Skip to main content

Aske Kammer ansat som forsker i medieinnovation

03.06.2020

DMJX’ nye docent skal per 1. august styrke forskning og undervisning i medieøkonomi, forretningsudvikling, mediepolitik og strukturelle forhold i mediebranchen

Lektor og studieleder ved IT-Universitet, Aske Kammer, er per 1. august ansat som docent i medieinnovation på DMJX.

Han er en af fire nye docenter, som skal ansættes for at styrke forskning og uddannelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Aske Kammer har gennem mere end 10 år forsket og undervist i medieudvikling med fokus på blandt andet økonomi, innovation, journalistik, brugerdata og demokrati.

Dén viden som nu skal sættes i spil og styrkes på DMJX, hvor Aske Kammer skal bygge bro mellem forskning, uddannelse og praksis.

Martin Nedergaard Møller

Den nærhed, der er på DMJX mellem uddannelse, forskning og mediebranchen tiltaler mig. I min verden skal forskning og viden omsættes til noget og anvendes i praksis. Det finder man ikke et sted med bedre vilkår for, og det glæder jeg mig utroligt meget til at bidrage til.

Aske Kammer

Tung forsker og twitterprofil

Aske Kammer, 36, er et kendt ansigt i både forskningsverdenen og mediebranchen, hvor han har deltaget i et hav af undersøgelser og medieudviklingsprojekter.

Han har udgivet en lang række forskningsartikler i internationale journals på højeste niveau, og er en flittig bruger af Twitter som debattør og vidensformidler til sine knap 3000 følgere. Desuden har han bidraget til mange rapporter og bøger som både redaktør og forfatter.

På DMJX tilknyttes han det nyetablerede Center for Medier og Innovation og skal desuden især undervise på uddannelserne Medieproduktion og Ledelse samt Tv- og Medietilrettelæggelse. Begge uddannelser som udbydes på DMJX’ københavnske campus, hvor Aske Kammer også får sin primære gang.

Aske er ekspert på sit felt og en stor kapacitet, som igennem diverse forskningssamarbejder har opbygget et betydeligt netværk i mediebranchen. Det kan vi på DMJX få stor glæde af i fremtidige forsknings- udviklingsprojekter, der kan bygge bro mellem forskning og praksis

Helle Kryger Aggerholm, forsknings- og udviklingschef på DMJX

Docentstillingen gælder for fem år med mulighed for forlængelse.