Info om DMJX og corona-situationen

DMJX er fysisk nedlukket frem til 15. august, men åbner i henhold til fase 2 for visse aktiviteter per 18. maj.
(DMJX is physically closed until August 15th, but will open certain activities according to instructions i phase 2)

Foto: Colourbox
af d. 19.05.2020 i Historier

(Info in English below)

DMJX er fortsat fysisk nedlukket. Men nu er den kontrollerede genåbning af Danmark i gang, og den kommer herfra til at forløbe i følgende faser:

• Fase 2: Aktivitet på de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, åbnes fra den 18. maj.
• Fase 3: DMJX ikke omfattet
• Fase 4: Alle uddannelser åbnes fysisk fra 15. august.

Som følge af fase 2 i genåbningen af Danmark vil DMJX med virkning fra mandag den 18. maj i Emdrup og Aarhus give et begrænset antal studerende og medarbejdere adgang til campus for at afvikle undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde. Ligeledes vil første semester studerende med vinterstart få løbende adgang. Alle eksaminer vil som udgangspunkt blive afviklet online frem til sommer.

Dette er en glædelig udvikling for de berørte, men desværre vil der stadig være mange, på DMJX, som ikke er med i denne omgang. Hvis man som studerende eller medarbejder ikke allerede har fået besked om andet, skal man stadig blive derhjemme og arbejde online.
Med den begrænsede adgang til campus gælder der særlige retningslinjer for studerende og medarbejdere, der færdes på DMJX. Retningslinjerne følger sundhedsmyndighedernes anvisninger og vil kunne tilgås på interne platforme.

--------------

DMJX remains physically closed. But now the controlled reopening of Denmark is in progress, and from here it will proceed in the following phases:

• Phase 2: Activity at the higher education institutions, where physical attendance is needed, opens from May 18th
• Phase 3: DMJX not included
• Phase 4: All courses will be physically opened from August 15th

As a result of phase 2 of the reopening of Denmark, with effect from Monday 18th of May in both Emdrup and Aarhus, DMJX will grant a limited number of students and staff access to the campus to conduct course activities that require physical attendance. Likewise, first semester students with winter start will gradually get access. As a starting point, all exams will be conducted online until the summer.

This is an uplifting development for those affected, but unfortunately there will still be many who are not included in this round either. If you have not already been noticed differently, you should still stay home and continue working online.

Accessing campus requires that special guidelines apply to all students and staff. The guidelines can be accessed at internal platforms.

Kategori:  Historier

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram