Design og skriv indholdet, så det kan skimmes

Når man leder efter bestemte informationer, skimmer man indholdet efter signaler, der kan lede én i den rigtige retning. Derfor bør informationstekster først og fremmest skrives og designes til skimming. 

Vi skimmer, når vi læser.
af d. 30.05.2016 i Viden

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har gennemført en eyetracking-undersøgelse i samarbejde med Fagforbundet 3F med det formål at undersøge, om brugerne hurtigt kunne finde, hvad de ledte efter. Hurtigst og enklest muligt.

Læs rapporten om eyetrack analysen af 3f.dk  

Det er en radikalt anderledes brugssituation end den, der for eksempel karakteriserer nyhedslæsning. Her er målet typisk at producere og præsentere indholdet, så brugerne vil bruge så lang tid som muligt.

Karakteristisk for informationssøgning er, at behovet typisk søges dækket her-og-nu, på den medie-platform der nu er tilgængelig. Hvor opgaven tidligere typisk blev udskudt, til man kunne sidde stille og roligt om aftenen ved pc'en, søges den nu løst, når behovet opstår, eller i korte pauser i løbet af dagen. Og i stigende grad på mobil eller tablet.

Det betyder først og fremmest, at websiderne skal være lette at overskue og læse, også på mobil eller tablet. Modellen, der kaldes responsivt design, hvor indholdet tilpasser sig til alle skærmstørrelser, er åbenlyst en god løsning.

Undersøgelsen hos 3F viste dog, at responsivt design som en rent teknisk løsning ikke gør jobbet alene. Der skal mere til, hvis målet er, at brugerne let og hurtigt skal kunne finde, hvad de leder efter.

Skimming frem for læsning
Når en person leder efter noget bestemt, så læser personen sjældent ret meget. Man skimmer. Hvor læsning er en koncentreret, retningsbestemt og systematisk afsøgning af indhold, er skimming anderledes i sit mønster. Brugeren er ofte lige så koncentreret som under læsning, men har et mere tilfældigt, spredt og springende øjenbevægelsesmønster.

Man skimmer typisk indholdet for signaler, der kan lede i den rigtige retning. Det kan for eksempel være fremhævet tekst, fotos eller links. Hvis man som indholdsproducent er bevidst om, at en given side især anvendes til skimming, vil man typisk træffe andre valg, end hvis man regner med at siden vil blive læst.

For eksempel bør man organisere sit indhold i korte artikler med en enkel struktur og klare signaler om, i hvilken retninger man kan gå videre. Det har 3F arbejdet ihærdigt med i en årrække. Og eyetrack-undersøgelsen viste, at medlemmerne nu i forhold til de tidligere eyetrack-undersøgelser har lettere ved hurtigt at skimme teksterne og finde, hvad de leder efter. Indsatsen har altså båret frugt.

Mobilbrugerne scrollede hurtigt og sikkert
14 personer deltog i eyetracking-testen. Af dem brugte 5 personer mobilen. Derfor skal man være varsom med meget skarpe konklusioner.  Der er snarere tale om indikationer, der kalder på yderligere undersøgelse.

Overordnet viste undersøgelsen, at testpersonerne, i modsætning til tidligere, ikke havde problemer med at scrolle. Det gjaldt især mobilbrugerne, og det betyder, at resultatet af responsivt design – de ofte lange sider på mobilen – ikke nødvendigvis er et problem, da brugerne scroller hurtigt ned og også ofte anvender navigationen, selvom den ligger i bunden af siden.

Undersøgelsen viste desuden, at testpersonerne ret sikkert styrede efter og traf valg på basis af de fremhævede tekster, især underrubrikker og mellemrubrikker.  Også links var en meget brugt fremgangsmåde til at bevæge sig rundt på.

Anbefalinger til arbejdet med skimbar tekst
Som nævnt har fagforbundet 3F i en årrække arbejdet med udvikling af informationstekster, der er lette at anvende for medlemmerne. Danske organisationer og virksomheder vil  umiddelbart kunne overføre mange af de erfaringer direkte.

Først og fremmest bør kommunikationsafdelingerne øge fokus på at skrive tekster, der især er skabt til at kunne skimmes hurtigt. Det betyder især:

 • Opdel tekster i korte enheder, der hænger sammen og henviser til hinanden på en logisk måde
   
 • Fasthold en klar artikelstruktur med korte, forklarende rubrikker, enkel sætnings- og afsnitsstruktur og sigende mellemrubrikker
   
 • Overvej brugen af fotos. Vores undersøgelse viste, at fotos ikke altid er nødvendige for at lede brugerne på vej i de rigtige retninger. I visse tilfælde kan det være en fordel, at der ikke er fotos.

Mobilbrugerne stiller særlige krav
Den lille skærm og de ofte korte tidsintervaller, mobilbrugerne har til rådighed, stiller yderligere krav til, hvordan indholdet præsenteres. Jo, det responsive design sørger for, at indholdet kan læses på mobilen. Og det ser også ud til, at mobilbrugerne er klar til at scrolle mere og hurtigere, end vi tidligere har set desktop-brugerne gøre. Men:

 • Alligevel har artikellængden en betydning. Korte og præcise tekster er en dyd for mobilbrugerne.
   
 • En effektiv søgefunktion er helt central. Mange mobilbrugere starter med at søge i håb om at kunne springe direkte til den eftersøgte side.
   
 • Tydelige genveje til det vigtigste indhold i navigationen i toppen af forsiden er vigtig - især for mobilbrugerne
   
 • Klar prioritering af indholdet på forsiden hjælper yderligere til at finde den rigtige indgang til de informationer, man leder efter

Alt dette åbner for yderligere udforskning i nye undersøgelser med afsæt i forskellige slags indhold og brugssituationer. Der er lang vej til de endelige, nagelfaste svar, men hver grundig undersøgelse bringer os et skridt nærmere målet.

Læs rapporten om eyetrack analysen af 3f.dk

Kategori:  Viden

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram