Få betalt din videreuddannelse på DMJX

Er du faglært eller ufaglært? Og er du i beskæftigelse? Så kan du få 10.000 kroner om året de næste fire år til videreuddannelse på DMJX

Hvis du ikke har en videregående uddannelse, kan du nu få finansieret videreuddannelse
af d. 16.07.2018 i Historier

Hvis du

  • er faglært eller ufaglært - altså har en erhvervsuddannelse eller gymnasiel uddannelse som din højeste uddannelse
  • er i job, på hel- eller deltid (og ikke er selvstændig)

kan du nu få betalt (en del af) din videreuddannelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og/eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark (Se mere om, hvorfor du kan det, nederst på siden).

I alt kan du få betalt videreuddannelse for 40.000 kroner over de næste fire år, fordelt med 10.000 kroner i hvert af årene 2018, 2019, 2020 og 2021.

Det er et krav, at der er tale om akademi- eller diplomuddannelse, hvor man får ECTS-point, og i efteråret 2018 kan det fx være akademikurser som:

Hvad skal du gøre?

Hvis du gerne vil have betalt (en del af) et kursus på DMJX, skal du:

  1. Tilmelde dig kurset på hjemmesiden (Vær opmærksom på, at det skal være et akademi- eller evt. diplomkursus og se, om du opfylder adgangskravet)
  2. I feltet med ”Særlige bemærkninger til din tilmelding” skrive, at du ønsker støtte fra Omstillingsfonden og fortælle samt erklære på tro og love i) at du ikke tidligere har gennemført en hel videregående uddannelse, ii) at du er i beskæftigelse og oplyse din arbejdsgivers navn og CVR-nummer, samt iii) om du allerede har modtaget støtte fra Omstillingsfonden i indeværende år og i givet fald, hvilken uddannelsesinstitution og modul, der var tale om.

Som nærmere beskrevet nedenfor er der en begrænset pulje, og den fordeles efter først-til-mølle-princippet. Hvis vores pulje er blevet brugt, vil vi naturligvis fortælle dig om det, og din tilmelding er i så fald ikke bindende.

Du skal være opmærksom på, at tilskuddet er personligt. Det er altså dig og ikke din arbejdsgiver, der skal stå som betaler af videreuddannelsesforløbet og dermed også et eventuelt restbeløb.

Hvis du opfylder betingelserne for SVU, kan du stadig søge om dette.

Hvem betaler pengene?

Muligheden for at få betalt videreuddannelse er en del af en trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2017. Aftalen skal styrke aktiviteten på offentligt udbudt voksen-, efter- og videreuddannelse, og i aftalen indgår oprettelse af en såkaldt omstillingsfond.

Omstillingsfonden:

  • er på 65 millioner kroner om året fra 2018 til 2021 (Dog kun 32,5 millioner kroner i 2018)
  • er fordelt ud på udvalgte uddannelsesinstitutioner, der således har en delpulje hver
  • fordeles efter først-til-mølle-princippet
  • administreres af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere om Omstillingsfonden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Kategori:  Historier

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram