Skip to main content

DMJX får center for graverjournalistik

15 millioner kroner i den nye Medieaftale sikrer, at DMJX kan udvikle og støtte undersøgende journalistik i hele Danmark i 2023-2025.

Gravercenter.dk - Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kommuner, regioner, virksomheder og organisationer slipper afsted med masser af skandaler, som aldrig afsløres.

Derfor er der brug for en generel styrkelse af de lokale og regionale medier.

Det bliver nu muligt, da der i den nye Medieaftale er afsat 15 millioner kroner til, at DMJX kan oprette et nationalt center for gravende journalistik i årene 2023-2025.

Centret skal blandt andet hjælpe lokale og regionale medier, når de står med mistanken om en skandale, men ikke har journalistiske kræfter til at komme til bunds i korruption, fejl og svigt i lokalsamfundet.

- Det er sindssygt, lyder den første reaktion fra en meget glad Roger Buch, som har stået i spidsen for en gruppe, der længe har arbejdet på at etablere sådan et center.

- Der opdages hvert år flere skandaler på Christiansborg end i de 98 kommuner, ganske simpelt fordi der graves. Regering og folketing overvåges og undersøges nidkært af 10 landsdækkende aviser, to stærke nationale tv-stationer og en række landsdækkede radiokanaler. Til sammenligning har de færreste kommuner egen avis, men må nøjes med plads i en regional avis, som kan afsætte én side dagligt eller mindre til kommunen. Kommunerne dækkes af TV2’s regionale tv-stationer og DR’s regionalradioer, men de regionale medier skal hver dække 10-12 eller op til 30 kommuner, siger Roger Buch.

- Der er i dag simpelthen ikke kræfter til den undersøgende, gravende og kritiske journalistik, og det er et problem for demokratiet. Men det kommer det nye center til at hjælpe med at rette op på, siger Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Landsdækkende center giver meget for pengene

Det nationale gravercenter får til huse på DMJX. I første gang i en treårig periode. Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne har i dag fremlagt deres Medieaftale for 2022-2025: Den demokratiske samtale skal styrkes.
Her fremgår det, at gravercentret får 5 millioner kroner årligt i 2023-25.

Gravercentret skal udvikle og støtte den undersøgende journalistik i hele Danmark, uanset om journalistikken udspringer af etablerede lokale/regionale medier, nye hyperlokale medier eller enkelte borgere og journalister.
Centeret vil være åbent for alle, som arbejder med lokal og regional journalistik – og ikke have fokus på mediet, men på journalistikken og historierne.

Forskeren vil stå for den daglige ledelse af centeret i tæt samarbejde med blandt andre de undersøgende journalister Kaas & Mulvad samt Bruno Ingemann.

Du kan læse meget mere om centeret på gravercentret.dk.
 

Her er også en oversigt i punktform over centrets formål:

  • Assistere lokale og regionale medier i graverprojekter med viden, mandskab og kontaktnet.
  • Tage sager op som lokale borgergruppe ikke kan få løftet, fordi der mangler mediedækning i lokalområdet.
  • Gennemføre selvstændige graverprojekter.
  • Metodeudvikling af lokal graverjournalistik.
  • Etablering og drift af vidensdatabase med beskrivelser af etablerede metoder og udvikling af nye metoder.
  • Afvikling af årlig international konference om undersøgende journalistik.

Det er uvurderligt, at regeringen og et flertal i folketinget støtter et gravercenter fordi regional/lokal politik og samfund slet ikke mødes af den kritiske og undersøgende journalist, som er nødvendig. Centeret vil støtte, udvikle og hjælpe alle lokale og regionale medier med at styrke den kritiske undersøgende journalistik.

Roger Buch