Skip to main content

12 års jobopslag skal vise udviklingen på journalistisk arbejdsmarked

04.06.2021

Nyt forskningsprojekt dissekerer knap 4000 jobopslag for at analysere udviklingen i stillinger og ansættelser fra 2008 til i dag. Dansk Journalistforbund har bevilget støtte til to delundersøgelser om freelancere og kompetencekrav.

Hvilke profiler søger mediearbejdspladserne?
Shutterstock

Hvordan har jobopslag målrettet journalister udviklet sig fra 2008 og frem til i dag?

Forskere fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal analysere alle jobopslag, hvor ordet ’journalist’ indgår i årene 2008, 2012, 2016 og 2020. I alt 3.872 stillingsopslag.

Analysen fokuserer især på, hvilke stillinger der opslås, hvilke ansættelsesvilkår der tilbydes (fuldtid/deltid og fast/midlertidig ansættelse), og hvilke kompetencer der efterspørges (formidlingsmæssige/tekniske/personlige).

Formålet er at aftegne udviklingen i perioden fra finanskrisen og frem til i dag.

Projektet gennemføres af Steffen Moestrup, som er docent i journalistik og Aske Kammer, som er docent i medieøkonomi.

- Vi arbejder ud fra en antagelse om, at det journalistiske arbejdsmarked i stigende grad er præget af kortere og mere usikre ansættelser og af en omskiftelighed i ansættelser og arbejdsopgaver for den enkelte, fortæller docent Steffen Moestrup.

Journalistforbundet støtter to kvalitative delundersøgelser

Undersøgelsen er kvantitativ og kigger bredt på udviklingen. Men to bevillinger på 40.000 kroner fra Dansk Journalistforbund muliggør nu to delprojekter, der går i dybden.

Det ene delprojekt har fokus på journalister i tidsbegrænsede ansættelser og freelance-projekter, og skal gennem 20 kvalitative interview undersøge, hvordan arbejdslivet opleves samt hvilke kompetencer det kræver.

Det andet har fokus på arbejdsgiverne og vil kvalitativt næranalysere de kompetence-krav/-ønsker, der oplistes i alle relevante jobopslag igennem 2021. Herunder hvilke formidlingsmæssige, tekniske og menneskelige egenskaber som efterspørges.

Resultaterne af projektet vil blive præsenteret og diskuteret på en konference på DMJX i starten af 2022.

Aske Kammer (t.v.) og Steffen Moestrup skal både lave både en kvantitativ og en kvalaitativ analyse af udviklingen på det journalistiske arbejdsmarked.