Skip to main content

I er lige det, vi allesammen har brug for

3 dimissioner, 2 lokationer, 200 bachelorer, 9 legater og en hulens masse taler med råd, anekdoter og lykønskninger. Oplev fejringerne af de nye dimittender i fotos, tegninger og ord.

TVM dimittender 2024
Foto: Antonia Steiner

Kæmpe tillykke til 200 nye dimittender i Kommunikation, Fotojournalistik, Tv- og Medietilrettelæggelse (TVM) og Journalistik fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

De 30 TVM’ere kunne som de allerførste dimittender lade sig fejre fra DMJX’ spritnye campus i Ørestad Nord. 

I Aarhus startede kommunikatørerne fejringen i fællesskab med dimittenderne fra Journalistik og Fotojournalistik, inden de fordelte sig på to lokationer 

Til den fælles del spillede underviser Troels Østergaard i kantineområdet, mens dimittenderne sammen med ansatte stemte i og skyllede ned med bobler.

Foto: Signe Søholt

Rektor Julie Sommerlund stod for festtalen, hvori hun fremhævede dimittenderne og deres – ellers ofte udskældte - generation (Z) som den, der har både værktøjerne og værdierne til at redde os ud af de mange kriser, verden står over for.

- Vi lever i en krisetid hvor klimakriser, krige, konflikter, energikriser og epidemier står i kø. Mange af kriserne forværres af eller skyldes, at vi også står i en mis- og disinformationskrise. I har med jeres uddannelser fået værktøjerne til at modarbejde, at verden misinformeres.

- De ældre generationer står i kø for at kalde jer curlingbørn, krænkelsesparate, snow flakes, forkælede og meget andet. Jeg ser slet ikke det. Jeg oplever, at I er en generation, som er fulde af tillid og varme. I har fokus på fællesskab og ønsker jer en tilværelse, hvor der er balance mellem arbejdsliv og privatliv. I har så mange styrker, som kan bruges til at løse kriserne.

- I er lige det, vi allesammen har brug for, sagde Julie Sommerlund.

Projekter om djævlelæge og selvdiagnosticering på TikTok hev legater hjem

Herefter gik de nyudklækkede journalister og fotojournalister til Gul Audi, hvor Institutchef Henrik Berggren bød velkommen.

Underviser Jan Dyberg Larsens holdt en tale, som han pointerede, ikke indeholdt et eneste ord om corona. Til gengæld nævnte han, at journalisterne var sidste årgang, som startede deres uddannelse i Bunkeren – hvor journalistuddannelsen holdt til tidligere. Han brugte det netop afsluttede EM i håndbold som en analogi til DMJX-uddannelserne, der også kræver samarbejde, individualisme, fællesskab, kampånd og tværgående kvaliteter.

Dimittendtalen blev holdt i fællesskab af de nyuddannede journalister Louise Østerlund Thomsen og Sarah Birch Bekker. Sidstnævnte viste også sin film "Vores studietid".

Der var tre legater på højkant til bachelorprojekter af høj kvalitet. I den ene kategori var løbet dog så tæt, at legatet blev delt af to projekter.

Fotojournalist Christian Falck Wolff vandt Ritzau/Scanpix-prisen for sit projekt Djævlens værk om I såkaldte moroer i Gambia, som man kan søge hjælp hos, hvis man er besat af djævlen eller har mentale lidelser.

Prisen blev overrakt af underviser Mads Greve, som læste motiveringen fra redaktionschef Kristian Djurhuus op. Her lød det blandt andet, at ’billederne er stærke, overraskende og opsigtsvækkende, og adgangen er svær at opnå’.

Foto: Signe Søholt

Underviser Mads Greve motiverede og uddelte legatuddelingen for Fotojournalistik. Foto: Signe Søholt

Foto: Signe Søholt

Christian Falck Wolff, bagerste række i midten, vandt Ritzau/Scanpix-prisen. Foto: Signe Søholt.

DR Nyheders Public service-pris blev vundet af Simon Kirkegård og Emilie Myrup for deres opgave ’En undersøgelse af arbejdsmiljøet på Oslobådene fra perioden 2016-2023. Hvorfor opstår det toksiske arbejdsmiljø til søs?’.

Prisen til opgaven, som afslører systematisk mobning, chikane og trusler blandt personalet, blev uddelt af Jacob Kragelund, som er vært på Kontant.

Foto: Signe Søholt

Simon Kirkegård og Emilie Myrup vandt DR Nyheders Public service-pris.

Foto: Signe Søholt

Lov mig, at kaste jer over den undersøgende journalistik. Bare nogle af jer, sagde Kontant-vært, Jacob Kragelund, til dimittenderne, inden han uddelte legatet.

To andre projekter var nomineret til DR Nyheds Public service-pris, men vandt som bekendt ikke. Det var Mia Fallentins projekt om børn og unges mistrivsel og skolevægring – med fokus på en gruppe, vi har hørt mindre om, nemlig forældrene samt Veronika Snedkers og Rosa Uldalls BA-projekt "#ADHDcheck: Selvdiagnosticering på sociale medier".

De delte til gengæld DMJX’ højskolelegat, som for første gang nogensinde ikke kunne afgøres med målfoto.

Projekterne var indstillet af henholdsvis underviser Mette Stentoft og underviser Mette Mørk, som motiverede og overrakte legaterne.

Foto: Signe Søholt

Veronika Snedker (t.v.) og Rosa Uldall måtte dele højskolelegatet med Mia Fallentin (t.h.), som havde lavet et lige så godt BA-projekt, som de selv havde. 

Foto: Signe Søholt

Underviser Mette Stentoft er kendt for sine evner som illustrator, og tegnede højdepunkter fra dimissionen. Et udpluk af illustrationerne kan ses her.

Kommunikationsuddannelsens syv (små) dyder

De 50 nyuddannede kommunikatører fortsatte efter fællesdelen i kantineområdet videre til deres egen dimission i intime rammer i et klasselokale med slik, taler, fællessang og hygge.

Institutchef Helle Winding bød velkommen, inden Helle Tougaard holdt årets undervisertale.

Rikke Vestergaard Nielsen holdt dimittendtalen, inden hver studerende fik overrakt roser og lykønskningskort.

Kommunikationsuddannelsen uddeler hvert år DMJX’ rejeselegat til en dimittend, som lever på til alle uddannelsens syv dyder: Formidlingssans, strategisk tæft, kreativitet, samarbejdsevner, åbenhed, evne til at vinkle og som er visionær.

Det tilfaldt til enorm jubel Malthe Dam Christensen, som i sit BA-projekt har brugt en undersøgelse af CSR-kommunikationens indsigter til at vise, hvordan man rekrutterer frivillige, særligt unge mænd, til humanitært arbejde - afprøvet i en konkret case for Folkekirkens Nødhjælp. 

Prisen blev overrakt af hans BA-vejleder, underviser Dorte Schiøler, som også er forfatter til sangen ’Kommunikatøren og de syv små dyder’, som det er fast tradition at synge ved kommunikatørernes dimission.

Foto: Signe Søholt
Foto: Signe Søholt

Coach Martabolette Jensen holdt årets branchetale. Hun driver ’Sandbox’, som er et karriereforløb til særligt nyuddannede, og havde gode råd, personlige fortællinger og udstrakte arme med til dimittenderne.

- Husk, der ikke er nogen, der kommer og skaber verden for dig. Du tegner selv dit landkort op gennem de skridt, du tager, sagde hun blandt andet til dimittenderne, som hun inviterede til at tage kontakt, hvis de har brug for karrierevejledning.

Martabolette Jensen. Foto: Signe Søholt.

I vil føde dansende stjerner

De 30 nye TV- og Medietilrettelæggere var som de allerførste dimittender inviteret til fejring på det nye Campus København, som slog dørene op i Ørestad Nord den 2. januar i år.

I den fine konferencesal, med udsigt over Amagerfælled, blev de forkælet med taler, legater, fællessang og hygge.

Prorektor Jens Grund stod for festtalen, som blandt andet fokuserede på at bevare troen i en verden, som synes usikker og kaotisk.

- Hold fast ved det I er, og hold fast ved det, I vil! Det er det bedste for os alle. 

Vær nærværende, vær kritiske, vær konstruktive, vær kreative. Men først og fremmest: Vær jer selv. Der findes ikke nogen bedre udgave af jer - end jer selv. Alt andet er forstillelse. 

I en kaotisk verden kan I kun finde hvile i jer selv og i det, I er. 

- I kommer ud i et mediearbejdsmarked, hvor især tv- og filmindustrien nærmest er kollapset over de seneste halvandet år. Omvendt er det ikke mere end to år siden, at jeg selv holdt møder med Producentforeningens direktør for at diskutere, hvordan vi som skole kunne bidrage til at løse en akut mangel på arbejdskraft i den samme boomende branche. 

- Så alt er kun en overgang. Ingen kan forudsige, hvad der sker i morgen. Man må forsøge at være i kaos og så gøre sit bedste. Da jeg selv dimitterede fra DMJX, var ca. 40 pct. arbejdsløse efter et halvt år. Vi fandt en vej.

- Og så husk: Man er nødt til at rumme kaos for at kunne føde en dansende stjerne. Jeg håber, at I kommer til at føde masser af dansende stjerner. Tillykke med jeres uddannelse.

Foto: Antonia Steiner.

Malthe Deichman Duckert fortalte i talen for sine meddimittender om sin personlige oplevelse af, at man ikke kan formidle andre menneskers passion, hvis ikke man selv har en ild indeni.

Ligesom prorektor Jens Grund kom han også omkring den usikre branche-fremtid.

- Men i stedet for at bruge tiden på at være usikre og spilde tiden, bør vi fokusere på at leve lidt mere. Jeg har ikke haft et nytårsforsæt for 2024, men i stedet arbejdet med temaer for, hvordan mit liv skal være, sagde han.

Foto: Antonia Steiner.

Herefter spillede ”chefgruppen” op til fællessang. Fra venstre fungerende chef for institut for meder, Nikolaj Christensen, fungerende chef for Institut for Visuel Kommunikation, Karsten Vestergaard og prorektor Jens Grund.

Anna Josefine Jakobsen, som er tidligere dimittend fra uddannelsen og i dag arbejder som tilrettelægger hos Børns Vilkår, holdt branchetalen for sine nye kolleger.

Hun fortalte gennem en personlig fortælling om sin glæde ved faget og jobmulighederne og om nogle af de erfaringer, hun har gjort sig. Blandt andet, at man lærer mest, når man kan lytte til andres kritik og feedback

- Det handler om at lære at lytte til andre - sådan ægte. Måske er I allesammen mega gode til at tage imod feedback og kritik på jeres forskellige produktioner. Fra jeres medstuderende, lærere, kolleger, chefer. Det var jeg ikke, da jeg lige var færdiguddannet. Jeg havde sådan en lidt “hold nu kæft gamle røvhuller”- energi, når mine

superdygtige kolleger - med lidt år på bagen nuvel - havde kommentarer til mit arbejde. Der var jeg heller ikke så god til at lytte efter. Jeg sad klar helt defensivt med alle mine argumenter for, hvorfor lige præcis det musikvalg gav mening, eller den mastersync altså var den helt rigtige, sagde Anna Josefine Jakobsen.

Foto: Antonia Steiner

Traditionen tro skulle der uddeles både TVM-legater, der gives til studerende, som holdet har indstillet for en særlig faglig eller social indsats i løbet af deres studietid og TVM BA-legater, som uddeles til et særligt originalt, veludført eller nytænkende BA-projekt.

Det første TVM-legat, doneret af Producentforeningen, gik til Maria Fogt Rasmussen. Det andet var doneret af Nordisk Film TV blev uddelt til deling til Karoline Ellekær Bisgaard og Mathilde Steinbo Mau, som havde lige mange indstillinger fra klassekammeraterne.

Legaterne blev overrakt af underviser Mette Sejsbo, som også uddelte det første af to TVM BA-legater, der var udvalgt af årets syv BA-vejledere og doneret af produktionsselskabet Mastiff.

Det gik til Malthe Deichman Duckert, som knap havde sat sig efter sin dimittendtale. Han vandt for projektet ”Drømmene skal dø”, et portræt af en ung mand, der skal træffe et valg med fornuften i den ene hånd og hjertet i den anden. Ifølge motiveringen ’tager produktionen skridtet forbi den traditionelle reportage og arbejder med et filosofisk og et drømmende lag, der resulterer i en visuelt interessant, smuk, for ikke at sige poetisk film’.

Film & TV Gruppen i Dansk Journalistforbund havde doneret det andet af TVM’s BA-legater. Det blev overrakt af Birger Lund og Adam Páez De La Cadena Ljoså.

Alex Hein vandt for projektet ”Rejsen, hvor min onkel blev min tante”. 

Ifølge motiveringen er filmen ’en udforskning af fordomme, tabuer og dysfunktionelle familierelationer, hvor tilrettelæggeren bruger sig selv i rollen som fortæller. Den tager fat i en helt særlig og vigtig fortælling om, at det aldrig er for sent at blive den, man altid har ville være’.

Maria Fogt Rasmussen fra TVM-legatet og knus fra underviser Mette Sejsbo. Foto: Antonia Steiner.

Malthe Deichman Duckert nøjedes ikke med at holde dimittendtalen, men vandt også et TVM BA-legat, som var doneret af produktionsselskabet Mastiff. Foto: Antonia Steiner.

Mathilde Steinbo Mau tog sig af den ene halvdel af Nordisk Film TV 's pris, som blev ovverrakt af underviser Mette Sejsbo. Karoline Ellekær Bisgaard snuppede den anden halvdel, da de to havde fået lige mange indstillinger. Foto: Antonia Steiner.

Alex Hein er godt tilfreds med legatet fra Film & TV Gruppen. Foto: Antonia Steiner.

Som sidste akt i den formelle del af dimissionen uddelte institutchef Nikolaj Christensen roser og kram til dimittenderne.

Foto: Antonia Steiner.
Foto: Antonia Steiner