Skip to main content

Corona-valg kan føre til eksplosion af brevstemmer - og give blå blok fordel

19.11.2020

Der vil ikke opstå valgkaos i Danmark, hvis mange brevstemmer som følge af coronaen. Til gengæld er der flere demokratiske bivirkninger, mener valgforsker.

Om et år er der kommunalvalg i Danmark. Og et Folketingvalg kan i Danmark altid komme med bare tre ugers varsel. Hvis corona stadig spøger ved næste valg, kan der ske en eksplosion i antallet af brevstemmer - som vi så ved det amerikanske præsidentvalg. Særligt, hvis corona-situationen ikke er forbedret.

Det vurderer valgforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 

Velsmurt valgmaskineri

Han forklarer, at det danske valgsystem er gearet til kunne klare et stort antal brevstemmer og at der ikke er fare for, at der vil opstå kaos og mistanker om snyd, sådan som vi ser det i USA.

- Procedurerne omkring både valgstederne og brevstemmeafgivningen er meget velorganiserede i Danmark, så det bliver ikke noget problem, siger Roger Buch.

Han fremhæver blandt andet, at man i Danmark fx møder op på biblioteket eller borgerservice for at ”brevstemme” modsat USA, hvor man rent faktisk sender stemmen med posten. Herhjemme bruges heller ikke maskiner til stemmeoptælling, eller underskrifter til identifikation af vælgerne – to ting som også er til diskussion i USA efter præsidentvalget.

Størst risiko for at røde vælgere ikke får stemt

Men et corona-valg vil stadig kunne få betydning for både valgudfaldet og for demokratiet generelt, forventer Roger Buch. Eksempelvis vil færre vælgere fra venstrefløjen stemme. - De gamle og de ressourcesvage er formentlig dem som mest vil holde sig hjemme, hvis der er megen smitte i samfundet og corona-restriktioner for valghandlingen. Hvor de stærke gamle nok skal stemme alligevel via brevstemmer, vil mange af de svage gamle ikke få det gjort. Det samme gælder andre af landets ressourcesvage borgere. Og i Danmark er disse vælgere i høj grad venstreorienterede, forklarer valgforskeren.

- Desuden undergraver brevstemmer valgdagen som en fælles ting, som en social institution og det kan også gå ud over stemmelysten, siger Roger Buch.

Fordobling af brevstemmer på 10 år

Ifølge valgforskeren er antallet af danskere, der brevstemmer allerede fordoblet over de seneste 10 år. Ved Kommunalvalget i 2009 brevstemte under tre procent af danskerne, mens tallet var knap seks procent ved valget i 2017. Ved folketingsvalg er antallet af brevstemmer i samme periode gået fra fem procent til over otte procent. Han tilføjer, at hver brevstemme koster myndighederne omkring 100 kroner. Det er omtrent fire gange så meget, som de udgifter, der er forbundet med traditionel stemmeafgivelse.

Efterlyser plan fra ministeriet

Ifølge Roger Buch burde Indenrigsministeriet fremlægger en plan, der tager højde for coronapandemien og beroliger de borgere, som måske er blevet rystede over det kaotiske amerikanske coronavalg.

– Der er ingen tvivl om, at vores dygtige ”valggeneraler” i Indenrigsministeriet vil beskytte vores valg, selv under en pandemi, men det vil være en god ide, at melde offensivt ud med en plan. I Danmark kan der altid komme folketingsvalg med tre ugers varsel, og hvis der på grund af corona kræves lovændringer for valghandlingen, bør de på plads i god tid før et valg, understreger Roger Buch. En sådan kunne ministeriet endnu ikke fremvise, da Ritzau forleden efterspurgte en Plan B i forbindelse med, at der er et år til kommunalvalget.  

”Ministeriet følger situationen, og rammerne skal tilpasses efter den. Blandt andet overvejes eventuelle forholdsregler i forhold til antallet af personer på hvert valgsted og værnemidler og om det kan blive nødvendigt med tiltag, der kræver lovhjemmel” lød det fra ministeriet i et skriftligt svar.  

Foreslår flere valgsteder og længere valgdag

Roger Buch foreslår selv at forlænge valgdagen med en time eller to, for at undgå de traditionelle køer lige omkring spisetid og ved lukningen af valgstederne kl 20. Desuden kunne det være en mulighed at genåbne nogle af de valgsteder, som er blevet sparet væk over det seneste årti.

– Hvis Folketinget skal i arbejdstøjet for at corona-sikre vores valg, så kunne de ved samme lejlighed fjerne ordet ”brevstemme”, som er meget misvisende. Man sender jo ikke sin stemmeseddel med brev. Det var bedre blot, at kalde det ”tidlig stemmeafgivning” eller ”tidlig stemme” – her kunne vi faktisk lære noget af amerikanerne, som bruger det begreb. Men det er så vist også det eneste vi kan lære af dem, siger Roger Buch.

Mange ressourcesvage borgere får ikke brevstemt. Og i Danmark er disse vælgere i høj grad venstreorienterede.

Roger Buch

Roger Buch er Centerleder på DMJX og forsker blandt andet i valg og demokrati.