Skip to main content

"Don't panic. Think carefully. Write clearly. Act in good faith. Repeat." - Dimission i København

25.06.2022

Dimission i København: Rektor Julie Sommerlund citerede rammende forfatteren Margaret Atwood i sin tale til dimittender fra Medieproduktion og Ledelse, Kommunikation og studieretningerne på Visuel Kommunikation.

Dimission i København: Rektor Julie Sommerlund citerede forfatteren Margaret Atwood i sin tale til dimittender fra Medieproduktion og Ledelse, Kommunikation og Visuel Kommunikation. Foto: Antonia Steiner
Alle fotos i denne artikel er taget af Antonia Steiner

Hvordan sender man en flok nyuddannede DMJX'ere godt ud i en verden fuld af klimakriser, økonomiske kriser og sikkerhedspolitiske kriser?

Rektor Julie Sommerlund søgte mod et af sine personlige idoler - den storhyldede forfatter Margaret Atwood - da hun i sin tale til sommerens dimittender fra DMJX i København ville give et beroligende råd om, at der fortsat findes rum for handling i en urolig verden.

Rektor Julie Sommerlund

Sommerlund fortalte, at Atwood i en nylig takketale for (endnu) en pris for sit arbejde foreslog, at man bør imødekomme desperate tider med en ganske enkel strategi: "Don't panic. Think carefully. Write clearly. Act in good faith. Repeat." Et helt oplagt udgangspunkt for arbejdet i en verden, der kalder på øget samfundsansvar fra de borgere og organisationer, som vores dimittender skal ud at arbejde for og med.

I sin tale trak Julie Sommerlund også tråde til den nye bevægelse i verden, der er døbt The great resignation, hvor folk fra de yngre generationer pludselig trækker sig fra arbejdsmarkedet i stort antal.

- Jeg tror, det handler om mening. Det handler om, at I ikke bare vil have et arbejde eller bare have en karriere. I vil faktisk have, at det er betydningsfuldt, det I gør, og at der er en mening med det. Der er heldigvis ingen tvivl om, at verden også har brug for, at I går ud og laver mening i den, sagde Julie Sommerlund.

Det var en bred skare af DMJX-dimittender, der var mødt op i Imperial til fælles dimission for Kommunikation, Medieproduktion og Ledelse, Grafisk Design, Interaktivt Design, Fotografisk Kommunikation og Kreativ Kommunikation. Hele 180 dimittender er det blevet til fra DMJX i København denne sommer.

Bredden i både uddannelserne og i forskellige typer af studerende på DMJX var også i fokus i dimittendtalen af Vera Olivia Lissner Rømer fra Medieproduktion og Ledelse.

- Der er tydeligvis ikke én rigtig måde at gennemføre en uddannelse på DMJX på. Vi er alle sammen forskellige, og det gør samarbejdet stærkt og interessant. Hvis vi skulle have gjort tingene ens, var det ikke sikkert, at vi alle sammen var kommet i mål, sagde hun.

Dimittendtaler Vera Olivia Lissner Rømer

Et gennemgående tema i dimittendtalen var referencer til den fælles studiestart i Emdrup på tværs af uddannelserne. En studiestart der blandt andet indebærer et fælles bådbyggeri i pap og en mildt sagt udfordrende kapsejlads på tværs af en sø.

- På trods af en lang, sej kamp står vi nu på den anden side af bredden og er nået i mål med sejladsen. Det er kun os selv, der nu sætter grænser for den retning, som vi fremadrettet skal gå, sagde Vera Olivia Lissner Rømer.

Der blev klappet igennem til den helt store guldmedalje, da navnene på de mange dimittender blev læst højt på den store scene. På trods af manglende uddeling af eksamensbeviser - den slags foregår i dag via e-boks - så fik dagens konferencier, prorektor Jens Grund, alligevel højtideliggjort navneoplæsningen med bemærkningen:

- Det er nu, at I går fra at være passionerede amatører til at være professionelle.

For de fleste uddannelser tog det en del tid at få klappet alle de unge dimittender igennem navneopråbene, hvor hver dimittend trådte frem og modtog sit eget bifald. Undtagen dog på Kreativ Kommunikation, hvor næsten hele holdet havde valgt at afslutte uddannelsen med en fælles tur til verdens største reklamefestival i Cannes.

Underviser Jesper Jørgen Hansen og KK-dimittend Sanne Cecilie Larsen

- Det var dejligt at DU kom, sagde underviser Jesper Jørgen Hansen til Sanne Cecilie Larsen, der var ene repræsentant fra de dimitterende på Kreativ Kommunikation, hvorefter hun modtog eftermiddagens største bifald.

Der skulle også uddeles legater for særlige indsatser. Der blev både uddelt rejselegater til designsommerskole i New York, der blev uddelt legater som tak for at have været engagerede studerende og gode kammerater, og der var faglige anerkendelser af stærke studieprojekter.

Se billeder af legetmodtagerne, og læs mere i billedrullen her

Undervejs i arrangementet spillede musikeren Aksglæde en håndfuld numre og fortalte anekdoter fra sin egen tid som dimittend, da han blev færdig på statskundskab.

- Det var voldsomt at gå fra at ses hver dag til pludselig at skulle booke hinanden i en travl kalender måneder i forvejen. Hold fast i jeres venner så meget I kan, for verden er grufuld derude, sagde Aksglæde med et blink i øjet som optakt til sangen Midt i en skål, der ganske dogmatisk starter med linjen "Min ven er vokset op og er blevet stor, og han bruger al sin tid på et kontor".

Og nok er dette års dimittender fra DMJX i København "blevet store", men helt trist er tilværelsen heldigvis ikke blevet endnu. Efter et par times talen, lytten, klappen og hylden fortsatte en stor del af dimittenderne og deres pårørende i den åbne bar i Imperial, hvor der var plads til masser af afskedskram og hygge.