Skip to main content

Medierne skal ikke kun komme, når Else hænger i slyngen og råber om hjælp

19.11.2020

Lokaldemokratiet har det godt nok i Danmark. Men manglende interesse, konfliktsøgende medier og pseudoinddragelser af borgerne presser fremtidsudsigterne. Det samme gør færre lokaljournalister og flere spindoktorer.

Lad os starte med en nyhedAarhus Kommune og TV2/Østjylland gav mandag aften hinanden håndslag på et samarbejde om at oplyse aarhusianerne bedre om det lokalpolitiske indhold frem mod kommunalvalget om præcis et år.

Det skete efter et knap to timer langt debatmøde, hvor syv mediefolk, politikere, kommunikatører og forskere diskuterede lokaldemokrati og veje til en bedre demokratisk samtale. Arrangementet foregik i regi af ’Handletanken for lokalt demokrati’, som er nedsat af Aarhus Kommune.

Igennem tre oplæg, to paneldiskussioner samt en række korte videoer med demokratisamtaler mellem byrådspolitikere blev det diskuteret bredt, hvad der fungerer godt i dag og hvad der er af udfordringer – for både politikere og journalister, og dermed for borgerne.

Arrangementet havde deltagelse af interesserede borgere både i selve biblioteket og på video.

Det hele blev optaget og kan ses her

Efter debatmødet lavede DMJX-forsker Roger Buch en 54 sekunders opsummering af lokaldemokratiets udfordringer. Kommunikationsmedarbejder Karen Løth Larsen har stået for interview og grafik i videoen:

 

Syv citater fra dagens debattører

Netop Roger Buch havde planlagt arrangementet i samarbejde med Handletanken for Lokalt Demokrati, Folkeuniversitetet, FO Aarhus og Aarhus Bibliotekerne.

Journalist og DMJX-underviser, Helle Lyster, styrede slagets gang, hvor der blev snakket bredt om, hvad der fungerer godt i dag og hvad der er af udfordringer – for både politikere og journalister, og dermed for borgerne.  

 

Her følger i citatform et par pointer fra hver af de syv debatdeltagere.  

Rabih Azad-Ahmad, rådmand i Aarhus og formand for følgegruppen for Handletank for Lokal demokrati.  

- Er der noget galt med vores demokrati? Nej egentlig ikke. I hvert fald ikke, hvis man skæver til USA. Men noget af det, vi kan blive bedre til er at inddrage borgere.

 

Roger Buch, samfundsforsker og centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:  

- Handletanken vil forbedre et på mange måder velfungerende demokrati. Det fungerer på overfladen. Men der er rigtig mange ting under overfladen, som kan fungere bedre. - Når folk vælter ud i gaderne i USA – fra den ene og den anden side – er det fordi, det ikke fungerer. Herhjemme fungerer det godt. Og når ikke flere engagerer sig i demokrati og lokalpolitik, er det fordi, de synes at det fungerer da meget godt.  

- Borgerne har ikke lyst til at bruge for meget af deres liv på det. Omvendt skal vi sikre, at de har mulighed for at blive inddraget – og ikke bare pseudoinddraget. Særligt er der en udfordring med at få inddraget dem, der ikke plejer at komme.  

 

Ulrik Haagerup, direktør på Constructive Institute:

- Vi journalister elsker at give mikrofonen til dem, der råber højst og har flest likes.

Eksempelvis Trump og Paludan. - Når journalister fokuserer på fløjene og konflikterne, så tror befolkningen, at det er sådan, verden ser ud. Men er der en anden måde at gøre det på? Selvfølgelig er det det.  

Anne-Marie Dohm, chefredaktør ved Radio4 og Lars Høj, journalist og producent ved Kompagniet havde panelsamtale om Mediernes ansvar for at give taletid til lokalpolitiske temaer på tværs af kommuner og regioner:

 

Lars Høj:

- Jeg tror, det er en myte, at medierne ikke beskæftiger sig med lokalt stof. Folk vil gerne se, hvad der sker rundt om hjørnet. - Men vi bliver mødt af en hær af kommunikationskonsulenter, som spærrer adgangen til de gode historier og dermed ødelægger den demokratiske samtale. - Der er vel 70 kommunikationsmedarbejdere i kommunen og fem undersøgende journalister på Århus Stiftstidende.  

 

Anne-Marie Dohm:

- Det er jo ikke bare sådan, at de lokale spindoktorer er onde. De lukker blandt andet af, fordi en del af det, der bliver dækket ikke er rigtig godt. - Vi skal som medier blive bedre til at dække kommunerne bredere og give lokalpolitikerne mere taletid. Ikke kun, når der er konflikter. Eksempelvis bør det ikke være folketingspolitikerne, som bliver spurgt, når det handler om kommunale forhold.

- Medierne kommer, når Else hænger i sin slynge og råber om hjælp. Men det er jo ikke alle steder, der hænger en Else. Mange kommuner og politikere gør det meste rigtig godt og det skal også dækkes.Paneldebat med Karsten Smed, Redaktionschef ved TV2 Østjylland med ansvar for indhold på tværs af tv, web og sociale medier og Michael Jaap, kommunikationschef Aarhus Kommune, Magistraten for Kultur og Borgerservice Hvorfor ved borgerne så lidt om politik i Aarhus og hvis ansvar er det?

 

Michael Jaap:

- Vi skal som kommune være langt bedre til at samtale med borgerne. Vi har ofte for stort fokus på, hvordan vi når ud til borgerne med vores budskaber frem for, hvordan vi møder dem.

 

Karsten Smed:

- Det er et problem, som vi må tage alvorligt, at 40 % af borgerne ikke føler sig godt nok informeret om, hvad der foregår. Vi har et ansvar, men det har kommunen og borgerne selv også.

- Vores ansvar er at dække området på en måde, så borgerne kan tage stilling til det lokalsamfund, de er en del af på en måde som ikke får folk til at løbe skrigende bort ved at dyrke intriger og enkeltsager.

Karen Larsen

De fire små demokratisamtaler mellem byrådspolitikerne kan ligeledes ses i videoen, som der linkes til ovenfor. Omdrejningspunktet i flere af samtalerne er, at politikerne i højere grad skal inddrage borgerne. Særligt tidligere i processerne, hvor de reelt har mulighed for at påvirke den.

Om Handletanken for lokalt demokrati

Handletanken blev nedsat af Aarhus Byråd i april 2019 med det formål at invitere relevante aktører til at arbejde sammen om, hvordan vores lokale demokrati kan opretholdes og styrkes.

 

DMJX-rektor Trine Nielsen er formand for Handletanken.