Skip to main content

Klimaet er svært at dække, men nu skal koden knækkes

21.04.2021

Line Weldingh forsker i, hvordan klimaforandringer dækkes journalistisk og de udfordringer, der er i at nyhedsdække et emne, der går ind over alle stofområder.

Line Weildingh forsker i klimajournalistik
Foto:Nikolas Noonan

Line Weldingh er ph.d.-studerende på DMJX og Forskningsenheden Journalism and Democracy på Roskilde Universitet, 2020-2023. Hun undersøger, hvordan danske journalister dækker klimaforandringer i starten af 2020'erne.

Titlen på projektet er: "Verdens vigtigste historie" - værdier og normer i dansk klimajournalistik.

Her fortæller hun, hvad hun arbejder på at finde ud af.

 

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

Klimaforandringer fylder i stigende grad i den offentlige debat, i politik og i medierne. Men det er et vanskeligt område at dække journalistisk, blandt andet fordi, det støder sammen med idealer og normer for nyhedsjournalistikken - også kaldet medielogikken. Eksempelvis eksisterer klimaforandringer primært i prognoser og tendenser og ikke som begivenheder, som nyhedsjournalistikken normalt fokuserer på. Samtidig går det ind over alle stofområder. Jeg vil derfor undersøge, hvordan og i hvilket omfang, dansk klimajournalistik udfordres af medielogikken.

Hvordan håber du, at din forskning kan bidrage med løsninger, viden eller forandring på området?

Jeg håber, min forskning kan give en idé om, hvad der skal til for at dække klimaforandringer bedre og mere konsistent ved at pege på konkrete udfordringer og måske også måder at dække det på - måske er der allerede medier, der er ved at knække koden.

Klimaforandringer er en kæmpe trussel for livet på jorden, men er svære at forholde sig til fordi, de ikke er til at tage og føle på og i høj grad eksisterer som prognoser.

Line Weldingh

Hvorfor brænder du for netop dette område, og hvad gør, at det er relevant at beskæftige sig med?

Klimaforandringer er en kæmpe trussel for livet på jorden, men er svære at forholde sig til fordi, de ikke er til at tage og føle på og i høj grad eksisterer som prognoser. Derfor har journalistikken en vigtig opgave i forhold til at udbrede viden om dem og være med til at sætte dem på den politiske dagsorden. Og da journalistikken er mit felt, er det både det, jeg interesserer mig for og her, jeg føler, jeg kan bidrage med nyttig viden.  

Har du allerede nu nogle resultater eller findings? Hvad går de kort ud på?

Jeg har ikke nogen fund endnu - jeg er pt. i gang med første undersøgelse, som er en indholdsanalyse af klimastoffet fra danske dagblade.

Hvordan vil du formidle ph.d.-projektet – undervejs og/eller når det er færdigt?

Mit ph.d.-projekt vil munde ud i 3-4 tidsskriftsartikler. Derudover tænker jeg, jeg skal skrive til relevante medier, afhængigt af, hvad mine fund undervejs giver anledning til.