Skip to main content

Samtaleterapi inspirerer nyt projekt om journalistisk interview

Forskningsprojekt vil skele til terapeuter, mediatorer og mæglere for at for at udvide den journalistiske værktøjskasse med tillidsskabende interviewteknik.

Samtaleterapi inspirerer nyt projekt om journalistisk interview

Tiden kalder på journalister, som i højere grad også formår at stille spørgsmål, der samler og skaber tillid mellem kilder og brugere.

Det mener Annette Holm og Helle Lyster fra Institut for Journalistik på DMJX.
De er i gang med et forsknings- og udviklingsprojekt om dialogisk interview, som skal undersøge om journalister kan lære noget ved at kigge på praksisser og teori fra beslægtede fag, hvor samtalen er central for mennesker med noget på spil.

- Vi synes, der er brug for andre måder at tale sammen på for at fastholde tilliden mellem mennesker og mellem medier og brugere. Der er brug for interviewmetoder, som er mere undersøgende og kan ´disrupte´ giftige samtaler og på den måde få mennesker til at lytte til hinandens perspektiv, siger Annette Holm.

Vil fremme nuancer, tillid og nysgerrighed

Med projektet vil de udvide værktøjskassen til interviews, der rummer et potentiale for konflikt. De vil blandt andet studere, hvordan andre faggrupper som for eksempel mediatorer, konfliktmæglere og terapeuter arbejder med konflikt.

Der er brug for interviewmetoder, som er mere undersøgende og kan ´disrupte´ giftige samtaler og på den måde få mennesker til at lytte til hinandens perspektiv.

Annette Holm, lektor

Målet er at give studerende og udøvende journalister nye metoder og teorier til interview, som fremmer nuancer, tillid og nysgerrighed. Forskningsteamet håber desuden, at projektet kan munde ud i en ny bog med et tiltrængt nyt blik på og grundigt eftersyn af sin interviewteknik.

- Det er måske ikke tilstrækkeligt med journalisten som ren vagthund. Vi tror, der er behov for at udvide værktøjskassen om interviewteknik og dermed udvide det klassiske repertoire af roller, som journalister kan spille i demokratiske samtaler, siger Helle Lyster.

Projekt ’Dialogisk interview’ forventes afsluttet i foråret 2024.

Hjælp undersøgelsen med gode eksempler

Har du et godt eksempel på et interview, du enten har hørt/læst/set eller selv lavet, hvor du pludselig spidsede ører, fordi der skete noget i samtalen på grund af et godt spørgsmål, en god opfølgning, en god pause ...

Måske var der noget på spil, eller du oplevede journalisten som særligt nysgerrigt lyttende. Det kan både være et nedslag i et 30-minutters eller 3-minutters interview.

Send interviewet, og skriv tre linjer om, hvorfor du synes det var særlig godt.

Annette Holm ah@dmjx.dk og Helle Lyster hly@dmjx.dk

Annette Holm er lektor og underviser på Journalistuddannelsen og har via tidligere udviklingsprojekter og som fellow på Constructive Institute beskæftiget sig med dialogisk journalistik samt litteratur om polarisering og konstruktive måder at håndtere konflikt på.

Helle Lyster er adjunkt og underviser på Journalistuddannelsen. Igennem sin master i procesledelse og organisatorisk forandring på Aalborg Uni har hun beskæftiget sig med teorier om dialog og samtale, som kan overføres til og understøtte det journalistiske kritiske interview.