Skip to main content

DMJX skal give bud på en nordisk model for bedre kønsbalance i mediebranchen

25.03.2021

Et treårigt innovationsprojekt skal afdække og rykke ved uligheden mellem kønnene i og på tværs af Nordens mediehuse. Målet er gensidig inspiration til større kønsmæssig ligestilling og ligeværd.

aktuelt nyhed ligestilling Norden

Historier om krænkelser, strukturel sexisme og ulige løn på landets mediearbejdspladser er efterhånden hverdagskost. Men der mangler et samlet overblik og viden om, hvordan køns(u)balancen og ligestillingen ser ud på tværs af mediebranchen i Danmark og i resten af Norden.

Nu har Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fået en bevilling på 1,6 millioner kroner fra Nordisk Ministerråd til at undersøge de formelle og uformelle normer i den nordiske mediebranche - med henblik på at skabe forandring og udvikling.

I kølvandet på Sofie Lindes berømte tale ved Zulu Comedy Galla har Danmarks Medie- og Journalisthøjskole igangsat flere undersøgelser og udviklingsprojekter, som fokuserer på sexisme og ligestilling. DMJX-rektor, Trine Nielsen, er meget tilfreds med at bidrage til at skabe bedre vilkår for journalistikken i fremtiden.

- Det er et vigtigt projekt, der har til formål at skabe reel forandring i nordiske mediehuse. Øge ligestillingen mellem kønnene i en ny form for samarbejde med ledelser og grupper af medarbejdere, siger Trine Nielsen.  

Best practice og konkrete løsninger

Medieforsker Lars Kabel fra DMJX leder projektet, som udføres i samarbejde med to konsulenter, journalisterne Marion Hannerup og Gitte Rabøl. De kender mediebranchen og erhvervslivet indefra og har et udbredt netværk i hele Norden efter mange år som topledere i blandt andet DR, Bonnier og Dansk Industri.

Ifølge Hannerup og Rabøl er det interessant at se, hvordan udfordringer på ligestillingsområdet håndteres forskelligt i de nordiske lande – og de ser derfor frem til samarbejdet med en bred vifte af partnere.

- På tværs af Norden har MeToo gennem de seneste 3-4 år givet anledning til selvransagelse og sat gang i både en erkendelsesproces og konkrete tiltag, der også handler om andet end seksuelle krænkelser. Vi ser frem til at samle erfaringer fra hele Norden og dele bud på konkrete løsninger, så medier kan lade sig inspirere og motivere til at arbejde med mangfoldighed og kønsmæssig ligeværd i deres virksomheder, forklarer de.

Projektet løber frem til slutningen af 2023 og skal i perioden identificere mønstre og eksempler på ’best practice’ på baggrund af statistik, kvalitative interviews og workshops i udvalgte mediehuse.

Målet er at finde frem til konkrete indsatser, som kan implementeres direkte i mediehusene.

FAKTA

Innovations- og forskningsprojektet er finansieret af en bevilling fra Nordisk Information för Kunskap om Kön (NIKK), der er et informationscenter med anvendt forskning under Nordisk Ministerråd.

Projektejer er Helle Kryger Aggerholm, forskning- og udviklingschef på DMJX.

Udover en række mediehuse, som skal medvirke i undersøgelserne og udviklingen, har projektet tilknyttet en række  partnere, som alle har sagt ja til at bidrage fagligt til projektet.

Disse samarbejdspartnere er:

Fra Danmark:

● Dagbladet Børsen

● KVINFO

● Dansk Journalistforbund

● Nordisk Journalistcenter

 

Fra Sverige:

● Svenska Journalistförbundet

● Mediehuset CHEF

 

Fra Norge:

● Mediebedrifterne

Fra Island:

● Bifrost University

 

Fra Rusland:

● Barents Press Russia (BPR)

 

For yderligere information om projektet, kontakt:

Lars Kabel, mobil: 2532 3787

Gitte Rabøl, mobil: 2678 1400

Marion Hannerup, mobil: 2320 1029