Skip to main content

Så mange vil studere på Kommunikationsuddannelsen

Søgningen til Kommunikationsuddannelsen på DMJX stiger fortsat.

Søgningen til Kommunikationsuddannelsen på DMJX stiger på trods af generelt faldende ansøgertal til de videregående uddannelser. Foto: Antonia Steiner
Foto: Antonia Steiner

Efter ansøgningsfristen til kvote 1 har vi på DMJX modtaget i alt 772 ansøgninger til de 105 studiepladser på Kommunikationsuddannelsen. Det er fire pct. flere ansøgere sammenlignet med sidste år. 

Kommunikationsuddannelsen kan læses på DMJX i både Aarhus og København, og der er igen i år flest ansøgere, der vil studere på uddannelsen i København.

Som den eneste uddannelse på DMJX optager vi på Kommunikationsuddannelsen halvdelen af de studerende via kvote 1. Sidste år krævede det et karaktergennemsnit på henholdsvis 10,3 eller 10,9 at blive optaget direkte via kvote 1 i Aarhus eller København. Ansøgerne på kvote 2 optages ud fra en helhedsvurdering på baggrund af blandt andet en motiveret ansøgning.

Mulige ændringer i optagelsen forude

Regeringen har i et nyligt udspil foreslået, at der skal indføres et loft over adgangskvotienterne på kvote 1, så uddannelser med et adgangsgivende snit på 10,0 eller mere skal lave individuelle vurderinger af ansøgerne. Dermed er der potentielt udsigt til, at vi engang i fremtiden også på Kommunikationsuddannelsen kommer til at optage samtlige studerende via forskellige individuelle vurderinger ligesom på de øvrige bacheloruddannelser på DMJX. Vi melder det selvfølgelig tydeligt ud, hvis der kommer en politisk aftale om optagelsessystemet, der får betydning for optagelsen på Kommunikationsuddannelsen.

Årets adgangskvotient til kvote 1-optaget på Kommunikationsuddannelsen bliver kendt, når ansøgerne har fået svar om optagelse d. 28. juli.

Vi kender nu de samlede 2022-ansøgertal til DMJX' bacheloruddannelser. Der er indsendt i alt 3.188 ansøgninger til 523 studiepladser.

Ansøgere fordelt på uddannelseslinjer

Journalistuddannelsen: 1032

Fotojournalistuddannelsen: 137

Kommunikation (Aarhus): 353

Kommunikation (København): 419

Medieproduktion og Ledelse: 372

TV- og Medietilrettelæggelse: 360

Visuel Kommunikation: 515

 

Se detaljeret ansøgerstatisik fra tidligere år.