Skip to main content

Nødundervisningen er lykkedes, men har haft konsekvenser

08.02.2021

Undersøgelse af undervisning under COVID-19-nedlukningen.

Aktuelt Corona skaber boom i digital undervisning

I foråret 2020 lukkede landets videregående uddannelsesinstitutioner ned for undervisning med fysisk tilstedeværelse som følge af corona-pandemien. I maj 2020 bevilligede Uddannelses- og Forskningsministeriet midler til at samle op på erfaringer med onlineundervisning på videregående uddannelser under COVID-19. Målet var at opsamle fælles erfaringer, som kan bruges til at udvikle institutionernes arbejde med onlineundervisning. Undersøgelsens rapport er nu offentliggjort.

Hovedkonklusioner fra undersøgelsen er, at nødundervisningen er lykkedes, men har haft konsekvenser. Data viser, at onlineformatet har udfordret kendte måder at deltage i undervisningen på, og dermed lagt op til at alle skulle tilpasse sig de ændrede rammer. Endelig peger undersøgelsen på, at der er behov for etablering af stærke organisatoriske rammer omkring onlineundervisningen i drift.

Bag undersøgelsen står et konsortium bestående af 10 videregående uddannelsesinstitutioner, der tilsammen giver den nok største bredde i en dansk COVID 19-relateret undersøgelse og erfaringsindsamling indtil videre: Aalborg Universitet (AAU), Aarhus Universitet (AU), professionshøjskolen Absalon (PHA), Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), Roskilde Universitet (RUC), Syddansk Universitet (SDU), UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL), UC SYD, Professionshøjskolen UCN (UCN) og VIA University College (VIA).

Undersøgelsen består af fire dele:

  • Spørgeskemaundersøgelse blandt 85.000 studerende fordelt på de ni deltagende institutioner (24 procent har svaret)
  • Spørgeskemaundersøgelse blandt 6.000 undervisere fordelt på de samme ni institutioner (49 procent har svaret)
  • Interviewundersøgelse med strategisk udvalgte deltagere fra de to spørgeskemaundersøgelser
  • Kortlægning af institutionernes systemlandskaber og organisatoriske ressourcer ift. omlægning til onlineundervisning.

Du kan læse rapporten her (åbner i PDF)