Skip to main content

Ny bevilling til udvikling af klimajournalistik

24.06.2021

Nordiske journalister får redskaber og viden til at imødekomme udfordringerne med at dække det vanskelige og voksende klimastof.

Ny bevilling til udvikling af klimajournalistik
Mike Erskine/Unsplash

Nordisk Journalistcenter (NJC) ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har modtaget en bevilling på 375.000 DKK til oprettelse af ”Nordisk uddannelsesnetværk for innovativ klimajournalistik”.

Det sker i et samarbejde med to stærke, nordiske partnere, ’Institutt for Journalistikk’ i Oslo og ’Medieinstitutet Fojo’, Kalmar, Sverige.

- Klimakrisen vil i de kommende årtier påvirke Norden på alle parametre, både økonomisk, politisk og i forhold til beskæftigelse, sundhed og adfærd. Det er derfor nødvendigt at supplere de klassiske journalistiske færdigheder med ny viden, nye koncepter, metoder og digitale læringsredskaber til dækning af den grønne omstilling”, siger lederen af NJC, John Frølich.

Pengene kommer fra Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet, Nordplus. De tre partnere er enige om at udvikle et nyt, færdigt kursuskoncept og afprøve det i fællesskab i Norden. Alle resultater og produkter vil efterfølgende blive stillet til rådighed for andre uddannelsesinstitutioner, medier og journalister i Norden.

Varigt kvalitetsløft

John Frølich er særlig glad for det nye netværk. Af to årsager.

- For det første skal projektet generere og efterlade et varigt kvalitetsløft til den journalistiske efteruddannelse og den journalistiske kvalitet i Norden. For det andet giver projektet os mulighed for at styrke samarbejdet med to af de stærkeste efteruddannelsesinstitutioner for mediebranchen i Norden, fortæller han.

Projektet gennemføres i en toårig periode fra 1. september 2021 og skal medvirke til Nordisk Ministerråds vision om at få alle nordiske borgere med i den grønne omstilling og modvirke at kløfterne i samfundet øges som følge af klimakrisen.