Skip to main content

Krænkelser skal frem i lyset

Kvinfo vil undersøge DMJX-praktikanters oplevelse af krænkende adfærd i praktikken.

Siden Sofie Linde lagde for med beretningen om en grim og krænkende oplevelse fra sin tid på Talentholdet i DR er der dagligt kommet nye vidnesbyrd om seksualiseret og krænkende adfærd på mediearbejdspladser. Desværre kommer mange beretningerne fra de yngste på arbejdspladsen - nemlig studentermedhjælpere og praktikanter, der har oplevet krænkede adfærd ofte fra ældre kolleger.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har besluttet at den årlige trivselsundersøgelse på studierne også skal indeholde en ny række spørgsmål om sexisme og sexchikane. Og nu bliver DMJX-praktikanternes oplevelser med krænkelser undersøgt.

Det er et forhåbentlig et wakeup call til hele mediebranchen

Prorektor Jens Grund, DMJX

Prorektor på DMJX Jens Grund sagt ja tak til Kvinfos tilbud om at spørge praktikanter fra journalist-, kommunikations-, fotojournalist- og tv-tilrettelæggeruddannelsen om deres oplevelser af krænkende adfærd i løbet af deres praktiktid.

- Vi kan se, at der er et problem i mediebranchen og vi har brug for et øjebliksbillede af omfanget nu og her. Ingen skal finde sig i den slags på arbejdspladsen, og jeg håber det her er wake up-call for hele mediebranchen, siger Jens Grund.

Tidligere undersøgelser viser ret entydigt, at praktikanter er mest udsat for grænseoverskridende og sexistisk adfærd

Direktør i Kvinfo, Henriette Laursen

Hos Kvinfo, der har taget initiativet i forhold til DMJX og de andre journalistuddannelser på SDU og RUC, er direktør Henriette Laursen enig i behovet for ny og opdateret viden:

- De undersøgelser, der findes på mediepraktikanter har nogle år på bagen. De peger dog ret entydigt på, at praktikanterne faktisk er de mest udsatte for grænseoverskridende og sexistisk adfærd, siger Henriette Laursen.

Foto: Steen Brogaard

Ofrene er tavse

I starten af 2018 fremlagde Dansk Journalistforbund en undersøgelse blandt 4047 medlemmer. Den viste, at markant flere kvinder (17,6 procent) end mænd (2,4 procent) var eller havde været udsat for krænkelser. Primært fra mænd, der er ældre, eller meget ældre, end dem selv. Blandt de krænkede kvinder var 8,8 procent af den af den samlede procentsats på 10,6 under 35 år. Mens kun halvanden procent af de krænkede var over 50 år. Altså var der knap seks gange flere unge (fortrinsvis kvinder), der oplevede krænkelser end ældre.

Undersøgelsen viste også, at de fleste ikke havde fortalt nogen på arbejdspladsen eller på uddannelserne om krænkelserne.

- Vi siger alle sammen, at vores dør står åben for de kvinder, der vil anmelde seksuelle krænkelser, men vi og mediecheferne kan jo konstatere, at der ikke kommer nogen ind ad den dør. Det er vi jo nødt til at undersøge og gøre noget ved, siger Jens Grund.

 

Undersøgelsen er anonym

Indtil videre har DMJX og SDU sagt ja til at medvirke i undersøgelsen. Der arbejdes lige nu på at udarbejde et spørgeskema til de praktikanter, der lige er kommet tilbage fra deres praktikophold. Undersøgelsen vil kunne besvares fuldstændig anonymt af deltagerne, og besvarelserne vil være anonyme for både Kvinfo og uddannelserne.

På DMJX er praktikkoordinator og lektor Martin Vestergaard også tilfreds med initiativet:

- På uddannelsen hører vi jo netop ikke noget om krænkelser fra de studerende. Jeg håber, vi med resultatet af undersøgelsen kan bane vejen for, at de tør fortælle det.

Ikke nødvendigvis kun til os, men lige så gerne til praktikantvejleder eller ledelse på praktikstederne, siger han.

Vi skal som skole være tydelige i vores holdning og vise, hvem man kan gå til, hvis man oplever at blive seksuelt krænket

Prorektor Jens Grund, DMJX

Flere initiativer

På DMJX arbejder man også med andre initiativer for at få vidnesbyrd med seksuelle krænkelser frem i lyset.

- Vi kigger på mange ting. Udformningen af vores evalueringer, kan vi forberede og informere de studerende bedre, inden de kommer i praktik osv. Og så skal vi som skole være super tydelige i vores holdning til sexisme og tydeligt vise, hvor man skal gå hen, hvis man oplever det, siger Jens Grund.

Kvinfo, der kommer til at stå for den nye undersøgelse, har for nylig lavet en lignende undersøgelse om seksuel chikane og trivsel i IT-branchen i samarbejde med fagforeningen PROSA. Her undersøgte Kvinfo både, hvordan det står til på IT-arbejdspladserne og IT-Studierne. Undersøgelsen afdækkede, at der er også problemer med chikane og krænkelser på landets it-arbejdspladser og it-uddannelserne