Skip to main content

DMJX dedikerer et helt semester til samfundsansvar

Der er efterspørgsel på kommunikatører, der kan kommunikere præcist om fx bæredygtighed. Derfor får et helt semester af Kommunikationsuddannelsen nu samfundsansvar som overordnet tema.

Der er efterspørgsel på kommunikatører, der kan kommunikere præcist om fx bæredygtighed. Derfor får et helt semester af Kommunikationsuddannelsen nu samfundsansvar som overordnet tema. Foto: Soffi Chanchira Larsen
Foto: Soffi Chanchira Larsen

Som noget nyt bliver der et samlet tema for et helt semester af Kommunikationsuddannelsen på DMJX. Allerede i det kommende efterår skal de studerende på femte semester arbejde intensivt med teori og praksis omkring kommunikation af samfundsansvar på tværs af alle semesterets tre fag.

- I vores dialog med branchen er det tydeligt, at der er mangel på kommunikatører, der evner at kommunikere om samfundsansvar som eksempelvis grøn omstilling, bæredygtighed, diversitet eller socialt ansvar, siger Helle Birkmose Winding, uddannelseschef for Kommunikationsuddannelsen.

- Vi er heldige, at vi i forvejen har nogle dygtige forskere og undervisere, der er med helt fremme indenfor det her felt. Det giver os mulighed for at give uddannelsen et løft på aktualiteten i relation til samfundsansvar, samtidig med at vi laver forskningsbaseret undervisning, siger hun.

Erhvervsnetværket Bæredygtig Business afholdt for nylig et netværksmøde på DMJX i Aarhus, hvor docent Line Schmeltz holdt oplæg om at kommunikere bæredygtighed.

Virksomheder kan ikke slippe for at kommunikere om samfundsansvar

Ifølge docent Line Schmeltz er det blandt andet stigende krav fra forbrugerne, der har fået virksomheder til at ville kommunikere mere om samfundsansvar. Hun forsker i kommunikation omkring samfundsansvar i både private og offentlige organisationer og fortæller, at udviklingen har været undervejs i flere år. Nu har det dog nået et punkt, hvor virksomheder ikke længere kan slippe afsted med kun at koncentrere sig om forretningen, uden også at forholde sig til samfundet rundt om den.

For eksempel diskuterer vi lige nu CO2-regnskaber og kvoter, der er temaer fremme om, hvordan vi opfører os på en arbejdsplads, og så kan man også blive bedt om at tage stilling til, om man vil handle med Rusland. Alt det her er man nødt til at forholde sig til.

Line Schmeltz, docent ved DMJX, forsker i CSR-kommunikation

- Man er nødt til at kommunikere mere eksplicit om det. Særligt om det der optager forbrugere og andre stakeholdere. For eksempel diskuterer vi lige nu CO2-regnskaber og kvoter, der er temaer fremme om, hvordan vi opfører os på en arbejdsplads, og så kan man også blive bedt om at tage stilling til, om man vil handle med Rusland. Alt det her er man nødt til at forholde sig til. Forbrugerne forventer det, og det er også med til at tiltrække og fastholde medarbejdere, når man har et godt omdømme i forhold til at tage stilling, siger Line Schmeltz.

 

CSR, bæredygtighed eller grøn omstilling… Hvad går det egentlig ud på, når vi taler om samfundsansvar? Hør docent Line Schmeltz give nogle helt konkrete eksempler på, hvordan danske virksomheder arbejder med deres omdømme ved at kommunikere om forskellige aspekter af samfundsansvar. (Video: Jens Haaning)

Vil undgå greenwashing

De senere år er der kommet et stærkere begrebsapparat omkring samfundsansvar og bæredygtighed. Eksempelvis har EU har opstillet skarpe kriterier for, hvad der kan kaldes for bæredygtigt, ligesom forkortelsen ESG - Environment, Social & Governance - er blevet et etableret internationalt sprog for afrapportering omkring forskellige aspekter af samfundsansvar. Det er noget af det stof, som de kommunikationsstuderende skal lære.

- Indenfor klima og miljø kan det hurtigt blive meget avanceret og teknisk. For eksempel med plastposer, som er forhadte, men som nogle gange kan være den klart mest bæredygtige løsning. Vores dimittender skal have en stejl indlæringskurve, fordi de skal kunne sætte sig ind i noget komplekst, som skal formidles simpelt og præcist, siger Line Schmeltz.

Vores studerende skal gerne blive knivskarpe på eksempelvis at udfordre en direktør, der pludselig vil kalde det hele bæredygtigt eller klimavenligt, uden at der i øvrigt medfølger et eneste reelt klimainitiativ i organisationen.

Helle Birkmose Winding, uddannelseschef for Kommunikationsuddannelsen på DMJX

- Det handler også om at lære de studerende, hvordan man undgår greenwashing. Vores studerende skal gerne blive knivskarpe på eksempelvis at udfordre en direktør, der pludselig vil kalde det hele bæredygtigt eller klimavenligt, uden at der i øvrigt medfølger et eneste reelt klimainitiativ i organisationen. Forbrugere og borgere gennemskuer det nemlig lynhurtigt. Der er brug for dygtige kommunikatører, der kan hjælpe organisationer med at blive konkrete og transparente omkring reelle initiativer indenfor samfundsansvar, siger Helle Birkmose Winding.

Kommunikationsuddannelsen på DMJX er en 3,5-årig professionsbacheloruddannelse. Vi optager 105 studerende om året fordelt på Aarhus og København.

Det femte semester på Kommunikationsuddannelsen er det internationale semester på uddannelsen. Undervisningen i dette semester foregår således på engelsk og med deltagelse af udvekslingsstuderende.

Semesteret sammensættes fremadrettet af disse tre fag på hver 10 ECTS-point:

CSR - Concepts, strategies and communication of sustainability. Formålet er at give de studerende en grundig introduktion til og viden om forskellige tilgange, teorier, strategier og modeller for CSR og samfundsansvar samt særligt kommunikation herom.

Communicating sustainability in times of change or crisis. Her introduceres de studerende for vigtigheden af krise- og forandringskommunikation i forbindelse med kommunikation om samfundsansvar med fokus på at analysere og anvende nøglebegreber.

Execution of CSR and sustainability communication. Målet er, at de studerende lærer at arbejde med samfundsansvarskommunikation i praksis, herunder at arbejde med kommunikations-briefs, kreative idéer og mediestrategier baseret på praktiske cases indenfor samfundsansvar.