Skip to main content

DMJX laver valg- og demokrati-hub for unge

04.06.2021

Unge skal have nemmere adgang til at bruge deres stemme og deltage i demokratiet. DMJX etablerer en ny platform med støtte fra Tuborgfondet.

Unge skal bruge deres stemme i lokaldemokratiet
Beth Macdonal/Unsplash

Du skal ikke bare stemme – du skal bruge din stemme.

Sådan lyder visionen for en ny demokrati-hub, som DMJX skal skabe for og med unge frem mod kommunalvalget den 16. november.

Tuborgfondet har støttet projektet med 200.000 kroner, som skal bruges til at etablere webplatformen ”www.ungstemme.dk” med tilhørende sociale medier.

Hub’en skal være et forum for dialog og debat samt især erfaringsudveksling mellem unge på tværs af lokale og kommunale grænser. Det handler om synlighed, repræsentation og at langt flere unge føler sig hørt i lokaldemokratiet.

Ekstra valgstemmer er en bonus

Et undersøgelsesprojekt på DMJX viste i foråret 2021 netop, at unges følelse af ikke at blive set og hørt er et kerneproblem i det lokale demokrati.

Demokrati-hub’en kan være én af løsningerne på dette.

Formålet er at styrke det lokale engagement og aktiviteter. Ekstra stemmer på valgdagen er en bonus.

Roger Buch, forskningslektor og centerleder

- Målet er at få mange unge stemmer på banen. Ikke kun stemmer til valgboksen, men skridtet videre. Menneskestemmer som vil forblive aktive i lokaldemokratiet. Formålet er at styrke det lokale engagement og aktiviteter. Ekstra stemmer på valgdagen er en bonus, siger Roger Buch.

Roger Buch forsker i valg, samfund og demokrati på DMJX og står sammen med lektor Peter Østergaard i spidsen for projektet. Peter Østergaard underviser på højskolens uddannelse i Tv- og Medietilrettelæggelse og har igennem mange år arbejdet projektorienteret med formidling, engagement og communities på web og sociale medier.

Tager afsæt i innovationsprojekt med 350 involverede

Inden demokrati-hub’en fødes, vil der blive bygget et stærkt fundament af 350 studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. De har i september 2021 fokus på lokaldemokratiet og det kommende kommunalvalg igennem det tværfaglige undervisningsforløb ’Innovation Lokaldemokrati’.

Her skal de i løbet af tre uger arbejde med udvikling af nye dialogformer og platforme mellem unge i lokalmiljøet. I alt vil de skabe 70 forskellige løsninger, kampagner og koncepter, der skal styrke demokrati og dialog for unge stemmer i en lokaldemokratisk kontekst.

Fra dette fundament bygges demokrati-hub’en på ”ungstemme.dk”, og det vil være studerende fra DMJX, som er praktiske og redaktionelle tovholder på platformen fra september og frem til KV21.  

Målgruppen er førstegangsvælgere, mens de 350 DMJX-studerende i gennemsnit er 24 år og for de flestes vedkommende selv er andengangsvælgere.

- Der er tidligere lavet målrettede, ad-hoc platforme for unge op til valg uden den store succes. Dette er en radikal ny tilgang ved, at der ligger et stort forarbejde og en stor berøringsflade til netop unge gennem de mange ’Innovation Lokaldemokrati’-projekter. Og dermed også et indholds- og materialereservoir fra disse aktiviteter, som giver platformen værdi fra dag ét, siger Peter Østergaard.

Peter Østergaard (t.v.) og Roger Buch har hver for sig og sammen stor viden om demokrati, valg og engagementskabelse via digitale medier. De får 350 DMJX-studerende i ryggen til at få demokrati-hub'en ud over rampen.