Skip to main content

Praktikperioden på Tv- og Medietilrettelæggelse bliver igen 18 måneder

En ny bekendtgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet forlænger praktikperioden på uddannelsen i Tv- og Medietilrettelæggelse.

En ny bekendtgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet forlænger praktikperioden på uddannelsen i Tv- og Medietilrettelæggelse.
Foto: Antonia Steiner

Studerende på uddannelsen i Tv- og Medietilrettelæggelse (TVM) skal igen i praktik i 18 måneder, efter at uddannelsen i en årrække har haft en praktikperiode på 12 måneder. Uddannelses- og Forskningsministeriet har ændret bekendtgørelsen for uddannelsen efter ønske fra DMJX.

Ændringen på TVM-uddannelsen kommer i naturlig forlængelse af, at også praktikperioden på Journalistuddannelsen er blevet tilbagejusteret til 18 måneder.

- Vi ser i stigende grad en brancheglidning, hvor journalist- og TVM-studerende søger nogle af de samme praktikpladser. Mange praktiksteder opslår også stillinger, der kan besættes af både en journalist eller en tilrettelægger. Så det er i både de studerendes og i branchens interesse, at de studerende søger praktikpladser på lige vilkår, siger Bård Blytt Sandstad, institutchef ved Institut for Medier på DMJX.

De studerende får mulighed for at prøve flere ting af

Det er i høj grad efter ønske fra aftagerbranchen, at DMJX har anmodet Uddannelses- og Forskningsministeriet om at få ændret bekendtgørelsen. Både Producentforeningen, Dansk Journalistforbund og flere store praktikpladser bakker op om ændringen.

Det er efter tæt dialog med branchen, at vi vender tilbage til 18 måneders praktik

Bård Blytt Sandstad, Institutchef ved Institut for Medier

- Nogle af de store praktiksteder - eksempelvis DR Nyheder - vil gerne tilbyde de studerende en højere grad af rotation på forskellige redaktioner. Det skaber 18 måneders praktik bedre mulighed for, ligesom de studerende i højere grad kan prioritere at komme ud på flere forskellige praktiksteder. Det vil give de studerende anledning til at prøve meget mere af i praktikperioden, siger Bård Blytt Sandstad.

Branchen skal tage ansvar for flere praktikpladser

Den nye bekendtgørelse gælder fra d. 1. juli 2022. Forlængelsen af praktikperioden når derfor at træde i kraft for studerende, der er optaget i 2022, og som påbegynder uddannelsen netop i disse dage.

Det betyder, at der vil komme en stigende efterspørgsel på praktikpladser, når disse studerende skal i praktik fra efteråret 2024.

- Vi ved, at det vil lægge et ekstra pres på antallet af praktikpladser. Så det har været afgørende for os, at det er efter tæt dialog med branchen, at vi vender tilbage til 18 måneders praktik. Nu håber vi så, at den branche, som har efterspurgt ændringen, er med på at tage et ansvar for at udbyde flere praktikpladser i takt med, at behovet opstår, siger Bård Blytt Sandstad.

De ekstra seks måneders praktik tilføjes som et ekstra semester på TVM-uddannelsen, så uddannelsen nu igen bliver 4-årig. Læs mere om TVM-uddannelsen her.