Skip to main content

DMJX vil oprette nationalt center for gravende journalistik

07.03.2022

Det er nødvendigt at styrke især lokale og regionale mediers muligheder for at afsløre korruption, fejl og skjulte skandaler. Nu kan de få en håndsrækning til at holde demokratiet i topform.

Nyt gravercenter på DMJX
Foto: Lukas van Oort

Kommuner, regioner, virksomheder og organisationer slipper afsted med masser af skandaler, som aldrig afsløres.

Derfor er der brug for en generel styrkelse af de lokale og regionale medier.

Nu vil DMJX oprette et nationalt center for gravende journalistik, som kan hjælpe lokale og regionale medier, når de står med mistanken om en skandale, men ikke har journalistiske kræfter til at komme til bunds i korruption, fejl og svigt i lokalsamfundet.

- Der er simpelthen ikke kræfter til den undersøgende, gravende og kritiske journalistik, og det er et problem for demokratiet, siger Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Der opdages hvert år flere skandaler på Christiansborg end i de 98 kommuner, ganske simpelt fordi der graves. Regering og folketing overvåges og undersøges nidkært af 10 landsdækkende aviser, to stærke nationale tv-stationer og en række landsdækkede radiokanaler. Til sammenligning har de færreste kommuner egen avis, men må nøjes med plads i en regional avis, som kan afsættes én side dagligt eller mindre til kommunen. Kommunerne dækkes af TV2’s regionale tv-stationer og DR’s regionalradioer, men de regionale medier skal hver dækker 10-12 eller op til 30 kommuner, siger Roger Buch.

Landsdækkende center giver meget for pengene

Han drømmer om, at regeringen vil give midler til et nationalt gravercenter, som får til huse på DMJX. I første gang i en femårig periode.

Gravercentret skal udvikle og støtte den undersøgende journalistik i hele Danmark, uanset om journalistikken udspringer af etablerede lokale/regionale medier, nye hyperlokale medier eller enkelte borgere og journalister. Centeret vil være åbent for alle, som arbejder med lokal og regional journalistik – og ikke have fokus på mediet, men på journalistikken og historierne.

- Regeringen vil styrke de lokale medier, kan man se blandt andet i udspillet til medieaftalen. I stedet for kun at dele penge ud til mange lokale redaktioner, foreslår vi, at nogle af pengene går til et fælles center, som alle journalister kan bruge og som samler viden og metode, siger Roger Buch.

Forskeren vil stå for den daglige ledelse af centeret i tæt samarbejde med blandt andre de undersøgende journalister Kaas & Mulvad samt Bruno Ingemann.

Du kan læse meget mere om centerets visioner på gravercenter.dk og i en kronik, som netop er bragt i Jyllands- Posten (bag betalingsmur): De skjulte skandaler skal frem i lyset.  

Her er også en oversigt i punktform over centrets formål:

  • Assistere lokale og regionale medier i graverprojekter med viden, mandskab og kontaktnet.
  • Tage sager op som lokale borgergruppe ikke kan få løftet, fordi der mangler mediedækning i lokalområdet.
  • Gennemføre selvstændige graverprojekter.
  • Metodeudvikling af lokal graverjournalistik.
  • Etablering og drift af vidensdatabase med beskrivelser af etablerede metoder og udvikling af nye metoder.
  • Afvikling af årlig international konference om undersøgende journalistik.