Skip to main content

Studerende solgte artikel fra studieopgave på første semester

En artikel bragt i fagbladet Gymnasieskolen om dårlig trivsel blandt transkønnede elever stammer fra en eksamensopgave på Kommunikationsuddannelsen.

En artikel bragt i fagbladet Gymnasieskolen om dårlig trivsel blandt transkønnede elever stammer fra en eksamensopgave på Kommunikationsuddannelsen.

Allerede på første semester af Kommunikationsuddannelsen på DMJX får de studerende en introduktion til den journalistiske værktøjskasse. En central del af kommunikationsfaget handler nemlig om at kunne producere indhold, og i faget Journalistisk Metode lærer de studerende derfor at researche på en historie, formidle til en målgruppe og balancere etiske hensyn.

Som afslutning på faget skal de studerende aflevere en artikel, og på den seneste runde af faget på 1. semester på Kommunikationsuddannelsen på DMJX i København var der endda flere studerende, der fik deres eksamensartikler bragt i medier efterfølgende.

En af dem var Sonya de Souza, der solgte sin artikel om trivsel blandt transkønnede gymnasieelever til Gymnasieskolen, som er gymnasielærernes fagblad. Herunder fortæller Sonya om, hvordan det var at have faget Journalistisk Metode, og hvordan det kom i stand, at hendes artikel blev solgt.

Hvad var det for en opgave, I var blevet stillet, som endte med at blive til en artikel i Gymnasieskolen?

- Opgaven gik ud på, at vi skulle skrive en nyhedsartikel, hvor vi skulle finde en relevant og aktuel nyhedskrog indenfor et overordnet emne.  Vi skulle lave mindst tre interviews, hvor mindst to af dem var forskellige kildetyper. De tre kildetyper er erfaringskilde, partskilde og ekspertkilde. Vi måtte kun have én erfaringskilde. Vi havde en uge til at skrive artiklen og en refleksionsrapport.

Hvordan opstod idéen til at lave en artikel om trivsel blandt transkønnede gymnasieelever?

- Jeg trak emnet køn. Eftersom artiklen gerne skulle berøre et emne, der ikke var omtalt meget i medierne, begyndte jeg at kigge ind i LGBT+-området. Jeg synes, at det klassiske kønsområde med mænd og kvinder er meget afdækket. Jeg fandt en ny rapport fra VIVE, der handler om LGBT+-skoleelevers mistrivsel. Den er både relevant, aktuel og ikke særlig dækket i medierne. For at få artiklen til at handle om køn og ikke alle LGBT+-elever valgte jeg at fokusere på transkønnede.

"Gymnasiet kan blive et vendepunkt for transkønnede elever". Sådan lyder overskriften på Sonya de Souzas artikel i Gymnasieskolen, der handler om, at transkønnede elever har langt dårligere trivsel end andre elever. I artiklen møder vi blandt andre den 18-årige transkønnede gymnasieelev Jaden Araújo, der fortæller om at vælge ungdomsuddannelse, fordi der var et aktivt LGBT+-fællesskab. Læs hele artiklen på Gymnasiekolen.

Også en anden artikel fra faget Journalistisk Metode er for nylig blevet bragt i et medie. Det drejer sig om Camille Marie Guerrys artikel "Porno med omsorg: Det er en del af en bevægelse", som kan læses på Heartbeats.

Hvordan kom det i stand, at du fik solgt artiklen til Gymnasieskolen?

- Vi skulle vælge et medie og gøre artiklen relevant for en valgfri målgruppe. Eftersom jeg valgte at sætte fokus på gymnasieelever, var det helt rigtige medie Gymnasieskolen. Jeg aftalte med mig selv, at jeg ville sende artiklen til Gymnasieskolen, hvis jeg klarede mig godt. Jeg fik 12 for min eksamensopgave, og derfor sendte jeg en mail til Gymnasieskolens redaktør og hørte, om de ønskede at udgive den. Det ville de heldigvis gerne.

- Jeg blev faktisk meget overrasket. Jeg havde ikke nogen forventninger, da jeg sendte artiklen til Gymnasieskolen. Så det kom som en stor overraskelse, at de gerne ville udgive den og betale mig et honorar for det. Da redaktøren forklarede mig, at de sjældent udgiver artikler fra studerende, gjorde det mig faktisk også lidt stolt.

Hvor stor betydning havde det for dig, da du valgte at søge ind på Kommunikation, at der netop også er en journalistisk dimension i Kommunikationsuddannelsen på DMJX?

- For at være helt ærlig så havde det ikke særlig stor betydning. Jeg har altid haft en stor interesse for at skrive, men ikke nødvendigvis journalistisk. Derfor var faktisk ret nervøs for faget Journalistisk Metode. Da vi startede, følte jeg mig ret utilstrækkelig og ikke dygtig nok. Det lyder måske fjollet set i retrospekt af, hvor godt det gik med min eksamen, men det var nu engang sådan jeg havde det. 

Jeg øvede mig helt vildt i at samarbejde, være mindre perfektionisk og arbejde hurtigt.

Sonya de Souza, studerende på 1. semester på Kommunikationsuddannelsen på DMJX i København

- Det, der særligt var grunden til, at jeg søgte ind på DMJX, er undervisningsformen, der kombinerer teori og praktisk. Jeg elsker at være omkring mennesker, sparre med andre og lære i samarbejde. Derfor er en professionsbachelor det helt rigtig for mig. 

Hvad synes du har været det fedeste ved at have faget Journalistisk Metode?

- Jeg lærte helt ufatteligt meget. Som nævnt var jeg ret nervøs for faget, inden vi startede, og jeg kom virkelig ud af min komfortzone. Det var rigtig sundt for mig. Jeg øvede mig helt vildt i at samarbejde, være mindre perfektionistisk og arbejde hurtigt. Det var virkelig gavnende, både personligt og fagligt. Jeg følte, at jeg udviklede mig meget i det første fag.

- Derudover kan jeg allerede nu se, hvor meget jeg kommer til at bruge min læring om formidlingssprog og vinkling i mit kommunikationsarbejde. Viden om det skrevne sprog er et essentielt grundlag, når man skal arbejde videre med kommunikation. Jeg kommer helt sikkert til at bruge meget af det i fremtiden.

Har du gjort dig nogen tanker om endnu, hvad for et slags sted du gerne vil i praktik på 3. semester?

- Jeg drømmer om at arbejde med kommunikation i NGO-verdenen, særligt inden for organisationer, der udfører humanitært arbejde på børneområdet. Jeg har lige fået studiejob i SOS-Børnebyerne, og jeg håber selvfølgelig på at kunne komme i praktik hos dem på 3. semester. Generelt vil alle virksomheder og organisationer, der arbejder med socialt arbejde, falde i min interesse. 

 

Kommunikationsuddannelsen er en 3,5-årig professionsbachelor på DMJX. Du kan studere Kommunikation på DMJX i både Aarhus og København. Læs mere om uddannelsen her.