Praktikløsning på Journalistuddannelsen

Der er lagt op til en ikke permanent forsøgsordning, hvor praktikken kan nedsættes fra 18 til 12 måneder

Foto: Panikavisen
af d. 31.03.2017 i Historier

Bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har besluttet at ansøge Uddannelses- og Forskningsministeriet om en femårig forsøgsordning, der gør det muligt at reducere praktiktiden på Journalistuddannelsen fra 18 til 12 måneder, men ikke binder til at gøre dette permanent.

Hvis 12 måneders praktik gennemføres som del af forsøget, vil uddannelsen blive udbygget med nyt, særligt praktikforberedende undervisningsforløb rettet mod de enkelte brancheområder.

Praktik på 4. semester i stedet for på 3.
Baggrunden for initiativet er, at der fortsat er meget stor mangel på praktikpladser til de tre journalistuddannelser.
Ministeriet har indskærpet over for højskolen, at en løsning skulle findes, og det krav har bestyrelsen efterkommet med gårsdagens beslutning.

Der vil blive ansøgt om en forsøgsordning gældende for 5 år, og det vil betyde, at det kortere praktikforløb vil kunne sættes i kraft for kommende studerende.
Da studerende går to år på højskolen før praktik, vil forsøget kunne slå igennem fra efteråret 2019.

Mindsker behovet med 100 praktikpladser
Såfremt manglen på praktikpladser inden for de kommende år løses ad anden vej, fx en ny praktikaftale mellem arbejdsgiverne og journalistforbundet,  struktur- eller konjunkturændringer i mediebranchen, vil det således være muligt at undgå en permanent forkortelse af praktiktiden.

Men såfremt situationen ikke lettes, så der som i 2016 og forventet også i 2017 vil mangle 100 praktikpladser, indebærer forsøgsordningen mulighed for at nedsætte behovet for praktikpladser gennem praktikforkortelsen. At gå fra 18 til 12 måneder vil mindske behovet med netop ca. 100 pladser.

Uddannelsen styrkes med ekstra undervisning
Det nye praktikforberedende forløb, der i så fald vil blive gjort til en del af uddannelsen,  vil blive på 4-6 uger.

Det skal udbydes i et antal forskellige linjer, så de studerende kan vælge det forløb, der netop matcher den del af branchen, de har fået praktikplads i, og forløbene vil blive udviklet i nær dialog med medievirksomheder og -organisationer.

Rektor Jens Otto Kjær Hansen udtaler:

Det er meget positivt, at bestyrelsen har besluttet denne løsning, så vi ved, at vi har redskaber til at løse situationen, hvis et større udbud af praktikpladser ikke kommer ad anden vej. Det handler ikke kun om at leve op til loven; det handler om vores ansvar over for de unge, der ikke må opleve at være kommet i en blindgyde, fordi de ikke kan komme i praktik”, siger rektor Jens Otto Kjær Hansen.

Hvis vi ender med 12 måneder som den nye normal, tror jeg, det vil vise sig at fungere bedre end frygtet i branchen. Med et intensivt og specialiseret praktikforberedende forløb vil de studerende være klædt så godt på, at det kompenserer for flere måneders indkøring i rutiner og metoder på de enkelte arbejdspladser”, tilføjer han og slutter:

De studerende vil kunne gå langt hurtigere over i at være en del af den daglige redaktionelle indsats. Det vil redaktionerne have glæde af, men det vil de studerende altså også – for det er lige præcis der, de lærer mest, og det, de ser allermest frem til, når praktiktiden starter.

Optaget på højskolens journalistuddannelse er allerede besluttet reduceret med 10 pct. fra ca. 250 til 225 studerende. Praktikperioden for uddannelsen Tv- og Medietilrettelæggelse er allerede besluttet reduceret fra 18 til 12 måneder.

Kategori:  Historier

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram