Skip to main content

Studerendes undersøgelser præsenteret på stort borgermøde i Aarhus

I samarbejde med Aarhus Kommune har 77 kommunikationsstuderende fra DMJX undersøgt brugernes ønsker til en omdannelse af Musikhusparken i Aarhus. To af de studerende præsenterede resultaterne på et stort borgermøde.

I samarbejde med Aarhus Kommune har 77 kommunikationsstuderende fra DMJX undersøgt brugernes ønsker til en omdannelse af Musikhusparken. To af de studerende præsenterede resultaterne på et stort borgermøde. Foto: Jonas Høholt/Musikhuset
Foto: Jonas Høholt/Musikhuset

Virkeligheden blev trukket ind i undervisningen, da 77 kommunikationsstuderende fra DMJX arbejdede med omdannelsen af Musikhusparken i Aarhus som case i faget Samfundsvidenskabelig metode.

I løbet af et intensivt 3-ugers undervisningsforløb på 2. semester på Kommunikationsuddannelsen har de studerende i grupper undersøgt borgernes holdning til den nye musikhuspark. De studerende har gennemført intet mindre end 77 individuelle forskningsinterviews, 16 fokusgrupper og 16 mindre survey-undersøgelser. Det har ført til et afrapporteringsarbejde på sammenlagt 600 sider i kølvandet på undervisningsforløbet i februar og marts 2022.

- Det var et ret hektisk forløb. Vi fik 24 timers varsel til at lave hver undersøgelse. Så vi har meget også bare fået fat i interviewpersoner gennem vores eget netværk. På den måde blev det jo også meget andre unge, vi fik fat i, siger kommunikationsstuderende Mathilde Fyhn.

Studerende fik fat i en masse unge

Metodefaget har først og fremmest haft fokus på at give de studerende en masse øvelse i kvalitativt og kvantitativt metodearbejde, og undersøgelsesarbejdet er således ikke lavet repræsentativt for en specifik målgruppe. Men undersøgelserne har været med til at give Aarhus Kommune nogle gode input fra en målgruppe - de unge - som de ellers har haft svært ved at få i tale.

Mobilfoto fra borgermødet i Musikhuset i Aarhus d. 25. april 2022, hvor Mathilde Fyhn og Olivia Keblovszki holdt oplæg om de kommunikationsstuderendes undersøgelsesarbejde.

To af de studerende på holdet, Mathilde Fyhn og Olivia Keblovszki, har efter undervisningsforløbet kogt alle de studerendes rapporter ned til to artikler om de mest fremtrædende pointer fra undersøgelsesarbejdet. Blandt andet har de udfoldet de mange input, de har indsamlet fra unge borgere. Et perspektiv som Aarhus Kommune meget gerne ville høre om på et nyligt borgermøde om Musikhusparken. Her blev Mathilde Fyhn og Olivia Keblovszki bedt om at holde et oplæg om undersøgelsernes resultater.

- Det var en speciel oplevelse, for folk havde virkelig mange stærke holdninger. Inden vores oplæg blev der blandt andet sagt, at det var en forbrydelse at fjerne barokhaven i Musikhusparken, og hvorfor skulle der afholdes alle mulige events. Og så skulle vi bagefter op på scenen og sige, at alt det, de gamle mennesker ikke ville lave om, det var det, som de unge gerne ville lave om, siger Olivia Keblovszki.

- Men da vi kom derop og fremlagde det, vi skulle, blev der heldigvis ret god stemning, og det var fedt, siger hun.

Ros fra arrangører

De kommunikationsstuderendes undersøgelser viste blandt andet, at mange borgere oplever udfordringer med vejen Frederiks Allé, der skærer igennem Musikhusparken og Rådhusparken i Aarhus, og som derfor besværliggør brugen af området. Samt at mange unge fravælger at bruge Musikhusparken, da de oplever den eksisterende barokhave som utryghedsskabende.

Efter oplægget til borgermødet var der ros fra både chefen for Musikhuset i Aarhus og en embedsmand fra Kulturforvaltningen, der ved med til at arrangere borgermødet.

- Der var også mange af deltagerne, der kom op til os efterfølgende og sagde tak for et godt oplæg. Så det var en god oplevelse, siger Olivia Keblovszki.

Musikhusparken i Aarhus står foran en større omdannelse, da kunstmuseet Aros inden længe går i gang med en udbygning, der blandt andet ligger under jorden i dele af Musikhusparken. De DMJX-studerendes bidrag til brugerundersøgelserne omkring Musikhusparkens fremtid er en del af et større arbejde, hvor Aarhus Kommune blandt andet sendt et spørgeskema til 10.000 borgere og har haft opstillet telefonbokse i Musikhusparken, hvor borgere har kunne indtale forslag til parkens fremtidige brug.

Kommunikationsuddannelsen på DMJX er en 3,5-årig professionsbacheloruddannelse med optag i både Aarhus og København. Læs mere om Kommunikationsuddannelsen.