DMJX får fire nye forsknings- og udviklingscentre

En strategisk satsning med fire nye forsknings- og udviklingscentre skal skabe endnu bedre forudsætninger for vidensproduktionen på DMJX.

af d. 19.12.2019 i Historier

Fra januar vil forsknings- og udviklingsprojekter på DMJX være forankret i fire centre, der skal åbne for en samling af kræfterne på højskolen i mere projektstyrede fagområder. De nye faglige fællesskaber, Center for journalistik og demokratiCenter for medier og digitaliseringCenter for kommunikation og ledelseog Center for design og visuel formidling, sigter mod at koble uddannelse og forskning endnu tættere, så forskningen i højere grad bliver målrettet uddannelsernes vidensbehov.  

Tanken er, at centrenes medlemmer, som tæller docenter, lektorer, adjunkter og Ph.D-studerende med en fælles faglig interesse, sammen skal formulere, udvikle og gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter. Alt sammen skal det sikre en større videnudveksling og samarbejde på tværs af organisationen. 

Ved at samle FoU-ressourcerne om højskolens fire kernefagligheder (journalistik, medier, kommunikation og kreativitet) bliver det muligt at skabe en klarere strategisk retning. 

“Vi ønsker at skabe en langt mere fokuseret og tydelig forskningsprofil for DMJX – internt såvel som eksternt, og oprettelsen af de nye forsknings- og udviklingscentre har overordnet til formål at skabe en tydelig profilering og samling af DMJX’ faglige kernekompetencer blandt såvel forskere som undervisere indenfor de respektive fagområder,” lyder det fra Forsknings- og udviklingschef Helle Kryger Aggerholm, der understreger at den enkelte medarbejder stadig vil opleve en klar ansvarsfordeling med én leder.

I oktober fik DMJX det første nye center – Center for pædagogisk udvikling og digitalisering, som blev etableret som et tværgående ressourcecenter i Forsknings- og Udviklingsafdelingen for at sikre kvalitet og fokus på pædagogik, didaktik og digitalisering i undervisningen.

FAKTA OM CENTRENE

Den faglige ramme for de fire forsknings- og udviklingscentre:

Center for journalistik og demokratihar til formål at understøtte forsknings- og udviklingsprojekter i relationen mellem journalistik og demokratisk offentlighed, herunder at identificere journalistikkens samfundsmæssige vilkår og udvikle journalistikkens demokratiske funktioner.

Center for medier og innovationhar til formål at bedrive FoU projekter i mediernes teknologiske udvikling, ændrede rammevilkår og forbrugernes ændrede medieadfærd.  Denne viden er nødvendig for at forstå hvilke faktorer, der påvirker mediernes vilkår, samtidig med at det udgør en forudsætning for et velfungerende moderne demokrati.

Center for kommunikation og ledelsehar til formål at belyse og forstå udviklingen indenfor strategisk kommunikation, virksomhedskommunikation, offentlig kommunikation og markedskommunikation, herunder interaktionen mellem medietekster, kommunikative former 

Kategori:  Historier

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram