuser i stedet på de få, der gør. Skær ind til benet.

Og vær for guds skyld ærlig og transparent i din kommunikation. Formidling omkring samfundsansvar bliver som udgangspunkt mødt med en høj grad af skepsis i befolkningen, så vær varsom.

Ellers risikerer du at blive beskyldt for greenwashing.

Tag et kig på Forbrugerombudsmandens kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring, den indeholder gode eksempler på, hvordan du bedst kommunikerer om dine samfundsansvarlige tiltag.

Og sørg på den anden side også for at undgå greenhushing, så du slet ikke får fortalt om alt det gode, du gør.

4. Involver medarbejderne

Medarbejderne er den vigtigste ressource, når du kommunikerer om samfundsansvar.

Det er dem, der har relationen til samarbejdspartnere, leverandører og kunder.

De skal meget gerne tage ejerskab på organisationens arbejde og leve med på den samfundsansvarlige dagsorden, deres arbejdsgiver har sat. Medarbejderne kan og skal være en drivende kraft i det her arbejde.

Sørger du for en åben kommunikationskanal mellem medarbejdere og ledelse om det her emne?

Kan medarbejderne ærligt stå på mål for de samfundsansvarlige tiltag?

Det skal de kunne.

Velux er et godt eksempel på en organisation, der har arbejdet med deres medarbejdere et godt stykke tid inden, de er gået offentligt ud med deres vision om at blive fuldstændig CO2-neutrale.

Mange af deres medarbejdere formidler deres organisations bæredygtighedshistorier på eget initiativ.

5. Gør det relevant for kunderne

Overvej grundigt, hvordan du vil kommunikere dine bæredygtige tiltag, og sørg for, at det vil blive opfattet som relevant hos dem, du har en kunderelation til.

Dine kunder eller modtagere skal gerne knytte sig personligt og følelsesmæssigt til det, du kommunikerer – og opleve det som autentisk.

Dine budskaber og samfundsansvarlige initiativer må meget gerne relatere sig til kundens forbrug, kundens hverdag – eller måske noget holdningsmæssigt.

Det skal være relevant, vække genklang og føles nært. Og gerne føles problemløsende, målbart og konkret.

Fx har det danske tøjfirma Samsøe Samsøe lanceret et resell tag med en QR-kode på deres tøj, der autogenerer en annonce til gensalg på sociale medier, når kunden scanner den. På den måde bliver det let at sælge det tøj videre, du ikke længere har brug for.

Genialt.

Dine samfundsansvarlige initiativer skal være relevante, vække genklang og føles nære. Og gerne være problemløsende, målbare og konkrete.

Line Schmeltz og Michael Bækgaard

Kurser om samfundsansvar