Et stort potentiale, som medier og virksomheder ikke udnytter

Datateknologi, højhastighedsnet og kunstig intelligens åbner en port for fx medier og reklamevirksomheder, som vil interagere med brugere og kunder i byrummet. Men mulighedsrummet er uudnyttet, fastslår Lars Kabel, som netop har udgivet sin bog om ’Media Connectivity’ med 12 anbefalinger

Foto: Rasmus Steengaard
af Dan Hansen d. 7.02.2019 i Viden

Ny viden om Media Connectivity skal skabe nye forbindelse til brugerne
Der ligger et meget stort potentiale for medier, virksomheder, reklamebureauer og myndigheder i at skabe forbindelser til borgere, kunder og brugere i det offentlige rum ved hjælp af data.

De store byer er digitale. Datastrømme, højhastighedsnet, kunstig Intelligens, præcise GPS-systemer og anden ’connectivity’ teknologi, der forbinder mennesker og enheder, gør det let at interagere med byrummet og dets brugere på nye, smarte måder.

Der er dog endnu ikke mange, som udnytter potentialet for ’media connectivity’. Men medieforsker Lars Kabel fra DMJX er ikke i tvivl om, at der er et nyt mulighedsrum for virksomheder, instanser og medier, der lever af at interagere med brugere.

Afløseren for mobile og sociale medier
Lars Kabel har gennem 2 ½ år med undersøgelser, casestudier og forskning afsøgt mulighederne i at bruge de digitale byer som værdiskabende forbindelsesled mellem medier og byernes mange brugere og lave ny urban journalistik og reklame.
Resultaterne har han netop udgivet i bogen ”Media Connectivity – urban teknologi, data, journalistik og reklame i den digitale by”.
 

"Mulighederne er allerede til stede, de venter bare på at blive tænkt og brugt"

 

- At skabe digitale forbindelser mellem borgere og medier i det offentlige byrum har potentiale i retning af det, man så med de sociale medier, da de for alvor blomstrede frem for 10 år siden. Men mens både forbruget og mulighederne for at interagere med brugerne på sociale medier er nedadgående, vokser potentialet for at skabe forbindelser til brugerne i byerne eksplosivt. Mulighederne er allerede til stede, de venter bare på at blive tænkt og brugt, siger Lars Kabel.


Foto: Rasmus Steengaard

13 casestudier
Som et supplement til den mere teoretiske forskning har lektoren lavet interview med 18 nøglemedarbejdere i 13 virksomheder.
Disse såkaldte case-studier blev lavet hos særligt udvalgte mediehuse og virksomheder med den hensigt at udvikle en værktøjskasse for best practice.

Blandt medievirksomhederne var fx B.T. metro, Heartbeats, Politiken og TV 2 NEWS og deres digitale redaktører. Men mod sin forventning mødte Lars Kabel mediehuse med begrænset viden og ressourcer til at udnytte det digitale mulighedsrum.
 

"Medierne sidder groft sagt stadig inden døre og kigger ud"

 

- Der sidder ildsjæle rundt omkring på redaktionerne, men deres muligheder er stærkt begrænsede, hvis deres arbejdspladser ikke satser på alt det nye. Og det gør de ikke. Livet er flyttet ud i byernes rum og mellemrum, men medierne sidder groft sagt stadig inden døre og kigger ud på det, siger Lars Kabel.

Forskeren fandt til gengæld lyspunkter blandt landets store kommuner og enkelte kommercielle virksomheder.

Læskedrikken Red Bull har eksempelvis evnet at connecte med borgerne via en række events. Et af de nye og mest succesrige er den store udspringskonkurrence fra Operaen i København.


Foto: Red Bull

Aarhus er en af de byer, som har gennemgået en omfattende digital transformation hen mod den digitale by. Og det udnyttede byen og kommunen i samarbejde med DR og en række teknologivirksomheder, da Aarhus afholdt VM i sejlads i 2018 og gav publikum datadrevet storytelling i realtid på mobil og fra storskærme i byrum med stor succes.

12 anbefalinger til handling
Men de afgørende nye forbindelser venter stadig på at blive skabt, mener Lars Kabel, og derfor var der ikke megen best practice at bygge en konkret værktøjskasse på.  I stedet indeholder bogen 12 anbefalinger til handling for de mange virksomheder, som han håber – og forventer – går i gang med media connectivity i den allernærmeste fremtid.

De 12 anbefalinger til handling lyder:

1.
Tænk data og datastrømme såvel digitalt og mentalt som socialt. Anskaf den
nødvendige teknologi, software og kompetencer, og kom i gang.

2.
Gør det selv, både som virksomhed, redaktion og professionel.
Dataficeringen derude er nu så gennemgribende, at alle bør styrke sig i den.

3.
Sæt dig tidligt ind i det kommende teknologiske kvantespring med 5G-mobil
- telefoni, Internet of Things og kunstig intelligens. Opbyg parathed til at være
værdifuld i forandringerne.

4.
Data er råstof for noget andet. Den gode historie er stadigvæk essentiel. Find
først historien i data, tænk dernæst stedets betydning ind, udtænk produkterne,
skab dem, og sæt dem i flow.

5.
Bevæg dig fra statisk data i datid til dynamisk data i nutid. Brug data og
visualisering til samfundsbeskrivelse i realtid.

6.
Kodning er et vigtigt værktøj for kommunikation, journalistik og reklame. Skab
algoritmer, og præg kodningen med journalistisk faglighed.

7.
Flyt indholdet ud i byernes rum og mellemrum, derude, hvor stadig flere af 
borgerne lever en stadig større del af deres liv i arbejde og fest. Lad sted og
indhold smelte sammen.

8.
Det urbane er et mindset. Det er afgørende, hvor og hvordan urbant indhold
bliver brugt. Tænk brugernes tilstedeværelse og handlinger ind fra starten.

9.
Byrummet må ikke være en tilfældig kulisse. Skab synergi mellem produktionen
og rummet, opbyg symbiose mellem produktet og stedet.

10. 
Stedfæstelse er på mange måder det modsatte af den spredning af indhold 
og udtømning af værdi, der foregår via de dominerende sociale medier. Sted-
fæstelse forankrer indhold i tid og rum mere end spreder det over geografi.

11.
Tænk tværfagligt, og sammentænk discipliner, platforme og udtryk. Kombiner
ting og indhold, der aldrig tidligere har være kombineret. Brug radikal integration
som metode.

12.
Skab helt nye typer af partnerskaber og samarbejder. Både som virksomhed og
institution, men også som professionel. Begynd at arbejde sammen med nogen
om noget, du aldrig havde forestillet dig. Og se, hvad der kommer ud af det.

Håber, at DMJX kan blive et centrum for media connectivity
Men, hvis potentialet er så stort, hvorfor er der så ikke flere, som hopper med på vognen? Og hvad kan Lars Kabel og andre indviede gøre for at få flere med.

- Det kommer til at ske. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Transformationen er et megatrend. Og dem, der kommer først med, kan blive de klare vindere, siger Lars Kabel.

Ifølge forskeren skyldes den begrænsede handling blandt andet, at mediernes medarbejdere har en forkert sammensat kompetenceprofil, når det handler om datahåndtering og radikal, digital nytænkning.
 

 

"Det kommer til at ske. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om"

 

- Der har vi som institution et medansvar for at klæde fremtidens medarbejdere bedre på. Jeg håber meget, at vi på DMJX kan blive et centrum for udvikling og samarbejde, hvor alle mulige virksomheder, medarbejdere, forskere og studerende arbejder sammen om at finde løsninger og metoder til at skabe urban connectivity på nye måder, siger Lars Kabel.

Muligheder, som i øvrigt vokser, når DMJX i Aarhus om godt et år flytter ind i et moderne, nybygget domicil ved det store Campus Katrinebjerg, som også huser universitetsuddannelser som medievidenskab, informationsvidenskab og datateknologi.

 

Media Connectivity udkom den 28. januar - og kan købes i DMJX' Boghandel

 

Kategori:  Viden

Forfatter

Dan Hansen
Presseansvarlig på DMJX. Journalist med sidefag i dansk. Skriver om kommunikation, medier, journalistik og sprog. Har tidligere arbejdet med videnskabsformidling, livsstilsjournalistik og som bladredaktør.
Profil

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram