Skip to main content

Kæmpe kapacitet til DMJX’ bestyrelse

28.06.2022

Jura-professor Stine Jørgensen er indtrådt i bestyrelsen for DMJX.

Stine Jørgensen er nyt medlem af Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse.

Hun blev i maj måned ansat som professor ved Juridisk Institut på Københavns Universitet. Inden da var hun i fire år underdirektør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og før det prodekan på Københavns Universitet.

Hun kommer derfor med tung erfaring med at lede og udvikle videregående uddannelser, indsigt i uddannelseslovgivning og offentlig regelstyring og stor erfaring med og indsigt i at drive og udvikle forskningsmiljøer.

Bestyrelsesformand Lea Korsgaard er begejstret for styrkelsen af Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse.

- Stine kommer med præcis den baggrund, vi har søgt. Jeg er sikker på, hendes uddannelsesfaglige blik og erfaring kan få stor værdi for bestyrelsesarbejdet på DMJX, og jeg glæder mig vældigt til at byde hende velkommen i flokken, siger Lea Korsgaard.

Stine Jørgensen selv ser frem til at lade sine erfaringer med strategisk udvikling af uddannelser, og arbejde med pædagogik og didaktik på videregående uddannelsesinstitutioner, komme DMJX til gavn.

- DMJX har med sine uddannelser og studerende stor betydning for medierne og dermed for den demokratiske samtale og udvikling. Jeg glæder mig meget til gennem bestyrelsesarbejdet at arbejde for at udvikle skolens ambitioner og visioner, siger hun.

DMJX har med sine uddannelser og studerende stor betydning for medierne og dermed for den demokratiske samtale og udvikling. Jeg glæder mig meget til gennem bestyrelsesarbejdet at arbejde for at udvikle skolens ambitioner og visioner

Stine Jørgensen

Fakta om bestyrelsen

DMJX’ bestyrelse blev i 2020 udvidet med to medlemmer, udpeget ved selvsupplering. Hensigten dengang var at sikre en bredere sammensætning af bestyrelsen, således at der blev plads til repræsentanter med uddannelsesfaglig indsigt og kompetencer og erfaring indenfor uddannelsesverdenen. I dag sidder Anne Dorthe Hermansen på den ene plads, mens den anden har stået ledig siden Maja Horst trådte ud af bestyrelsen i forbindelse med, at hun blev formand for forskningsrådet.

Den samlede bestyrelse ser per dags dato således ud:

Formand Lea Korsgaard, Udgiver og formand, Zetland

Udpeget af: Uddannelses- og Forskningsministeren

Næstformand Thomas Torp, Adm. direktør, Grakom (Brancheforeningen for Kommunikation, Design & Medieproduktion)

Udpeget af: Grakom/Kreativitet & Kommunikation og Emballageindustrien i fællesskab                                                                                  

Allan Boye Thulstrup, Næstformand for Dansk Journalistforbund

Udpeget af: Dansk Journalistforbund                             

Charlie Stjerneklar Tibu, Direktør, Kreativitet & Kommunikation (brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv),

Udpeget af: Grakom og Kreativitet & Kommunikation i fællesskab

Simon Tøgern, Formand i HK/Privat      

Udpeget af: HK/Privat

Mads Brandstrup Nielsen, Adm. direktør i Danske Medier

Udpeget af: Danske Medier/Danmarks Radio og TV2 i fællesskab

Jacob Kwon, Chefredaktør TV2 Nyhederne, TV2,

Udpeget af: Danske Medier/Danmarks Radio og TV2 i fællesskab            

Medarbejderrepræsentanter

Roger Buch, centerleder, Campus Aarhus

Peter Østergaard Sørensen, lektor, Campus København

Studenterrepræsentanter

Anne Sophie Lyskjær Noer, Kommunikationsuddannelsen

Amanda Frisk, Journalistuddannelsen

Udpeget ved selvsupplering

Stine Jørgensen, Professor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Anne Dorthe Hermansen, Executive Director 5 media