Skip to main content

Nøøøj, det er flot!

10.05.2021

Hvordan vurderer vi, om grafisk design er godt? Hvilke ord bruger vi? Og er professionelle, studerende og lægfolk enige? Det skal en ny undersøgelse på DMJX afdække.

Grafisk design. Det er flot.
Foto: Toa Heftiba/Unsplash

Hvad er godt grafisk design, og hvem bestemmer, at det er godt?

Der findes i dag en stor mængde viden og vidensformidling, som giver anvisninger, rettesnore og regler for dette. Men den megen viden bygger på ‘professionelle beliefs’, altså påstande, som mest er kommet til verden ud fra erfaringer, som er formidlet gennem læremidler og uddannelsesinstitutioner. Vurderingerne er ikke baseret på kvantitative undersøgelser.

Det skal der nu laves om på.

Et nyt udviklingsprojekt på DMJX vil nemlig undersøge, hvad helt almindelige mennesker mener om grafisk design. Svarene skal sammenholdes med svar fra grafisk design-studerende og faglige eksperter på området.

Projektet hedder ’Det er flot. Modtagerpræferencer i grafisk design’.

Det ledes af Henrik Birkvig, som er er faglig ansvarlig på uddannelsen Grafisk Design på DMJX og forfatter til flere grundbøger i grafisk design.

Kvantitativ smag

Henrik Birkvig glæder sig over muligheden for at udvikle et redskab til at vurdere grafisk design med nye – og flere – øjne.

- Projektets resultater vil være relevante for alle, der beskæftiger sig med grafisk design: designere, designkøbere, designforskere og -undervisere som en modvægt til at skøn og vurderinger i for stort omfang er funderet på personlig smag frem for kvantificeret, forklarer han.

- Derudover kaster projektet lys over koblingen mellem verbalt sprog og visuelt sprog og bidrager til en konstruktiv akademisering af det faglige felt visualisering i bred forstand, siger Henrik Birkvig.

Projektet forventes afsluttet i foråret 2022 og har også deltagelse af de to lektorer på Grafisk Design, Ulla Risager og Anne Mette Hartelius.