Skip to main content

Thomas Pallesen udpeget til udvalg om offentlighedsloven

DMJX-lektoren sidder i nyt lovforberedende udvalg, som skal komme med forslag til ændringer af offentlighedsloven. Hør interview om arbejdet. 

Thomas Pallesen til dimission
Foto: Emilie Toldam

Underviser og ekspert i mediejura, Thomas Pallesen, som er lektor på DMJX, er udpeget til et nyt udvalg, som er nedsat af justitsminister Peter Hummelgaard

Udvalget tæller 17 medlemmer og skal blandt andet undersøge, hvordan der kan gives adgang til aktindsigt i de politiske beslutningsprocesser i videre omfang end i dag. 

Derudover skal udvalget også overveje fordele og ulemper ved at indføre regler om prioritering mellem verserende aktindsigtsanmodninger – eksempelvis om medier, interesseorganisationer eller personer, der søger indsigt i oplysninger om sig selv, skal have fortrinsret til at få behandlet en aktindsigtsanmodning.

Udvalget består af eksperter, myndigheder og medierepræsentanter og har landsdommer Thomas Klyver som formand. 

Justitsministeriets hjemmeside kan man læse mere om blandt kommissoriet for udvalget samt se en liste over medlemmerne.

Hør interview med Thomas Pallesen

Samme dag, som udvalget blev nedsat, medvirkede Thomas Pallesen i et indslag på Radio4, hvor han fortalte om det forestående arbejde.

Hør interviewet i Aftenradio her (tryk frem til tidskode 1.01.25).