Skip to main content

4 tips: Sådan bliver du en pro på Zoom

25.11.2020

Ph.d. og forsker i organisationsadfærd på Københavns Universitet Thomas L.W. Toft guider dig til succesfuld facilitering af møder og samarbejde på virtuelle platforme.

Virtuelle møder og onlinesamarbejde i teams bliver en stadig større del af hverdagen i virksomheder, organisationer og institutioner.

Ledere, medarbejdere, rådgivere, konsulenter og undervisere kommunikerer og samarbejder mere end nogensinde via digitale platforme.

Transformationen fra fysiske til virtuelle set-ups kan skabe udfordringer for dem, der har til opgave at arrangere, planlægge og gennemføre aktiviteterne i det virtuelle rum.

Her er 4 tips til succesfuld facilitering af onlinemøder og -samarbejde fra Ph.d. og forsker i organisationsadfærd på Københavns Universitet Thomas L.W. Toft.

1. Du skal byde velkommen…

”Alt for mange går direkte til sagen med en forventning om, at folk har læst dagsordenen og er supergodt inde i stoffet. Ro på. Når du starter et længere møde eller en workshop, skal du indlede med at skabe en fælles ramme. Du skal byde velkommen og italesætte hvad deltagerne kan forvente af mødet. Så har alle et fælles fundament, hvilket er helt grundlæggende for en succesfuld virtuel proces.”

2. Smalltalk før big talk…

”Brug et par indledende minutter på relationsskabende smalltalk. På den måde bliver mødedeltagerne trænet i at kommunikere med hinanden i det virtuelle rum. Del lidt ud af dig selv, og inviter også de andre deltagere til at være lidt uformelle. Folk får snakket sig varme, og du får lejlighed til at mærke energien og stemningen blandt deltagerne. Det er et godt grundlag inden de mere seriøse drøftelser går i gang.”

3. Afkort snakkehovederne…

”Brug begrænset tid som alibi for at afkorte meget talende mødedeltagere. Nogle har rigtig meget at byde ind med, men på et tidspunkt er der andre, der også skal til orde. Det håndterer du som mødeleder ved at sige ’jeg kan høre, du har rigtig meget at byde ind med, men vi har ikke så meget tid, så hvis det er okay med dig, så vil jeg give ordet videre’. Og sørg altid for, at deltagerne bruger den virtuelle håndsoprækning, og får lov at tale efter tur.”

4. Indlæg pauser…

”Alle ved, de bør indlægge pauser i et langt møde, men få får det rent faktisk gjort. Men husk nu at gøre det, for det er vigtigt. Et par minutter på altanen og en frisk kop kaffe frigiver en masse mental kapacitet. Det sluger store mængder energi at være tilstede i et virtuelt møde, derfor er det vigtigt med pauser hvert 30. minut – eller i hvert fald at indlægge en eller anden form for break hver halve time, der bryder med det formelle.”

Del lidt ud af dig selv, og inviter også de andre deltagere til at være lidt uformelle.

Thomas L.W. Toft

Relevant kursus