Skip to main content

Ny docent: brobygger med indsigt i journalistens rolle

29.08.2020

DMJX’ nye docent Steffen Moestrup vil sætte større fokus på journalistisk praksis. Herunder journalistens betydning for demokratiet og muligheder i personlighedsbåren journalistik

En broget baggrund med en tydelig rød tråd, der binder det hele sammen. Sådan kan man roligt beskrive den bagage, som DMJX’ nye docent i journalistik og demokrati, Steffen Moestrup, tager med sig ind i stillingen. Han er uddannet journalist, men har også en bachelorgrad i filosofi og antropologi, en kandidatgrad i medievidenskab og en ph.d.-grad i journalistik. Han har produceret dokumentarfilm, været kulturredaktør på Jyllands-Posten og igennem en lang årerække undervist i medier og journalistik samt arbejdet som skribent, anmelder og redaktør for så forskellige medier som Le Monde diplomatique, Kristeligt Dagblad og Filmtidsskriftet 16:9.

- Jeg plejer at sige, at jeg har et blandingsmisbrug af praksis og academia. På den ene side kultur, medier og journalistik og på den anden side så det akademiske og undervisningen. Jeg brænder for det hele og mest af alt for at bygge bro mellem de forskellige verdener, når jeg har mulighed for det

Steffen Moestrup, Docent

Forretningsmodeller og forståelse

Det får den 42-årige nu lejlighed til i et docentur, som han er påbegyndt her i august og som løber foreløbigt to år frem. Ud over at skulle undervise journaliststuderende, er han også tilknyttet DMJX’ Center for Journalistik og Demokrati, hvor han skal forske især i journalistisk praksis og i journalistens rolle. Den ene del af hans forskning omhandler journalistens betydning for demokratiet. Herunder særligt den svære skillelinje, der er mellem en mangfoldig journalistisk praksis og journalistens forskellige roller i samfundet. De slørede grænser, som Steffen Moestrup selv kalder det. Den anden del af forskningen fokuserer blandt andet på, hvordan journalister kan bruge deres person og personlighed i journalistikken - og hvordan medier, eller journalisten selv, kan udvikle forretningsmodeller på journalistiske produkter og personlig branding.  

Resultaterne af forskningen skal – helt efter Steffen Moestrups grundfilosofi – ud at leve. I undervisningen, forskningspublikationer og igennem formidling, så både kommende journalister og etablerede medier kan få gavn af den nye viden, få indsigt i egen rolle samt rykke deres forståelse for, hvordan journalistik kan praktiseres. Et af de første forskningsprojekter, Steffen Moestrup skal i gang med handler om klimajournalistik og hvordan medierne formidler om klimaet.