Skip to main content

Ny nordisk model for større lighed og ligeværd i mediebranchen

24.03.2022

Det treårige projekt skal blandt andet indsamle og dele viden på tværs af de nordiske lande, så ingen skal stå alene med udfordringerne.

Nyt projekt skal sikre en bedre balance mellem kønnene

DMJX gennemfører innovationsprojektet i perioden 1. februar 2021 til 31. december 2023. Det er finansieret af en bevilling på 1.600.000 kr. fra Nordisk Ministerråd og en egenbetaling på 450.000 kroner. Journalisterne Marion Hannerup og Gitte Rabøl, som i en årrække har været topledere i mediebranchen og erhvervslivet, er samarbejdspartnere i projektet.

På denne side kan du følge med i udviklingen og resultaterne af projektet.

Hvordan ser det ud med kønsbalancen i mediebranchen?

Som en del af projektet har DMJX og Danske Medier i marts 2022 udgivet en analyse, der afdækker kønsbalancen i mediebranchen. Flere end 100 medievirksomheder, med i alt 11.360 fuldtidsansatte, har deltaget i undersøgelsen og redegjort for kønssammensætningen i deres medarbejderstab.

Marion Hannerup, som sammen med Gitte Rabøl har stået for DMJX' bidrag til analysen glæder sig over, at mediebranchen nu får faktuel viden at forholde sig til.

Vi har ønsket at give medieledere nogle flere fakta at støtte sig til omkring et emne, der er præget af mange følelser og fornemmelser. Vores ønske er, at de vil lade sig inspirere af undersøgelsen til at sætte deres egne mål for, hvordan kønsbalancen skal være i netop deres virksomhed.

Marion Hannerup

Du kan læse mere om DMJX' og Danske Mediers undersøgelse og finde link til rapporten lige her neden for. Her kan du også læse om blandt andet det nye Netværk for Ligestilling i Medierne.

Er toppen af mediebranchen stadig mest for mænd?

Netværket Ligestilling i medierne holdt den 8. marts 2022 inspirationsmøde med fokus på spørgsmålet: 'Er toppen af mediebranchen stadig mest for mænd?' i JP/Politikens Hus.

Her blev DMJX' og Danske Mediers nye analyse, som afdækker kønsbalancen i danske mediehuse præsenteret. Desuden diskuterede en række danske direktører og eksperter udviklingen.

Her neden for kan du se billeder fra dagen og i billedteksterne læse mere om arrangementet, deltagere m.m.

Fakta om projektet

Innovations- og forskningsprojektet er finansieret af en bevilling fra Nordisk Information för Kunskap om Kön (NIKK), der er et informationscenter med anvendt forskning under Nordisk Ministerråd.

Projektejer er Helle Kryger Aggerholm, forskning- og udviklingschef på DMJX.

Udover en række mediehuse, som skal medvirke i undersøgelserne og udviklingen, har projektet tilknyttet en række  partnere, som alle har sagt ja til at bidrage fagligt til projektet.

Disse samarbejdspartnere er:

Fra Danmark:

● Dagbladet Børsen

● KVINFO

● Dansk Journalistforbund

● Nordisk Journalistcenter

 

Fra Sverige:

● Svenska Journalistförbundet

● Mediehuset CHEF

 

Fra Norge:

● Mediebedrifterne

Fra Island:

● Bifrost University

 

Fra Rusland:

● Barents Press Russia (BPR)

 

For yderligere information om projektet, kontakt:

Gitte Rabøl, mobil: 2678 1400

Marion Hannerup, mobil: 2320 1029