Skip to main content

TVM-fagligheden kan det meste

16.11.2020

Det er ti år siden, de første TVM'ere dimitterede og siden har tilrettelægger-fagligheden sat sig solidt på alle typer af tv-indhold på alle platforme.

Tv- Medietilrettelægger Bjarke Monrad
Bjarke Monrad

Når vi som seere oplever, at vi kommer helt tæt på og er lige i hælene på en ung mand med depression, Bonderøven i sin have, en diva i junglen eller et barn med psykisk syge forældre, er det ofte en TV-tilrettelægger, der både interviewer og filmer den medvirkende.

Men det kan ligeså godt gælde den explainervideo du lige har set på en hjemmeside hos din fagforening eller den bilreklame du blev tilbudt på Facebook. Tv-tilrettelæggere arbejder alle vegne og med alle typer af visuelt indhold.

Det er i år 10 år siden de første tilrettelæggere dimitterede fra DMJX, og siden har deres spændvidde indenfor dramaturgi, koncept og målgruppetænkning, videofotografi og redigering fundet sig godt og solidt  til rette i alle afkroge af mediebranchen. Ikke mindst foldet ud i formateret fakta og reportage.

Den klassiske tilrettelægger-opgave er stadig at være embedded med kilderne og følge dem tæt i en kortere eller længere periode. I den periode er tilrettelæggeren den medvirkendes ven, kollega og nærmeste fortrolige. Og det stiller store krav til både personlig indlevelse og teknisk kunnen.

 

De er attraktive medarbejdere, og håndværksmæssigt er de meget dygtige. De kan tilrettelægge, caste, vinkle og sætte en præmis. Mange af dem kan også både klippe og filme.

Anne Brostrøm, adm. direktør blu

Anne Brostrøm sidder som brancherepræsentant i TVM's Advisory Board og er adm. direktør i produktionsselskabet Blu.

Ingen fine fornemmelser

I dag arbejder der TVM'ere overalt i branchen, både i de klassiske stillinger i produktionsbranchen og som selvstændige video og indholdsproducenter med leverancer til både kommercielle kunder og publicistiske platforme.

Og hvis visionen da uddannelsen i 2006 kom til verden var at slå bro mellem de klassiske journalistiske færdigheder og de filmiske og dramaturgiske uddannelser må man sige, at det er lykkedes. I hvert fald hvis man spørger branchen:

- TVM løste behovet i branchen for at få folk, der ikke havde den der lidt faktafine fornemmelse og kun ville lave dokumentar. Med TVM fik vi medarbejdere, der synes det var fedt at fortælle alle slags historier, også de kommercielle, tabloide og underholdende, siger Anne Brostrøm, der er administrerende direktør i produktionsselskabet Blu.

Etikken og de medvirkende

En af de første tilrettelæggere der blev uddannet fra DMJX, Bjarke Monrad, synes nok at han kunne noget som nyuddannet, men efterfølgende fandt han ud af, at etikken og forståelsen for de medvirkende var særligt afgørende for resultatet:

- Det har jo måske tidligere været sådan at TV kom forbi, og så gik man igen. Men som tilrettelægger har du et kæmpe ansvar for de medvirkende, og det er i hvert fald en faglighed jeg har udviklet på i de år jeg har været i gang, siger han.

 

Bjarke Monrad

Bjarke Monrad var en af de første TVM'ere, der blev uddannet for ti år siden.

 I dag arbejder han på et af de klassiske produktionsselskaber Impact TV og har senest været med til at udvikle og producere "Giv os naturen tilbage" med Bonderøven alias Frank Erichsen. Bjarke Monrad har også lavet "Når mor og far er psykisk syg", der kører på DR1 lige nu.

- Der er brug for at man er kritisk og står op for de medvirkende og er på deres side. Men heldigvis er der også en tendens til at man nu vinkler blødere og mere nuanceret, siger Bjarke Monrad.

Det er tidligere uddannelsesleder på TVM Nikolaj Christensen enig i.  Etikken er vigtig, ikke mindst i en tid, hvor der er stort fokus på mediernes troværdighed og den måde, som de fremstiller deres medvirkende på:

- Det er vigtigt at have et ståsted og nogle etiske pejlemærker som tilrettelægger, for man producerer medieindhold og historier med rigtige mennesker, og man er med sine historier med til at påvirke andre menneskers både tanker og følelser, siger han.

Det de studerende producerer skal bidrage med noget og gerne noget, der har værdi for samfundet og de mennesker, der er i det. Det er en bevægelse, som kommer både fra undervisere, studerende selv og fra verden omkring os.”

Nikolaj Christensen, uddannelsesleder på TVM fra 2006-2017

The big why

Grundtanken bag Tv- og Medietilrettelæggelse var fra begyndelsen at uddanne en faglighed, der kunne kombinere fortællingen, den journalistiske formidling og bevidstheden om, at indholdet skal tilrettelægges efter og forholde sig til platform og modtager. 

Tilbage i 2006 var holdet bag uddannelsen  Nikolaj Christensen, Mette Sejsbo og Peter Østergaard. Nikolaj Christensen var uddannelsesleder frem til 2017, og han mener, at der siden 2006 er kommet en mere akademisk dimension ind over tv-tilrettelæggeruddannelsen.

- Det handler egentlig bare om at have argumenterne for det man producerer og hvordan man gør det på plads, og være i stand til hele tiden at reflektere over sin praksis,  siger han.

Dækker alle platforme

Hvor man i 2006 udviklede TVM-uddannelsen for at dække et ret specifikt behov for en allround VJ-tilrettelægger til de traditionelle  produktionsmiljøer, så giver uddannelsen og TVM-fagligheden i dag adgang til alle platforme.

Et godt eksempel på det er virksomheden Travers Media, der drives af Maria Ramshøj og Pernille Gliese Andersen. De har siden deres BA-opgave i 2015 arbejdet sammen. Her arbejdede de med virtual reality og det kom til at forme deres arbejdsliv.

 

 

Marie Ramhøj og Pernille Gliese Andersen har arbejdet sammen siden deres BA-opgave i 2015.

Takket været det gåpåmod driver hun i dag sammen med BA-makkeren Marie Ramhøj virksomheden Travers Media. Makkerparret leverer medieoplevelser på alle platforme video, podcast, virtual reality og dilemmaspil. Altid med fortællingen i fokus.

De nyder at være selvstændige og løser alle typer af opgaver, mens TVM-fagligheden hele tiden bliver større.

- Nogle opgaver kræver en ny viden, og derfor er der jo hele tiden en kæmpe mulighed for selv at udvikle sig og lære nyt. Men der har vi ind imellem måtte erkende, at vi ikke nødvendigvis altid selv skal kunne alt  selv og selv løse alle opgaver, siger Pernille Gliese Andersen.

Marie Ramhøj er TVM-uddannet fra 2015 og medejer af Travers Media

Pernille Gliese Andersen, Travers Media. TVM-uddannet siden 2015

Branchen har det godt

Grundfagligheden på TVM er stadig at kunne arbejde kreativt med at få ideer der er relevante i forhold til et tema eller budskab, at kunne finde og kommunikere med medvirkende, at kunne filme og klippe, og så selvfølgelig kunne sætte det hele sammen til en meningsfuld fortælling. Men på uddannelsen og på DMJX generelt bliver der fokuseret på, hvordan de studerende kan blive klar til et et arbejdsmarked, som er under stadig forandring.

En stigende andel af DMJX-dimittenderne arbejder som freelance, projektansatte eller selvstændig, og derfor underviser man i dag også i projektledelse, iværksætteri og selvledelse. Og de studerende undervises også i forståelse og konceptudvikling af indhold til alle web-platforme hos både kommercielle virksomheder, NGO'er og offentlige myndigheder.

Og selv om mange TVM'ere oplever meget korte projektansættelser og et stigende arbejdspres, så er der stadig jobs at få. Spørger man den admin. direktør hos Blu, Anne Brostrøm, der også har en plads i TVM-uddannelsens advisory board, er der ikke nogen grund til pessimisme for de nuværende og kommende TVM'ere:

- Branchen har det godt – der er masser af jobs at få, og vi fastansætter også. Hvis man har erfaring og er dygtig er der masser af muligheder, siger Anne Brostrøm.

Nikolaj Christensen

Det er ti år siden, at de første TVM'ere dimitterede fra DMJX.

Historikken 

  • 2004 Session på TV Festivalen om uddannelse til tv branchen
  • 2005 Videreuddannelse for tv-tilrettelæggere 1 & 2
  • 2005 Branche- og markedsundersøgelse
  • 2006 Ny uddannelse i udbud
  • 2006 BA i TV og medietilrettelæggelse på Den Grafiske Højskole
  • 2008 Fusion mellem Den Grafiske Højskole og Journalisthøjskolen
  • 2010 Første dimittender fra TVM