Ny center skal styrke pædagogikken og det digitale

Nu opretter DMJX et nyt center, der ud over at styrke og udvikle den digitale del af undervisningen for DMJX-studerende også skal understøtte den pædagogiske og didaktiske udvikling for både interne og eksterne undervisere.

af Karen Løth Larsen d. 25.09.2019 i Historier

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har altid haft et stærkt fokus på den praksisnære og brancherelevante undervisning. Meningen med det nye center er samle de mange gode pædagogiske kræfter, der findes på hele højskolen.

- Vi har undervisere, der er alle er optagede af at udvikle undervisningen. Vi har mange adjunkter i forløb, eksterne undervisere, erfarne lektorer og nye lektorer, der ønsker et fagligt mødested. Derfor vil centeret være åbent for alle, der brænder for pædagogik. Vi vil eksempelvis invitere til månedlige eftermiddagsmøder, hvor vi drøfter et pædagogisk tema, der vedrører os alle, siger forskningschef og leder for det nye center Helle Kryger Aggerholm.

Et digitalt løft
DMJX er allerede stærk på e-læring og digitale teknologier i undervisningen, men behovet for udviklingen af området stiger konstant i takt med den teknologiske udvikling. Med et center dedikeret til pædagogik og didaktik ønsker DMJX at løfte undervisningen og øge de studerendes kompetencer digitalt. Annegrete Skovbjerg er en af de tilknyttede medarbejdere på det nye center:

- Uddannelsessektoren har udfordringer i forhold til digitalisering - det gælder også hos os på DMJX. Mangel på systematisk samarbejde og viden om, hvad der virker er bare ét par af dem. Vi er samtidig i den situation, at fagene vi uddanner til anvender en række digitale platforme og værktøjer, som også kan bruges i en didaktisk sammenhæng. Det skal vi blive bedre til at trække ind i vores pædagogiske udviklingsarbejde, siger hun om centerets opgaver.

Men god undervisning handler ud over faglige kompetencer også om dannelse og personlig udvikling. Det behov hos studerende og kursister forsøger DMJX også at møde med det nye center.

Bedre pædagogik og vidensdeling
- Det vil vi gøre ved at skabe rum for en udveksling af viden om vores undervisning på tværs af uddannelserne og gøre alle bevidste om vores kernefortælling og den pædagogik, vi driver her på stedet. Vores ønske er nemlig, at vi på længere sigt bliver skarpere på, hvad vores dannelsesideal er, siger lektor Dorte Schiøler. Hun er en af de ansvarlige for højskolens lektorkvalificering, der også hører under det nye center.

Det nye center for pædagogisk udvikling og digitalisering er oprettet som et resultat af højskolens akkrediteringsproces, der blandt andet afklarede et behov for et fælles forum for pædagogik og didaktik på tværs af uddannelserne og en overordnet ramme for digital undervisning.

Mere samarbejde med eksterne 
Udviklingen af DMJX´s nye center giver også stærkere muligheder for at indgå i ligeværdige tværgående samarbejder med de øvrige University Colleges i Danmark. Og det kan øge mulighederne for ekstern finansiering af udviklingsprojekter.

Her understreger forskningschef Helle Kryger Aggerholm, at der er meget at lære af de andre professionshøjskoler.

- Vi har brug for at træde tydeligere ind i netværk og samarbejdsopgaver med de andre UC'er. På DMJX har vi vores egen historik og baggrund for at drive den pædagogik, der passer til vores professionsfelter, og den kan vi gennem mødet med de andre UC'er blive skarpe på at demonstrere, diskutere og forfine, siger hun.

Fakta
Det nye Center for pædagogisk udvikling og digitalisering på DMJX bliver etableret som et tværgående ressourcecenter i Forsknings- og Udviklingsafdelingen med ledelse af forsknings- og udviklingschef Helle Kryger Aggerholm.
Centeret får tilknyttet adjunkter, lektorer og docenter på tværs af DMJX, og går i luften fra den 1. oktober 2019.

Kategori:  Historier

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram