Skip to main content

Jeg Græder – et projekt om mænd og følelser

23.07.2021

Bachelorprojekt sætter fokus på det maskuline ideal og tabuiseringen af mænds følelser

Showcase Studieprojekt Jeg Græder Caroline Parkel rs
Caroline Parkel

I sit BA-projekt på Fotografisk Kommunikation har Caroline Parkel produceret kampagnen JEG GRÆDER, der skal skabe opmærksomhed om mænds følelser og aftabuisere sårbarhed blandt unge mænd.

Kampagnen skal ses som et samarbejde med organisationen Mandecentret, der rådgiver mænd i svære situationer. 

Den moderne maskulinitet er opbygget af sociale normer, som er opstået gennem kulturen, vi lever i. Med normer kommer tabuer og idealer, som for nogen kan være altafgørende at skulle leve op til

Som Caroline Parkel skriver, antyder sætninger som ”mand dig op" og "kom videre, mand," at mænd ikke må stoppe op og vise deres følelser. Mange unge mænd lever derfor bag en facade, der betyder, at de ofte ikke får den omsorg og støtte fra venner, som de har brug for, når livet er svært.

 

Den stærke maskuline identitet betyder også, at mænd ofte ikke er opmærksomme på, at de bliver udsat for følelsesmæssig vold fra eksempelvis en partner eller et familiemedlem. Derfor søger de ikke hjælp.

”Den moderne maskulinitet er opbygget af sociale normer, som er opstået gennem kulturen, vi lever i. Med normer kommer tabuer og idealer, som for nogen kan være altafgørende at skulle leve op til,” skriver Caroline Parkel om roden til problemet.

Caroline Parkel dimitterede fra Fotografisk Kommunikation i juni 2021.