Medieøkonom: Journalister skal stille økonomer bedre spørgsmål

Økonomernes problem er, at de ikke bliver klogere. Journalisternes er, at de lader økonomerne slippe for let, mener Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles medieøkonom Poul Thøis Madsen

Poul Thøis Madsen.
af Dan Hansen d. 21.01.2015 i Holdninger

Hvad forsker du i?
Jeg er makroøkonom og fokuserer derfor på de overordnede linjer i samfundsøkonomien.
Jeg har en særlig interesse for gabet mellem økonomisk teori og den økonomiske virkelighed. Hvad ved vi, og hvad tror vi, at vi ved? En del af min forskning omhandler forskellige aspekter ved samspillet mellem medier og økonomi eller formuleret helt overordnet: Hvordan behandler medierne økonomiske spørgsmål?

Hvorfor det emne?
Min forskning har vist, at journalister ikke stiller kritiske spørgsmål til økonomer, og jeg vil gerne forske mere i hvorfor. Bl.a. ved at være en flue på væggen. Mulige bud kan være, at de simpelthen ikke har viden nok om forskellige økonomiske paradigmer og derfor heller ikke ved nok om, hvordan økonomer tænker, og hvorfor de tænker, som de gør. Og de begrænsninger, der er herved.

"Journalister stiller ikke kritiske spørgsmål til økonomer"

Alt for ofte ser man artikler, hvor flere økonomer er interviewet, men som reelt er én-kildehistorier. For økonomerne siger gerne det samme, og så tror journalister, at de er stødt på sandheden. Men ofte tænker økonomerne bare ens, fordi de er skolet i den samme økonomiske teori.

Økonomernes problem er omvendt, at de ikke bliver klogere, men sidder fast i en urealistisk eller forældet økonomisk teori. Virkeligheden flytter sig hele tiden, mens økonomers måde at tænke på er meget fastlåst.

Et slående eksempel på økonomers ufuldkommenhed er deres økonomiske forudsigelser. Især kvaliteten af deres korttidsprognoser er helt elendig. Det er ret så problematisk, især når man tænker på, hvor stor indflydelse prognoserne har på den førte politik. Omsiggribende reformer begrundes alt for ofte med skråsikre kort- og langtidsprognoser, som er bygget et skrøbeligt fundament.

"Kvaliteten af økonomernes korttidsprognoser er helt elendig"

Dertil kommer, at økonomerne får lov til uimodsagt at politisere. Ofte hører man dem sige, at eksempelvis den offentlige sektor er for stor, eller at dagpengeperioden nu har den helt rigtige længde. Men journalisterne stiller ikke spørgsmål ved, hvor de ved det fra. Hvordan har de undersøgt de spørgsmål? Og hvor overbevisende er de undersøgelser? Eller er det bare noget, de tror som en logiske konsekvens af deres teoretiske udgangspunkt?

Hvad skal din forskning bruges til?
Det kan være svært for journalister at gennemskue, hvad økonomer baserer deres udsagn på. Journalister mangler viden om, hvordan moderne økonomer tænker. Det er noget af det, jeg har beskæftiget mig med og også gerne vil forske dybere i, men også afhjælpe ved at undervise i det.

"Virkeligheden flytter sig, mens økonomerne sidder fast"

Derudover interesserer jeg mig for, hvordan medier dækker centrale økonomiske problemfelter som den førte finanspolitik, eller hvordan finanskrisen blev dækket på lederplads i Politiken og Jyllands-Posten. Jeg har også undersøgt, hvordan økonomiske eksperter bliver anvendt i medierne og, hvorfor nogle økonomer er mere i medierne end andre.

Endelig er jeg ikke bare forsker, men underviser med stort U. Jeg er optaget af, hvordan man skaber bedre læring og undervisning. Det handler både om at skrive gode lærebøger og om at målrette undervisningen mod at give journalisterne bedre forudsætninger for at dække det økonomiske stof. Her håber og forventer jeg at blive langt klogere.

Når noget undrer mig, begynder jeg ofte at forske i det. Og denne undren udspringer typisk i spændingsfeltet mellem teori og praksis. Uanset om det er i forsknings- eller undervisningssammenhænge. Jeg plejer at sige, at jeg udøver forskningsbaseret undervisning og undervisningsbaseret forskning.

Jeg har ofte en kvalitativt orienteret tilgang, hvor jeg laver interviews og tekstanalyser. Det er ikke hverdagskost for økonomer, for hvem det, der ikke kan sættes tal på, eller formuleres som en ligning, per definition er mindre fint og videnskabeligt.

"Journalister ved ikke nok om, hvordan økonomer tænker"

Et stykke virkelighed som den finansielle krise passer eksempelvis ikke ind i den mainstreamøkonomiske teori. Men når man inddrager kvalitative metoder og alternative teorier, kan man i langt højere grad forstå, hvad der egentlig skete, og hvad der bør gøres.

The Economists – af alle – fremhævede, at de bedste studier af den finansielle kriser er foretaget af antropologer!

Samlet set er det samspillet mellem økonomi og medier, jeg som underviser, forsker, forfatter og ekspertkilde, gerne vil udforske og formidle.

Om Poul Thøis Madsen

  • Fra efteråret 2014 ansat som docent i medieøkonomi ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
     
  • Inden da fra 1999 primært lektor, studieleder og underviser ved Aalborg Universitet og professionshøjskolen, Metropol. Dog afbrudt af to år som specialkonsulent ved det daværende Nordjyllands Amt.
     
  • Uddannet samfundsøkonom i 1987 og i 1995 ph.d.
Kategori:  Holdninger

Forfatter

Dan Hansen
Presseansvarlig på DMJX. Journalist med sidefag i dansk. Skriver om kommunikation, medier, journalistik og sprog. Har tidligere arbejdet med videnskabsformidling, livsstilsjournalistik og som bladredaktør.
Profil

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram