Skip to main content

Når det er sendt, er det glemt: Nyt projekt pirker til journalistpraktikanters selvrefleksion

Praktikken er en del af uddannelsen. Derfor klæder DMJX nu både praktiksteder og den enkelte studerende på til at tage ansvar for læring af forløbet. 

Studerende i Gul Audi
Foto: Soffi Chanchira Larsen

Når journaliststuderende starter i deres 18 måneders praktikforløb, rammer en ny virkelighed. Ofte hårdt. De er stadig studerende, men samtidig fuldtidsansatte. De indgår i redaktionelle miljøer med krav og forventninger – også fra sig selv. Og mange gange går alt så stærkt, at det er svært at reflektere – over egen rolle, egen læring og over den nye identitet.

Sådan skal det ikke længere være.

DMJX har gennem et udviklingsprojekt iværksat en række tiltag, der skal øge fokus på praktikanternes personlige udvikling og læring i den store del af uddannelsen, som foregår uden for skolens mure. Formålet er gennem refleksion at fastholde, at de er i en læreproces. Tiltagene sker på baggrund af anbefalinger fra det såkaldte akkrediteringsråd.

Blandt de nye initiativer er udvikling af læringsplaner, som har fokus på et tættere samarbejde med praktikstederne samt et obligatorisk læringsforløb, hvor praktikanterne kommer tilbage på skolebænken en dag per semester.

- Vores studerende er glade for at blive mindet om, at de er studerende, og vi vil gerne understøtte den læring, som finder sted derude ved hjælp af teori og greb til at reflektere. Det handler blandt andet om at få øje på den uudtalte kultur, som er på en arbejdsplads, og hvordan den påvirker arbejdsgange og forventninger til hinanden, siger Helle Lyster, som ud over at undervise i journalistik på DMJX også er proceskonsulent.

Hun står sammen med kollegerne Joan Husted og Annegrete Skovbjerg bag udviklingsprojektet, som bærer titlen ’Professionel identitetsdannelse i praktikken’.

Forsker i egen praksis

Som en del af arbejdet med at skabe grundlag for refleksion på de tre praktikdage har projektgruppen lavet et særligt forløb med seks af praktikanterne. De er tildelt en særlig rolle som ’forskere i egen praksis’, hvor de gennem struktureret selvrefleksion og opfølgende interview er dykket ned i rollen som praktikant. Undervejs har de præsenteret deres empiri og indsigter for de øvrige praktikanter, som på praktikdagene har brugt indsigterne som afsæt til at sætte deres egen praktik i refleksivt lys.

Det har ifølge Joan Husted været en øjenåbner for praktikanterne.

- Vi hører fra mange af dem, at det er svært at reflektere i en hverdag, hvor alting går så stærkt.

Joan Husted, studievejleder

- Vi hører fra mange af dem, at det er svært at reflektere i en hverdag, hvor alting går så stærkt. ”Når det er sendt, er det glemt”. Men når de kommer tilbage til skolen og pludselig får sat styring og rammer for refleksionen, så får de nogle dybere perspektiver og vigtige erkendelser. Blandt andet kan de spejle sig i hinandens udfordringer og erfaringer. Og de får indblik i, at arbejdsgangene godt kan foregå på en anden måde. Det oplever de som meget værdifuldt, siger Joan Husted, som er studievejleder og underviser på DMJX og tidligere har været praktikantvejleder på DR.

Tager pres af skuldrene

Ifølge Annegrete Skovbjerg, som er pædagogisk konsulent på DMJX og mangeårig udviklingskonsulent for kurser og videreuddannelse, oplever de studerende et stort krydspres under praktikken.

- Det kan være svært at dele med andre, at man laver fejl eller føler bestemte ting.

Annegrete Skovbjerg, pædagogisk konsulent

Ikke nok med, at de kommer ind i et konkurrencepræget miljø med høje forventninger og deadlines, vil mange opleve at starte på ny redaktion med nye kolleger og stofområder hele tre gange i løbet af praktikken.

Mange har en frygt for at lave fejl eller for ikke at leve op til forventninger om at indgå fuldgyldigt i redaktionen, selv om de reelt er studerende. Og endelig føler mange, at de skal overpræstere, så de måske kan komme tilbage til arbejdspladsen efter endt uddannelse.

Hun er derfor godt tilfreds med, at de studerende nu får et sprog for at tale om de svære ting.

- Det kan være svært at dele med andre, at man laver fejl eller føler bestemte ting. Men når der bliver skabt et fortroligt rum og man finder ud af, at andre går igennem det samme som en selv, tager det et stort pres af skuldrene, siger Annegrete Skovbjerg.

Vigtig forventningsafstemning

Som en del af udviklingsforløbet har DMJX indført krav om selvrefleksion i den rapport, som skal udarbejdes efter endt praktik. Og for at gøre det nemmere for de studerende at tale om tingene og reflektere i dagligdagen, har projektgruppen sideløbende arbejdet med at klæde praktikstederne på til at forstå de nye tiltag og krav, som de studerende bliver mødt med. Blandt andet har DMJX holdt en fagdag for praktikantvejlederne, hvor viden og indsigter fra udviklingsprojektet blev delt og diskuteret. Arrangementet blev støttet af Dansk Journalistforbund og Dagspressens Fond.

DMJX-rektor Julie Sommerlund er meget tilfreds med frugterne af udviklingsprojektet.

- Når vores studerende er i praktik, er de både vores og deres. De er ansat hos et medie eller en virksomhed, men de er indskrevet hos os. Derfor er det rimeligt, at begge parter har krav og forventninger. Men også at vi forventningsafstemmer og samarbejder og taler åbent om den læring, der skal komme ud af praktikken, siger hun.

Udviklingsprojektet startede i foråret 2022 og afsluttes i foråret 2024. Indsigterne skal bruges fremadrettet for kommende journalistpraktikanter og er desuden blevet fremlagt på en stor konference om refleksiv praksislæring for landets professionshøjskoler.

Projektgruppen håber, at der bevilges midler til at arbejde videre med indsatsen i et nyt udviklingsprojekt.

Annegrete Skovbjerg er pædagogisk konsulent på DMJX, hvor hun blandt andet har ansvar for højskolens digitale læring. Hun er desuden mangeårig udvikler og underviser på DMJX’ efteruddannelse.

Helle Lyster er adjunkt på Journalistuddannelsen og har i mange år arbejdet som journalist på DR. Hun er desuden en erfaren proceskonsulent. 

Joan Husted er studievejleder på DMJX, hvor hun også har undervist i mange år. Hun har arbejdet som journalist på TV Midtvest og DR Nyheder, hvor hun selv var praktikantvejleder.

Her er de fotograferet på RFL-konferencen (refleksiv praksislæring) på Professionshøjskolen UCN, hvor de inden jul præsenterede deres resultater.